Kucharewicz ws. koncepcji opieki farmaceutycznej | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

Kucharewicz ws. koncepcji opieki farmaceutycznej

Kucharewicz ws. koncepcji opieki farmaceutycznej

"Zgłaszam protest odnośnie takiego postępowania urzędników Ministerstwa Zdrowia i proszę o zobowiązanie ich do przestrzeganie zasad i trybu uzgodnień, wynikających z obowiązujących przepisów" - napisał Kucharewicz w liście do ministra zdrowia.

Chodzi o sytuację polegającą na rozpoczęciu ministerialnych prac nad materiałem pt. „Koncepcja wprowadzenia opieki farmaceutycznej refundowanej w Polsce" (przedłożonym przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach) informuję, że dokument ten nie tylko nie uzyskał akceptacji Naczelnej Rady Aptekarskiej, jako organu z mocy prawa upoważnionego do reprezentowania zawodu farmaceutów, ale nawet nigdy nie został jej przedstawiony - pisze prezes NIA.

Jak dodaje, przedstawiony dokument zwiera m.in. propozycje:

- złagodzenia obowiązującego zakazu reklamy aptek i ich działalności poprzez wyłączenie spod zakazu wszelkich informacji o prowadzeniu opieki farmaceutycznej;

- kontraktowania opieki farmaceutycznej z Narodowym Funduszem Zdrowia w drodze postępowania konkursowego.Zgodnie z art. 39 ustawy o izbach aptekarskich, jedynie Naczelna Rada Aptekarska powołana została do reprezentowania zawodu aptekarza. Ponadto, wyłącznie Naczelna Rada Aptekarska uprawniona jest do czuwania nad prawidłową realizacją zadań samorządu aptekarskiego oraz do koordynowania i nadzorowania działalności okręgowych rad aptekarskich.

"Procedowanie przez urzędników Ministerstwa Zdrowia dokumentu, który odnosi się do istoty zawodu farmaceuty i zawiera nieakceptowalne propozycje, w tym projekt przepisu ograniczającego zakaz reklamy aptek i ich działalności, bez możliwości uprzedniego zajęcia stanowiska przez Naczelną Radę Aptekarskiej, uważamy za praktykę niedopuszczalną i skandaliczną" - dodaje Kucharewicz.

Pełna treść listu znajduje się tutaj.

źródło: NIA

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.