Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

Kucharewicz ws. koncepcji opieki farmaceutycznej

Kucharewicz ws. koncepcji opieki farmaceutycznej

"Zgłaszam protest odnośnie takiego postępowania urzędników Ministerstwa Zdrowia i proszę o zobowiązanie ich do przestrzeganie zasad i trybu uzgodnień, wynikających z obowiązujących przepisów" - napisał Kucharewicz w liście do ministra zdrowia.

Chodzi o sytuację polegającą na rozpoczęciu ministerialnych prac nad materiałem pt. „Koncepcja wprowadzenia opieki farmaceutycznej refundowanej w Polsce" (przedłożonym przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach) informuję, że dokument ten nie tylko nie uzyskał akceptacji Naczelnej Rady Aptekarskiej, jako organu z mocy prawa upoważnionego do reprezentowania zawodu farmaceutów, ale nawet nigdy nie został jej przedstawiony - pisze prezes NIA.

Jak dodaje, przedstawiony dokument zwiera m.in. propozycje:

- złagodzenia obowiązującego zakazu reklamy aptek i ich działalności poprzez wyłączenie spod zakazu wszelkich informacji o prowadzeniu opieki farmaceutycznej;

- kontraktowania opieki farmaceutycznej z Narodowym Funduszem Zdrowia w drodze postępowania konkursowego.Zgodnie z art. 39 ustawy o izbach aptekarskich, jedynie Naczelna Rada Aptekarska powołana została do reprezentowania zawodu aptekarza. Ponadto, wyłącznie Naczelna Rada Aptekarska uprawniona jest do czuwania nad prawidłową realizacją zadań samorządu aptekarskiego oraz do koordynowania i nadzorowania działalności okręgowych rad aptekarskich.

"Procedowanie przez urzędników Ministerstwa Zdrowia dokumentu, który odnosi się do istoty zawodu farmaceuty i zawiera nieakceptowalne propozycje, w tym projekt przepisu ograniczającego zakaz reklamy aptek i ich działalności, bez możliwości uprzedniego zajęcia stanowiska przez Naczelną Radę Aptekarskiej, uważamy za praktykę niedopuszczalną i skandaliczną" - dodaje Kucharewicz.

Pełna treść listu znajduje się tutaj.

źródło: NIA

ZAPPA z całkowitym niezrozumieniem i dezaprobatą odnosi się do proponowanego przez KRAUM przywrócenia konieczności posiadania specjalizacji przez kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Farmaceuci w sieciach mają narzucone co...

"Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach...

W komunikacie na swojej stronie internetowej ministerstwo zdrowia zapewniło, że jest otwarte na dialog z technikami farmaceutycznymi (fot. Shutterstock)Minister zdrowia za przywróceniem...

"Jest szansa na przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych. Jestem ogromnym...

Zdaniem ekspertów taka sytuacja na rynku, to efekt jego konsolidacji (fot. Shutterstock)Sieci aptek nadal rosną. Indywidualnych...

Firma IQVIA opublikowała właśnie wyniki swoich badań rynku aptecznego w sierpniu. Wynika z nich...

Nie obowiązku prawnego ustanawiania lub zatrudniania w aptece na odrębnym stanowisku osoby odpowiedzialnej za jakość sporządzanych w aptece leków. (fot. Shutterstock)Kto w aptece jest osobą odpowiedzialną...

W związku z opublikowaniem w nowym wydaniu Farmakopei Polskiej monografii "Leki sporządzane w...

W ostatnich latach farmaceuci coraz częściej bowiem pozywają lokalne władze, wskazując, że harmonogram dyżurów jest dla nich krzywdzący (fot. Shutterstock)Czy ten przepis będzie orężem aptekarzy...

Aktualnie w całej Polsce toczą się spory między aptekarzami i powiatami, dotyczące dyżurów aptek...