W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Leczenie starszych to farmakohazardologia

Leczenie starszych to farmakohazardologia

We wtorek 8 listopada 2016 odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Opieka farmaceutyczna w geriatrii”, realizowany na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. To pierwszy taki projekt poświęcony opiece farmaceutycznej, który otrzymał grant z Narodowego Centrum Nauki.

Podsumowania dokonała kierownik projektu dr n. farm. Agnieszka Neumann-Podczaska, która wyjaśniła jego założenia i powód podjęcia tego tematu.

- Największym wyzwaniem w przypadku pacjentów geriatrycznych jest obecnie farmakologia, która nie bez powodu jest nazywana w tych sytuacjach "farmakohazardologią" – podkreślała Neumann-Podczaska. – Polipragmazja to coś z czym zmagają się starsi pacjenci na całym świecie. Co piąty taki pacjent przyjmuje codziennie dziesięć lub nawet więcej leków. U takich osób ryzyko wystąpienia interakcji wynosi 100%.

Wraz ze wzrostem liczby leków w terapii wykładniczo wzrasta ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Zdaniem szefowej projektu „Opieka farmaceutyczna w geriatrii”, farmakologia starszych pacjentów to błędne koło. Występująca w ich przypadku polipragmazja prowadzi do interakcji i niepożądanych działań, które często są przez lekarzy rozpoznawane jako wielochorobowość. To z kolei prowadzi do ordynowania kolejnych leków i koło się zamyka.

- Ogromnym problemem u pacjentów starszych jest nieumiejętność rozpoznania kolejnego efektu polekowego i traktowanie go jako objawu choroby – podkreślała dr Neumann-Podczaska.

Ta sytuacja stanowiła główną przyczynę rozpoczęcia projektu „Opieka farmaceutyczna w geriatrii”, który został zainicjowany na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Do projektu zaproszono 30 aptek ogólnodostępnych z terenu Poznania. Efektem pracy farmaceutów, którzy wzięli udział w projekcie jest 300 analiz, które wkrótce zostaną podsumowane i opublikowane. Jednym z celów programu było redukowanie liczby leków stosowanych przez pacjentów zakwalifikowanych do „Opieki Farmaceutycznej…”.Namacalnym efektem projektu są też „Kryteria Potencjalnie Niepoprawnej Farmakoterapii w Geriatrii”. Opracowane zostały one w oparciu o dostępne na świecie kryteria potencjalnych nieprawidłowości w leczeniu chorych starszych i zaopiniowane przez zespół wybitnych ekspertów z dziedziny geriatrii i farmakologii. To pierwsza w Polsce lista leków, których należy unikać u osób starszych, niezależnie od stanu klinicznego oraz w odniesieniu do istniejących schorzeń pacjentów.

- Starsi pacjenci są w stanie zmielić w młynku 10 tabletek tylko po to, żeby łatwiej było im je połknąć – mówiła dr Agnieszka Neumann-Podczaska dodając, że taki proszek może przynieść katastrofalne skutki.

Podczas konferencji najciekawsze przypadki pacjentów, którzy skorzystali „Opieki farmaceutycznej w geriatrii” przedstawiły dwie farmaceutki biorące udział w programie – dr n. farm. Agnieszka Saran-Jagodzińska z Apteki „Arnika” w Luboniu i mgr farm. Iwona Matuszak z apteki „Pharmacon” w Pniewach. Ich spotkania z pacjentami zakwalifikowanymi do programu odbywały się w aptekach (w „pokoju kierownika) ale również w ich domach (kiedy stan zdrowia pacjentów nie pozwalał na wizytę w aptece). Opisane przykłady pokazały, że redukcja liczby stosowanych przez pacjentów leków nie pogarszała ich stanu zdrowia.

Wśród gości konferencji znaleźli się dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron, mgr farm. Alina Górecka, dr n. farm. Piotr Brukiewicz, dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis i dr hab. Bożena Karolewicz.

Źródło: mgr.farm

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...