Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Lekarka podaje sposób na opornego aptekarza

Lekarka podaje sposób na opornego aptekarza

Dr n. med. Jadwiga Pyszkowska - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej - wystosowała list do lekarzy, w którym twierdzi, że nadinterpretacja przepisów i restrykcyjne postawy aptekarzy w ich opioidofobii, są jednymi z barier w dostępności do farmakoterapii bólu, szczególnie dla chorych na nowotwory. Lekarka dostarcza materiały mające uświadamiać „opornych” aptekarzy.

Aptekarz nie jest uprawnionym funkcjonariuszem do legitymowania i spisywania danych osobowych.

- Jedną z wielu barier w dostępności do skutecznej, bezpiecznej i aktualnej farmakoterapii bólu pacjentom cierpiących na przewlekłe zespoły bólowe jest nieznajomość bieżących przepisów lub ich niewłaściwa interpretacja. Szczególnie dotkliwa dla chorych z bólem w chorobie nowotworowej - czytamy w liście Jadwigi Pyszkowskiej.

Wraz z listem lekarka przekazała kilka załączników, do których propagowania treści zachęca. Znajdują się w nich aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące zapisu analgetyków opioidowych na recepcie Rpw.

- Proponuję wykonać kserokopie (koniecznie w kolorze!) i przekazywać do aptek przez pacjentów lub ich opiekunów realizujących te recepty - pisze w liście Pyszkowska. - Jestem przekonana, że ta metoda przyczyni się do wygaszenia nadinterpretacji przepisów i restrykcyjnych postaw aptekarzy w ich opioidofobii oraz ułatwi im argumentację wobec kontrolerów NFZ lub Nadzoru Farmaceutycznego każdego szczebla. Również przyczyni się do poprawy podmiotowości i jakości opieki farmaceutycznej nad chorym cierpiącym.

Jednym z załączników jest artykuł mgr farm. Łukasza Waligórskiego z portalu farmacjaija.pl, w którym wyjaśnia on kwestię braku możliwości legitymowania w aptece pacjenta, który chce zrealizować receptę na leki narkotyczne.

- Tekst jest tak oczywisty, że rezygnuję z komentarza. Zwracam jednak uwagę, że problem dotyczy pacjentów, a nie osoby przynoszącej za pacjenta receptę Rpw. do realizacji lub odbioru analgetyków. W takim przypadku, jeśli aptekarz ma wątpliwości, to wzywa policjanta do wyjaśnienia i wylegitymowania. Aptekarz nie jest uprawnionym funkcjonariuszem do legitymowania i spisywania danych osobowych. Taka akcja wzbudza niepewność i niepokój wobec zalecanej terapii, rozwija opioidofobię w społeczeństwie i narusza prawa obywatelskie.

Załączniki- 2017_lipiec_pismo_JP_ws_Rpw.pdf

- Legitymowanie_apteka.pdf

- Rpw._czerwiec_2017.pdf

- Rpw_przepisy_czerwiec_2017_rok.pdf

Źródło: izba-lekarska.org.pl / podyplomie.pl

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...