Lekarz wypisał receptę na druku innego lekarza. Co z refundacją? | mgr.farm
Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Adam Chojnacki – Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. (fot. archiwum prywatne)

Silna inspekcja jest w...

Lekarz wypisał receptę na druku innego lekarza. Co z refundacją?

Lekarz wypisał receptę na druku innego lekarza. Co z refundacją?

Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpatrywał odwołanie właściciela apteki, na wyrok dotyczący zwrotu nienależnej refundacji. Odwołanie zostało w części uznane za zasadne, a NFZ musi oddać przedsiębiorcy część nieprawidłowo zakwestionowanej refundacji...

Wśród sytuacji, w których Sąd zakwestionował roszczenia NFZ w kwestii refundacji, znalazła się m.in. realizacja recepty wypisanej przez lekarza na druku innego lekarza. (fot. Shutterstock)

Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontrolę w jednej z aptek w zakresie prawidłowości realizacji recept oraz poprawności wykonania umowy na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Przedmiotem kontroli była w szczególności realizacja recept refundowanych, poprawność przekazywania danych do Funduszu oraz wypełnianie warunków umowy w okresie poddanym kontroli. Kontrolą objęto 251 recept, z czego w przypadku 144 stwierdzono nieprawidłowości.

Spośród 251 recept dostarczonych do kontroli, 34 zrealizowano niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W rezultacie NFZ nakazał właścicielowi zwrot refundacji. Przedsiębiorca skierował jednak sprawę do sądu, gdzie dochodził swoich praw. Sąd pierwszej instancji przyznał mu rację w części przypadków, nakazując Funduszowi zwrot części bezprawnie potrąconej refundacji. Przedsiębiorca jednak odwołał się od tej decyzji, domagając się zwrotu pozostałej części refundacji.

Sąd uznał tę apelację jako częściowo zasadną. Jego zdaniem podstawę do uprawnionej odmowy refundacji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia mogło stanowić jedynie uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty.

- Odmowa wydania leku pacjentowi powinna bowiem nastąpić tylko, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty, dlatego jeżeli usterki recepty są tego rodzaju, że nie wywołują podejrzenia co do autentyczności recepty, a tym samym nie stwarzają niebezpieczeństwa, że środki publiczne trafią do osoby nieuprawnionej, brak podstaw do uznania, iż po stronie NFZ powstaje prawo do odmowy świadczenia albo wierzytelność o zwrot kwoty refundacji przekazanej osobie prowadzącej aptekę - czytamy w uzasadnieniu Sądu. - Pozbawienie w takiej sytuacji osoby prowadzącej aptekę kwoty refundacji z NFZ nie znajduje tylko wyraźnej podstawy prawnej, jeżeli nie ma wątpliwości, że środki publiczne trafiły do osoby, która miała prawo do ich otrzymania.Wśród sytuacji, w których Sąd zakwestionował roszczenia NFZ w kwestii refundacji, znalazła się m.in. realizacja recepty wypisanej przez lekarza na druku innego lekarza.

Sygnatura sprawy: II Ca 295/17

Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Obecnie 420 sieci aptek skupia ponad 6369 placówek. 20 największych sieci posiada łącznie 2707 aptek, co stanowi 30% wartości rynku. (fot. Shutterstock)Coraz mniej aptek indywidualnych. Są...

W marcu liczba aptek indywidualnych spadła o 46. W porównaniu do tego samego miesiąca w ubiegłym...

Nie może stanowić naruszenia zakazu reklamy aptek, ewentualna możliwość wykorzystania oferty reklamowej przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę. (fot. MGR.FARM)W tym przypadku reklamy apteki nie było

Jedna z firm skierowała do aptek ofertę wzięcia udziału w akcji rabatowej zatytułowanej "Lokalne...

"Nie jestem prawnikiem, zajmuję się aptekami i staram się sprawić, aby pacjentom było w nich dobrze. Jak pacjent będzie szczęśliwy, to farmaceuci będą mieli pewną i dobrą pracę" - mówi Tomasz Barałkiewicz (fot. MGR.FARM)Otwórzmy się na zmiany

Dzięki niemu, setki polskich aptek przeszły metamorfozę i stały się bardziej przyjazne dla...

 Podobno w pierwszej aptece jest kolejka, a druga świeci pustkami. (fot. Shutterstock)Wojna aptek na Grochowie wygląda...

Gazeta Wyborcza zainteresowała się rywalizacją między dwiema aptekami na warszawskim Grochowie....

Sąd pierwszej instancji ustalił wartość szkody na ponad 750 tys. zł. Sąd Apelacyjny obniżył tę kwotę dokładnie o połowę. (fot. Shutterstock)"Król aptek" winny, ale na...

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok w głośnej sprawie o wyłudzenie dotacji unijnej. Jednym z...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net