Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Lekarz wypisał receptę na druku innego lekarza. Co z refundacją?

Lekarz wypisał receptę na druku innego lekarza. Co z refundacją?

Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpatrywał odwołanie właściciela apteki, na wyrok dotyczący zwrotu nienależnej refundacji. Odwołanie zostało w części uznane za zasadne, a NFZ musi oddać przedsiębiorcy część nieprawidłowo zakwestionowanej refundacji...

Wśród sytuacji, w których Sąd zakwestionował roszczenia NFZ w kwestii refundacji, znalazła się m.in. realizacja recepty wypisanej przez lekarza na druku innego lekarza. (fot. Shutterstock)

Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontrolę w jednej z aptek w zakresie prawidłowości realizacji recept oraz poprawności wykonania umowy na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Przedmiotem kontroli była w szczególności realizacja recept refundowanych, poprawność przekazywania danych do Funduszu oraz wypełnianie warunków umowy w okresie poddanym kontroli. Kontrolą objęto 251 recept, z czego w przypadku 144 stwierdzono nieprawidłowości.

Spośród 251 recept dostarczonych do kontroli, 34 zrealizowano niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W rezultacie NFZ nakazał właścicielowi zwrot refundacji. Przedsiębiorca skierował jednak sprawę do sądu, gdzie dochodził swoich praw. Sąd pierwszej instancji przyznał mu rację w części przypadków, nakazując Funduszowi zwrot części bezprawnie potrąconej refundacji. Przedsiębiorca jednak odwołał się od tej decyzji, domagając się zwrotu pozostałej części refundacji.

Sąd uznał tę apelację jako częściowo zasadną. Jego zdaniem podstawę do uprawnionej odmowy refundacji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia mogło stanowić jedynie uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty.

- Odmowa wydania leku pacjentowi powinna bowiem nastąpić tylko, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty, dlatego jeżeli usterki recepty są tego rodzaju, że nie wywołują podejrzenia co do autentyczności recepty, a tym samym nie stwarzają niebezpieczeństwa, że środki publiczne trafią do osoby nieuprawnionej, brak podstaw do uznania, iż po stronie NFZ powstaje prawo do odmowy świadczenia albo wierzytelność o zwrot kwoty refundacji przekazanej osobie prowadzącej aptekę - czytamy w uzasadnieniu Sądu. - Pozbawienie w takiej sytuacji osoby prowadzącej aptekę kwoty refundacji z NFZ nie znajduje tylko wyraźnej podstawy prawnej, jeżeli nie ma wątpliwości, że środki publiczne trafiły do osoby, która miała prawo do ich otrzymania.Wśród sytuacji, w których Sąd zakwestionował roszczenia NFZ w kwestii refundacji, znalazła się m.in. realizacja recepty wypisanej przez lekarza na druku innego lekarza.

Sygnatura sprawy: II Ca 295/17

Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

W roku 1982 w prestiżowym czasopiśmie Cancer Magazine opublikowano badanie, wiążące stosowanie talku z ryzykiem zachorowania na raka jajnika (fot. shutterstock)Co kryje puder?

Czy coś tak delikatnego, pachnącego i niewinnego jak… puder, może zwiększać ryzyko powstawania...

Podczas przeszukania zabezpieczono leki o wstępnej wartości 10 milionów złotych, dokumentację finansowo – księgową oraz sprzęt elektroniczny (fot. gdansk.policja.gov.pl)VIDEO: Tak wyglądało zatrzymanie...

W ubiegłym tygodniu policjanci z Gdańska, funkcjonariusze z Urzędu Celno-Skarbowego oraz z...

Farmaceuci zwracają uwagę, że taka konstrukcja przepisów sprawia, że zawężenie grupy odbiorców do pacjentów niepełnosprawnych będzie można bardzo łatwo obejść (fot. Shutterstock)Leki na receptę będą dostępne w...

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, posłowie przegłosowali poprawkę do...

Dr Krystyna Chmal-Jagiełło otrzymała propozycję objęcia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji szpitalnej (fot. szpitalrydygier.pl)Znamy nazwisko nowego krajowego...

Jak nieoficjalnie dowiedziała się redakcja serwisu AptekaSzpitalna.pl, Ministerstwo Zdrowia...

Zdaniem autorów zaproponowane rozwiązania przyjęte w rekomendacjach pozwolą na redukcję problemu polipragmazji (fot. Shutterstock)Pacjenci przyjmujący 10 i więcej leków...

Royal Pharmaceutical Society przekazało do konsultacji projekt wytycznych dla profesjonalistów...