Panowała opinia, że życie Churcilla uratowała penicylina odkryta w latach 30. przez Brytyjczyka Alexandra Fleminga. Prawda wyglądała jednak inaczej... (fot. Wikipedia)

Farmacja w służbie aliantom

W pewnym momencie Viagra stała się nawet walutą, którą agenci CIA płacili swoim informatorom w Afganistanie (fot. Shutterstock)

Potencjalna rewolucja

Czy słyszeliście o terapeutycznym zastosowaniu gazów jelitowych? W czasach średniowiecza wielu lekarzy wierzyło, że podobne leczy się podobnym (fot. Shutterstock)

13 najdziwniejszych terapii w...

Za mit trzeba też uznać stwierdzenie, że dzięki e-recepcie farmaceuci będą mieli więcej czasu na rozmowę z pacjentem (fot. Shutterstock)

Czy e-recepta wydłuży czas...

Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Lekarz wypisał receptę na druku innego lekarza. Co z refundacją?

Lekarz wypisał receptę na druku innego lekarza. Co z refundacją?

Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpatrywał odwołanie właściciela apteki, na wyrok dotyczący zwrotu nienależnej refundacji. Odwołanie zostało w części uznane za zasadne, a NFZ musi oddać przedsiębiorcy część nieprawidłowo zakwestionowanej refundacji...

Wśród sytuacji, w których Sąd zakwestionował roszczenia NFZ w kwestii refundacji, znalazła się m.in. realizacja recepty wypisanej przez lekarza na druku innego lekarza. (fot. Shutterstock)

Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontrolę w jednej z aptek w zakresie prawidłowości realizacji recept oraz poprawności wykonania umowy na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Przedmiotem kontroli była w szczególności realizacja recept refundowanych, poprawność przekazywania danych do Funduszu oraz wypełnianie warunków umowy w okresie poddanym kontroli. Kontrolą objęto 251 recept, z czego w przypadku 144 stwierdzono nieprawidłowości.

Spośród 251 recept dostarczonych do kontroli, 34 zrealizowano niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W rezultacie NFZ nakazał właścicielowi zwrot refundacji. Przedsiębiorca skierował jednak sprawę do sądu, gdzie dochodził swoich praw. Sąd pierwszej instancji przyznał mu rację w części przypadków, nakazując Funduszowi zwrot części bezprawnie potrąconej refundacji. Przedsiębiorca jednak odwołał się od tej decyzji, domagając się zwrotu pozostałej części refundacji.

Sąd uznał tę apelację jako częściowo zasadną. Jego zdaniem podstawę do uprawnionej odmowy refundacji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia mogło stanowić jedynie uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty.

- Odmowa wydania leku pacjentowi powinna bowiem nastąpić tylko, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty, dlatego jeżeli usterki recepty są tego rodzaju, że nie wywołują podejrzenia co do autentyczności recepty, a tym samym nie stwarzają niebezpieczeństwa, że środki publiczne trafią do osoby nieuprawnionej, brak podstaw do uznania, iż po stronie NFZ powstaje prawo do odmowy świadczenia albo wierzytelność o zwrot kwoty refundacji przekazanej osobie prowadzącej aptekę - czytamy w uzasadnieniu Sądu. - Pozbawienie w takiej sytuacji osoby prowadzącej aptekę kwoty refundacji z NFZ nie znajduje tylko wyraźnej podstawy prawnej, jeżeli nie ma wątpliwości, że środki publiczne trafiły do osoby, która miała prawo do ich otrzymania.Wśród sytuacji, w których Sąd zakwestionował roszczenia NFZ w kwestii refundacji, znalazła się m.in. realizacja recepty wypisanej przez lekarza na druku innego lekarza.

Sygnatura sprawy: II Ca 295/17

Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Mężczyźnie  grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności i grzywna. (fot. KMP w Łodzi)Sprzedawał nielegalnie leki na potencję

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Łodzi zatrzymali 40-...

"Unboxing" to typowa praktyka pozwalająca influencerom na zdobycie popularności w mediach społecznościowyc (fot. Shutterstock). Blogerom grozi kara finansowa za "...

Popularna blogerka na swoim kanale na YouTube dokonała rozpakowania zamówionej w aptece...

Zjawisko kontrakcji, czyli rozpuszczalność cieczy w cieczy (etanolu w wodzie) skutkuje zmniejszeniem objętości. (fot. Shutterstock)Farmaceuto! Czy dobrze odczytujesz...

W związku z licznymi wątpliwościami odnośnie prawidłowego wykonania recept zawierających w swoim...

Zdaniem autora apteki sieciowe rozwijały się od 2001 roku na terenie całego kraju tworząc swoiste kartele rządzące się swoimi prawami. (fot. Shutterstock)Cele apteki są odwrotne od celów...

"Właściciele aptek sieciowych, którzy nie przestrzegali Prawa Farmaceutycznego, etyki zawodowej...

Wydanie więcej niż jednej szczepionki z refundacją jest sprawą dyskusyjną, ponieważ jedna dawka uodparnia na cały sezon (fot. Shutterstock)Czy NFZ zakwestionuje wydanie dwóch...

Do apteki przychodzi pacjent z receptą na trzy opakowania refundowanej szczepionki VaxigripTetra...