Lekarz wypisał receptę na druku innego lekarza. Co z refundacją? | mgr.farm
Niektórych kłopotów można byłoby uniknąć, a wiele problemów rozwiązać, gdyby nabyć a następnie umiejętnie wykorzystać odpowiednią wiedzę. (fot. Shutterstock)

PEST, SWOT i apteki…

Jeśli przestaniemy szczepić dzieci, w pewnym momencie wrócą dawno zapomniane epidemie... (fot. Shutterstock)

Jeden prosty trik sprawił, że...

W wielu badaniach wykazano, iż alkohol pogłębia drgawkorodne działanie amitryptyliny, a także klozapiny, bupropionu. (fot. Shutterstock)

10 leków, których nie należy...

 Środowisko farmaceutyczne i tak jest podzielone: mamy aptekarzy, szpitalników, hurtowników, przemysłowców... (fot. Shutterstock)

Aptekarski blue monday

Skala kompromitacji sieci nie byłaby tak wielka, gdyby nie poziom stosowanych od lat przekłamań w tej sprawie. (fot. Shutterstock)

Problem 1%? Sieci...

Lekarz wypisał receptę na druku innego lekarza. Co z refundacją?

Lekarz wypisał receptę na druku innego lekarza. Co z refundacją?

Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpatrywał odwołanie właściciela apteki, na wyrok dotyczący zwrotu nienależnej refundacji. Odwołanie zostało w części uznane za zasadne, a NFZ musi oddać przedsiębiorcy część nieprawidłowo zakwestionowanej refundacji...

Wśród sytuacji, w których Sąd zakwestionował roszczenia NFZ w kwestii refundacji, znalazła się m.in. realizacja recepty wypisanej przez lekarza na druku innego lekarza. (fot. Shutterstock)

Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontrolę w jednej z aptek w zakresie prawidłowości realizacji recept oraz poprawności wykonania umowy na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Przedmiotem kontroli była w szczególności realizacja recept refundowanych, poprawność przekazywania danych do Funduszu oraz wypełnianie warunków umowy w okresie poddanym kontroli. Kontrolą objęto 251 recept, z czego w przypadku 144 stwierdzono nieprawidłowości.

Spośród 251 recept dostarczonych do kontroli, 34 zrealizowano niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W rezultacie NFZ nakazał właścicielowi zwrot refundacji. Przedsiębiorca skierował jednak sprawę do sądu, gdzie dochodził swoich praw. Sąd pierwszej instancji przyznał mu rację w części przypadków, nakazując Funduszowi zwrot części bezprawnie potrąconej refundacji. Przedsiębiorca jednak odwołał się od tej decyzji, domagając się zwrotu pozostałej części refundacji.

Sąd uznał tę apelację jako częściowo zasadną. Jego zdaniem podstawę do uprawnionej odmowy refundacji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia mogło stanowić jedynie uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty.

- Odmowa wydania leku pacjentowi powinna bowiem nastąpić tylko, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty, dlatego jeżeli usterki recepty są tego rodzaju, że nie wywołują podejrzenia co do autentyczności recepty, a tym samym nie stwarzają niebezpieczeństwa, że środki publiczne trafią do osoby nieuprawnionej, brak podstaw do uznania, iż po stronie NFZ powstaje prawo do odmowy świadczenia albo wierzytelność o zwrot kwoty refundacji przekazanej osobie prowadzącej aptekę - czytamy w uzasadnieniu Sądu. - Pozbawienie w takiej sytuacji osoby prowadzącej aptekę kwoty refundacji z NFZ nie znajduje tylko wyraźnej podstawy prawnej, jeżeli nie ma wątpliwości, że środki publiczne trafiły do osoby, która miała prawo do ich otrzymania.Wśród sytuacji, w których Sąd zakwestionował roszczenia NFZ w kwestii refundacji, znalazła się m.in. realizacja recepty wypisanej przez lekarza na druku innego lekarza.

Sygnatura sprawy: II Ca 295/17

Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Na posiedzenie pojednawcze nie stawił się żaden przedstawiciel szpitala, nie usprawiedliwiając swojej nieobecności i do zawarcia ugody nie doszło. (fot. Shutterstock)Szpital nie zapłacił za leki. Sprawa...

W grudniu zakończyła się batalia sądowa firmy dostarczającej erytropoetynę, z jednym ze szpitali...

 Departament Polityki Lekowej i Farmacji podziela stanowisko NIA, że przepisy rozporządzenia w sprawie recept nie zakazują wystawienia recept dwoma charakterami pisma. (fot. Shutterstock)Poprawka na recepcie? Dwa charaktery...

Każda poprawka nanoszona na recepcie wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i...

Pacjenci, którzy obecnie przyjmują preparaty SR z paracetamolem mogą kontynuować leczenie. (fot. Shutterstock)Paracetamol w postaci SR zniknie z...

Produkty o modyfikowanym uwalnianiu zawierające paracetamol zostały uznane za niedostatecznie...

Program szczepień ochronnych jest realizowany w aptekach w 9 z 28 państw członkowskich. (fot. Shutterstock)Farmaceuci mogą być kluczowym elementem...

Farmaceuci systematycznie podnoszą jakość opieki zdrowotnej, zmniejszają liczbę hospitalizacji i...

Wielu właścicieli aptek po prostu nie było już stać na zatrudnienie trzech farmaceutów, dlatego braki kadrowe zaczęli łatać technikami farmaceutycznymi. (fot. MGR.FARM)Farmaceutów nie jest za mało. Jest za...

Tylko groźba utraty zezwolenia z powodu niedawania rękojmi należytego prowadzenia apteki jest w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.