Lekarze ukarani za udział w reklamach | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Lekarze ukarani za udział w reklamach

Lekarze ukarani za udział w reklamach

Wygląda jednak na to, że lekarze, którzy po skończeniu studiów medycznych wybrali karierę filmową, mogą stracić niedługo źródło swoich dochodów. Dwudziestu trzech z nich, którzy na ekranach telewizorów zachwalali suplementy, zostało ukaranych.

Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zarządził monitorowanie mediów i „wyłapywanie” lekarzy w reklamach. Kwestię tę reguluje artykuł 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej. – Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych. Oznacza to, że lekarze i lekarze dentyści nie mogą brać udziału w reklamach – tłumaczy dr Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

– Reklamy z udziałem lekarzy niepokoją, bulwersują i w wielu sytuacjach mogą wprowadzać ludzi chorych w błąd, opóźniając leczenie prowadzone w oparciu o zdobycze klasycznej medycyny – mówi dr Grzegorz Wrona. – O kwestię udziału lekarzy w reklamach dopytują nie tylko koledzy lekarze, ale także pacjenci i inne osoby, które są tym zdegustowane – dodaje Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. – To dobrze, że ten temat podejmuje jeden z organów państwa – mówi odnosząc się do listu, jaki na początku roku Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do Naczelnej Izby Lekarskiej. Wyrażał w nim niepokój udziałem lekarzy w reklamach.

NIL już od trzech lat usiłuje ukrócić te pozamedyczne występy lekarzy. – Wszczęto czterdzieści dwa postępowania w stosunku do konkretnych lekarzy, którzy naruszyli kodeks etyki. Dwadzieścia trzy przypadki zakończyły się orzeczeniem winy i kary. Zwykle były to kary upomnienia, albo kary finansowe w wysokości od jednej do czterech średnich pensji krajowych. Przeznaczono je na cele charytatywne – mówi dr Grzegorz Wrona. Wszyscy wezwani do złożenia wyjaśnień lekarze byli pytani o to, czy wiedzą co reklamują, czy znają badania dotyczące właściwości suplementu diety, który tak zachwalają. Niestety w wielu przypadkach rozmowa ta obnażyła ich totalną niewiedzę. Odwołania do wspomnianych wyroków były nieliczne. Jeden z lekarzy zwrócił się do Sądu Najwyższego o kasację, ale sąd oddalił ten wniosek jako bezzasadny.Jest jednak wśród tych lekarzy jeden, który monitoringu się nie boi, bo Naczelne Izba Lekarska nic mu nie może zrobić. To Jacek Caba, który regularnie „gości” w naszych domach. „Leczy” nas niczym przed laty Kaszpirowski – przez ekran telewizora. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, by odciąć się od działalności wspomnianego lekarza, zamieścił na stronie internetowej NIL oświadczenie: „Lekarz Jacek Caba, występujący jako lekarz laryngolog w reklamie telewizyjnej (…) nie jest lekarzem wykonującym zawód i nie posiada specjalizacji w żadnej dziedzinie medycyny. Jego dane znajdują się w ewidencji Okręgowej Izby Lekarzy w Gdańsku, ale nie jest on członkiem ani tej, ani żadnej innej okręgowej izby lekarskiej. W związku z tym, nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy”. Jacek Caba uważa tę informację za kłamliwą: - W latach 1986-1990 byłem zatrudniony w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie najpierw odbyłem staż podyplomowy, a potem pracowałem kolejno na stanowiskach: asystenta i starszego asystenta. Ostatnie stanowisko wymagało specjalizacji I stopnia - mówi. I dodaje: "Zgadzam się, że dokładna analiza polskiego rynku reklam środków farmaceutycznych byłaby ze wszech miar słusznym działaniem. Istnieją preparaty, których reklamy mogą mieć rzeczywiście negatywny wpływ na zdrowie pacjenta. Niemniej jednak nie można traktować sprawy wycinkowo. Absurdalnym jest również, że tyle emocji i powszechne oburzenie wzbudzają reklamy suplementów, gdy tymczasem w telewizji reklamuje się alkohol w porze ogromnej oglądalności. Także w godzinach, gdy przed telewizorem zasiadają rodziny z dziećmi. Każdy przypadek należy traktować jednostkowo - ja osobiście mogę zaręczyć, że wiem co reklamuję". Naczelna Izba Lekarska poproszona o komentarz podtrzymała swoje stanowisko. Twierdzi, że oświadczenie ze strony internetowej usunie tylko wtedy, gdy Jacek Caba przedstawi w NIL dokumenty, które rzeczywiście potwierdzą posiadaną specjalizację.

źródło: medonet.pl

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.