Nawet uprawianie sportów również może przyczynić się do wystąpienia alergii... (fot. Shutterstock)

10 najbardziej zaskakujących...

Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

Leki na receptę będą dostępne w sprzedaży wysyłkowej? Zaskakująca decyzja posłów!

Leki na receptę będą dostępne w sprzedaży wysyłkowej? Zaskakująca decyzja posłów!

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, posłowie przegłosowali poprawkę do ustawy Prawo farmaceutyczne, która dopuszcza prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza. Środowisko farmaceutyczne jest zaskoczone takim rozwiązaniem...

Farmaceuci zwracają uwagę, że taka konstrukcja przepisów sprawia, że zawężenie grupy odbiorców do pacjentów niepełnosprawnych będzie można bardzo łatwo obejść (fot. Shutterstock)

Wczoraj Komisja Zdrowia pracowała nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie w Polsce tak innowacyjnych projektów jak e-recepta czy Internetowe Konto Pacjenta. W trakcie wczorajszego posiedzenia posłowie zgłosili jednak kilka poprawek do projektu, które mocno zaskoczyły środowisko farmaceutyczne.

Rewolucja w sprzedaży wysyłkowej leków?

Jedna z ważniejszych poprawek została zgłoszona przez posła Tomasza Latosa (PiS) i dotyczyła wprowadzenia do artykułu 68 ustawy Prawo farmaceutyczne zapisów dopuszczających prowadzenie przez apteki i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży leków wydawanych na receptę. Co ciekawe ma ona być możliwa tylko w sytuacji gdy leki te przepisano osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności. Posłowie przegłosowali poprawkę, która brzmi w następujący sposób:

______________

Art. 68.
ust. 3. Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych:

  1. bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta;

  2. z przepisu lekarza, jeżeli produkty te zostały przepisane osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.
(...)
ust. 3n. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, weryfikacja posiadania orzeczenia o niepełnosprawności może nastąpić na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę dokonującą zakupu produktów leczniczych.

______________

- Popieramy jednoznacznie tę poprawkę. Jej celem jest umożliwienie sprzedaży wysyłkowej leków na receptę na rzecz osób niepełnosprawnych - argumentował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Treść i fakt poparcia poprawki przez posłów zostały jednak skrytykowane w mediach społecznościowych przez farmaceutów - w tym członków Naczelnej Rady Aptekarskiej.- Poprawka o wysyłkowej sprzedaży leków na receptę jest fatalnym wyłomem, niekonsultowanym z kimkolwiek. Żeby jeszcze przyniósł polityczne korzyści ale nie przyniesie bo niepełnosprawni nie będą chętni do płacenia za przesyłkę z monitoringiem temperatury - napisał Michał Byliniak, wiceprezes NRA. - Bo chyba nikt nie planuje wysyłać leków inaczej niż w bezpieczny sposób. Chętnie zobaczę opinię GIF w tej materii albo w ogóle jakąkolwiek fachową opinię.

Farmaceuci zwracają uwagę, że taka konstrukcja przepisów sprawia, że zawężenie grupy odbiorców do pacjentów niepełnosprawnych będzie można bardzo łatwo obejść.

- Niepełnosprawni z oświadczenia. Czyli wystarczy dodać checkbox przy zamówieniu w aptece internetowej „oświadczam, że jestem osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, aby otrzymać zamówione leki kurierem” - zauważa ekspert, którego o opinię poprosiła redakcja MGR.FARM.

- Narkotyki, psychotropy, insuliny na oświadczenie pozbawione sankcji karnej na recepty, które teraz podrabia zdolniejszy gimnazjalista - kwituje pomysł posłów Michał Byliniak. - Kurier wszystko zweryfikuje albo za pieniądze niepełnosprawnych albo za setki milionów złotych z kasy publicznej. Bo tyle kosztuje farmalogistyka.

Ministerstwo Zdrowia będzie monitorować dyżury aptek?

Oprócz wspomnianej poprawki, posłowie pozytywnie zaopiniowali również inną, niezwykle ciekawą zmianę - tym razem dotyczącą dyżurów aptek. W art. 94 po ust. 2 zaproponowali oni dodanie ust. 2a w brzmieniu:

2a. Rada powiatu przekazuje uchwałę, o której mowa w ust. 2, w postaci elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie 2 dni roboczych od dnia jej podjęcia.

Oznacza to, że każda uchwała dotycząca ustalenia harmonogramu dyżurów będzie musiała być zgłoszona do Ministerstwa Zdrowia. W jakim celu? Tego w trakcie posiedzenia Komisji nie wyjaśniono.

Zapis posiedzenia Komisji Zdrowia można obejrzeć pod TYM ADRESEM (czas ok. 16:29). Treść popartych przez Komisję poprawek można z kolei znaleźć pod TYM ADRESEM

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...