W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Leki Tylko z Apteki: OSF Perspektywa 2030 sama się oczernia

Leki Tylko z Apteki: OSF Perspektywa 2030 sama się oczernia

Podstawowy zarzut jaki Perspektywa 2030 stawia Stowarzyszeniu Leki Tylko z Apteki to rzekomo nieobiektywne podejście do kwestii reprezentacji środowiska farmaceutycznego - czytamy w komunikacie Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki. Pełną treść oświadczenia prezentujemy poniżej.

Podstawowy zarzut jaki Perspektywa 2030 stawia Stowarzyszeniu Leki Tylko z Apteki to rzekomo nieobiektywne podejście do kwestii reprezentacji środowiska farmaceutycznego.
Tymczasem kluczowe z oburzających Perspektywę stwierdzeń wynikają z jej własnej informacji prasowej z 25 marca 2015r. „ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030” zostało dzisiaj (25 marca) powołane w Warszawie. W zebraniu założycielskim wzięło udział 59 farmaceutów pracujących w aptekach sieciowych na terenie całego kraju”. Skoro Perspektywę tworzą wyłącznie pracownicy aptek sieciowych to uzasadnione jest twierdzenie, że to ich interesy są dla stowarzyszenia najważniejsze.

Kolejny cytat: „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030” chce to zmienić, m.in. wzmacniając reprezentację farmaceutów pracujących w aptekach sieciowych we władzach samorządu aptekarskiego”. To jednoznaczna deklaracja podstawowego celu jaki postawiła sobie Perspektywa - podkreśla Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki.

Każdy ma prawo do oceny wiarygodności organizacji w oparciu o jej własne wypowiedzi. Wniosek, że podejmowane przez pracowników sieci aptecznych działania nie będą godzić w interesy ich pracodawców jest logiczny. Tym bardziej, że w wywiadzie prasowym z jej Prezesem Perspektywa deklarowała: „zbudowanie fundamentów współpracy z właścicielami sieci aptecznych”. Czy można powiedzieć to dobitniej? Czy nie jest to deklaracja, że w ramach Perspektywy w niespotykanej relacji właściciel – pracownik wspólnie wymyślą jak polską farmację poprawić.Stowarzyszenie Perspektywa 2030 sama we wspomnianej informacji prasowej i późniejszych publikacjach stawia się w opozycji do samorządu aptekarskiego jednoznacznie twierdząc, że nie reprezentuje on jej interesów. Nie trzeba nawet podkreślać faktu, że interesy wyglądają na mocno rozbieżne.

Jednak to informacja prasowa Perspektywy postawiła jej członków i jednocześnie pracowników sieci aptecznych w opozycji do członków samorządu aptekarskiego. Dziwi więc, że Perspektywa ma o to pretensje do wszystkich tylko nie do siebie.

Korzystając z okazji, że to początek roku życzymy Perspektywie 2030 konsekwencji w komunikacji w szczególności czytania ze zrozumieniem własnych informacji prasowych oraz tego by zamiast szukania sobie wrogów skupiła się na pracy na rzecz środowiska farmaceutów - piszą członkowie Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki.

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...