Medycyna i farmacja toczą od lat zacięty wyścig z czasem, by wyrwać ze szponów śmierci kolejnych pacjentów, skazanych na łaskę i niełaskę depresji (fot. Shutterstock)

Depresja daje się leczyć

Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Lepiej leczyć niż zapobiegać?

Lepiej leczyć niż zapobiegać?

Implementacja ustawy o zdrowiu publicznym nie jest priorytetem nowego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Do dziś nie został przyjęty Narodowy Program Zdrowia – kluczowy dokument dla całego projektu. Działająca przy ministrze Rada ds. zdrowia publicznego, która została powołana ustawą, zebrała się jak dotąd tylko raz, pod koniec lutego tego roku.

Ustawa o zdrowiu publicznym miała być swego rodzaju konstytucją ochrony zdrowia. Dzięki niej, wszystkie działania z zakresu zdrowia publicznego, które dotychczas realizowane były przez różne instytucje, miały być scalone i koordynowane przez jeden podmiot – pełnomocnika ds. zdrowia publicznego. Narodowy Program Zdrowia miał wyznaczać kierunki i cele tych działań. Jego projekt teoretycznie jest już po konsultacjach społecznych i czeka na przyjęcie przez kierownictwo resortu zdrowia.

W grudniu na kongresie zdrowia publicznego na WUM, minister Konstanty Radziwiłł mówił: należy doprowadzić do tego, żeby pełnomocnik ds. zdrowia publicznego, czyli osoba, która koordynuje te zdania w resortach, miał mocne miejsce w rządzie. Najlepiej, żeby był to wicepremier, ponieważ - jak mówił minister - sekretarz stanu w resorcie zdrowia będzie miał zbyt słabą pozycję i nie będzie miał wpływu na inne resorty. Pełnomocnik ds. zdrowia publicznego do tej pory nie został powołany.źródło: politykazdrowotna.com

Wiceminister zdrowia za nieuzasadnione uważa zarzuty, że internetowa sprzedaż ułatwi nielegalny wywóz leków za granicę (fot. MZ)Dlaczego tylko niepełnosprawni będą...

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że w Polsce już teraz można bezpiecznie...

Ministerstwo wyjaśnia w jakich okolicznościach w praktyce, będzie możliwe uzyskanie zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e u.p.f. (fot. MGR.FARM)Jak otworzyć aptekę z pominięciem...

Minister Zdrowia wydał komunikat w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przebiegu...

Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie?...

Magazyn MGR.FARM jeszcze bardziej otwiera się na swoich czytelników. Chcesz zabrać głos w ważnej...

Uczestnicy jadą bez żadnego wsparcia technicznego, nie wolno im będzie korzystać z pomocy innych ludzi, żadnych wozów technicznych (fot. polakpotrafi.pl)Farmaceutka startuje w The...

Alina Kilian z Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jako jedna 20 kobiet z całego świata,...

W ocenie biegłego brak jest opracowań badawczych, które przekonałyby o 20-krotnie lepszej wchłanialności cytrynianu magnezu w stosunku do tlenku magnezu. (fot. Shutterstock)Sąd rozstrzygał o biodostępności...

Dwóch producentów suplementów diety z magnezem spotkało się w sądzie. Jeden z nich zarzucił...