Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Lewiatan: planty dotyczące opieki profilaktycznej są nierealne

Lewiatan: planty dotyczące opieki profilaktycznej są nierealne

Tagi: 

Wprowadzenie dodatkowych badań bilansowych, rozbudowanie badań dotychczasowych i dołożenie jeszcze kolejnych, przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, będzie bardzo trudne do zrealizowania, jeśli w ogóle możliwe - uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt rozporządzenia ministra zdrowia.

- Fakt wprowadzenia czterech bilansów dodatkowo oznacza około 1,5 mln wizyt więcej w ciągu roku (według danych GUS w roczniku 2015 jest ok. 380 tys. dzieci). Ponieważ zaplanowane są trzy badania dodatkowe (2x morfologia w 3 i 12 miesiącu życia i 1x badanie moczu w 6 roku życia) oznacza to kolejne 1,14 mln wizyt kontrolnych. Ze względu na rozbudowaną część edukacyjną bilansów wizyta taka nie będzie krótsza niż 30 minut, a prawdopodobnie dużo dłuższa. Widać doskonale, że głównym problemem, uniemożliwiającym realizację tych zapisów będzie czas i zasoby ludzkie - mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Niepokoi również zapis w Ocenie Skutków Regulacji, gdzie założono, że regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych. Świadczenia (...) są finansowane przez NFZ w ramach tzw. stawki kapitacyjnej (...). Czy zatem bez wzrostu stawki planuje się zwiększenie liczby wizyt i zakresu działania lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej?

Projekt rozporządzenia został opracowany na bazie doświadczeń podmiotów, które nie działają w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. A konsultacje powinny w pierwszej kolejności obejmować środowisko lekarzy, pielęgniarek, położnych i dentystów, którzy takie zapisy mają wdrażać. W przedstawionej formie przepisy są niemożliwe do zrealizowania nie tylko ze względów finansowych, ale również organizacyjnych.Niestety, po raz kolejny Ministerstwo Zdrowia przedstawia projekt bez jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji ze środowiskiem, bez pilotaży czy rzetelnych analiz wykonalności takiego projektu.

źródło: Konfederacja Lewiatan

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...