Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

List posła Iwińskiego do Naczelnej Rady Aptekarskiej

List posła Iwińskiego do Naczelnej Rady Aptekarskiej

Tagi: 

Poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Tadeusz Iwiński wystosował list do prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorza Kucharewicza w sprawie "podziału terytorialnego samorządu zawodowego aptekarzy. W korespondencji poseł proponuje unifikację struktur OIA tak, by pokrywały się z podziałem terytorialnym kraju. Poniżej treść listu.

Sz. P. Dr Grzegorz KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Szanowny Panie Prezesie.

Miałem przyjemność w ostatnich dniach spotkać się z przedstawicielami Prezydium Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie na czele z p. mgr. farm. Romanem Grzechnikiem. Zapoznałem się z problematyką działalności zawodowej aptekarzy, trudnościami z jakimi spotykają się w codziennej działalności na rzecz zdrowia i życia mieszkańców regionu. Wśród nich pojawiła się kwestia podziału terytorialnego samorządu zawodowego aptekarzy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom OIA w Olsztynie pragnę poprzeć działania mające na celu zmianę dotychczasowego podziału terytorialnego izb aptekarskich. Faktem jest, że województwo warmińsko-mazurskie obejmuje swoimi strukturami samorząd aptekarski z Izby olsztyńskiej – 17 powiatów, izby gdańskiej – 3 powiaty (m. Elbląg, elbląski i braniewski) i izby białostockiej – powiat ełcki.

W sytuacji przeprowadzonej reformy administracyjnej kraju, od której wprowadzenia w życie minie w tym roku już 16 lat, wydaje się zasadne ujednolicenie podziału terytorialnego samorządu zawodowego w oparciu o podział administracyjny kraju.
Choć problem ten nie dotyczy wyłącznie samorządu zawodowego aptekarzy (ma miejsce również w samorządach prawniczych), warto przeprowadzić tę unifikację. Przemawiają za tym, nie tylko argumenty o budowaniu jedności i tożsamości regionów, ale także względy praktyczne, pozwalające na lepsze kontakty środowiska, zwłaszcza z powiatów należących formalnie do struktury w województwach pomorskim i podlaskim, z władzami województwa, parlamentarzystami i innymi instytucjami państwowymi, samorządowymi na szczeblu regionu.

Będę wdzięczny za życzliwe odniesienie się do propozycji, która w istocie jest oczekiwaniem olsztyńskiego środowiska aptekarzy.Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Tadeusz IWIŃSKI
Poseł Ziemi Warmińsko-Mazurskiej

Do wiadomości:
Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Warszawa – Olsztyn 18.03.2015 r.

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...