Litwini kupują leki w Polsce | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Litwini kupują leki w Polsce

Litwini kupują leki w Polsce

Tagi: 

Coraz częściej Litwini kupują w Polsce nie tylko artykuły spożywcze, ale i leki. Powodem są ich niższe ceny, ale również fakt, że na Litwie wiele leków po prostu nie jest zarejestrowanych.

O tym, że leki w Polsce są tańsze mówią pacjentom Litewscy lekarze. I chodzi tu nie tylko o identyczny skład leku, ale również o leki tych samych producentów. Jak mówi endokrynolog prof. Gintautas Kazanavičius, jeden z leków, który zaleca swoim pacjentom na Litwie kosztuje 46 euro, w Polsce natomiast około 8 euro. Zmuszony jest też radzić pacjentom kupować w Polsce te leki, które na Litwie nie są zarejestrowane.

Leki są w Polsce tańsze z powodu niższego podatku VAT, na Litwie podatek na leki nierekompensowane wynosi 21 proc, w Polsce natomiast – 8 proc. Ponadto w Polsce jest wiele zakładów farmaceutycznych, stąd niższe ceny.Niektórych leków na Litwie po prostu nie ma, ponieważ zarejestrowanie leku kosztuje tam 12 tys euro, gdy tymczasem w Finlandii na przykład 1 tys euro, w Estonii 1300, w Polsce i Niemczech – 19,5 tys., we Włoszech z kolei – ponad 61 tys.

źródło: zw.lt

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net