Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

Luka w 'aptece dla aptekarza' za mała dla sieci

Luka w 'aptece dla aptekarza' za mała dla sieci

Na możliwości nabywania aptek na drodze przejmowania udziałów w spółkach, będących ich właścicielami, najprawdopodobniej skorzystają najmniejsi przedsiębiorcy i... dzieci aptekarzy, nie posiadające wykształcenia farmaceutycznego.

Od kilkunastu tygodni widać wzmożone zainteresowanie sieci aptecznych przejmowaniem aptek przez wykup udziałów w spółkach, które są ich właścicielami.

Kwestia ta poruszana jest w dzisiejszym dodatku do Dziennika Gazety Prawnej - Firma i Prawo. Zapytani przez dziennikarzy DGP eksperci potwierdzają: można kupić placówkę, przejmując udziały w spółce kapitałowej. Jednak ta luka obejmuje wyłącznie przypadki, gdy sprzedającym będzie udziałowiec w niewielkim biznesie aptecznym prowadzonym w formie spółki z o.o., nabywcą zaś inny niewielki podmiot.

– Przedsiębiorcy, którzy w odpowiednim czasie zadbali o reorganizację swojej działalności, w dalszym ciągu skorzystają z możliwości zbycia apteki na rzecz innych podmiotów (osób niebędących farmaceutami). Wynika to z zachowania ważności przez zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie ustawy. Zmiana w strukturze udziałów lub akcji w spółce kapitałowej nie wpływa w żaden sposób na treść zezwolenia, a co za tym idzie nie wymaga wniosku o jego zmianę. Właścicielem apteki pozostaje ta sama spółka, na którą zostało wydane zezwolenie, zmieniają się jedynie wspólnicy – uważa Dominik Jędrzejko, adwokat, partner Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci sp. z o.o.

Kupcami jednak nie mogą być największe sieci apteczne, co sugerują niektórzy eksperci, a za nimi media. To za sprawą art. 99 ust. 3 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.). Stanowi on, że nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie apteki, jeżeli podmiot ubiegający się o nie prowadzi już na terenie województwa więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych bądź jeśli czynią to podmioty przez niego kontrolowane.

Rzecznik głównego inspektora farmaceutycznego Paweł Trzciński w rozmowie z dziennikarzami DGP zaznacza, że jeśli udziały nabyłby podmiot posiadający już ponad 1 proc. aptek w województwie lub uczyniłby to podmiot z nim powiązany, to inspektorzy farmaceutyczni będą cofać zezwolenia na prowadzenie aptek. W efekcie nabycie udziałów przez duży podmiot jest pozbawione sensu. I tak nie mógłby on bowiem prowadzić apteki stanowiącej składnik przedsiębiorstwa, gdyż straciłby zezwolenie.

- Od kilkunastu tygodni widać wzmożone zainteresowanie sieci aptecznych przejmowaniem aptek przez wykup udziałów w spółkach, które są ich właścicielami. Paradoksalnie najwięcej tego typu ogłoszeń można znaleźć na stronach internetowych izb aptekarskich. „Kupię rentowną aptekę w formie spółki z o.o. lub sp. j.”, „Kupię udziały w aptece (sp. z o.o. lub sp. jawna)” – to tylko kilka najświeższych przykładów ze strony Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, ale podobnie wygląda sytuacja w innych rejonach Polski - mówi w DGP Łukasz Waligórski, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej i redaktor naczelny MGR.FARM.W środowisku pojawiają się głosy, że inspekcja farmaceutyczna powinna cofać zezwolenia wszystkim apteko, które po 25 czerwca zostaną w ten sposób przejęte - nie tylko w sytuacji przekraczania przez przedsiębiorcą progu antykoncentracyjnego. Temu zaprzecza jednak Paweł Trzciński.

– Nie będziemy w takich przypadkach cofać zezwolenia z powodu niedawania rękojmi należytego prowadzenia apteki przez niefarmaceutę – zapewnia Trzciński. – Gdybyśmy chcieli tak robić, to musielibyśmy cofać zezwolenia wszystkim niefarmaceutom na prowadzenie aptek. A to byłoby złamanie naczelnej zasady apteki dla aptekarza, że jej regulacje działają tylko na przyszłość.

Zdaniem dziennikarzy można więc przypuszczać, że patent polegający na przekazaniu udziałów w spółce może być stosowany głównie w przypadkach przekazywania biznesu swoim dzieciom, które nie są farmaceutami. Jeśli tylko aptekarz nestor zadbał przed wejściem w życie ustawy, by działalność była prowadzona w formie spółki z o.o., to będzie mógł w łatwy sposób powierzyć majątek rodzinie.

Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.

Źródło: gazetaprawna.pl

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...