Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Metalowa ścianka w aptece, a przechodniość izby ekspedycyjnej

Metalowa ścianka w aptece, a przechodniość izby ekspedycyjnej

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję WIF o odmowie udzielenia zezwolenia na prowadzenia apteki, z powodu niewłaściwego przygotowania lokalu. Problemem okazała się izba ekspedycyjna, którą od reszty apteki oddzielono metalową ścianką. Zdaniem WIF to nie zapewniało warunków niezakłóconej pracy farmaceutom...

Farmaceuta musi mieć zapewnione warunki do niezakłóconej pracy przy ladzie ekspedycyjnej.

Jak donosi Rzeczpospolita, spółka prowadząca od dziesięciu lat na terenie Warszawy i okolic kilka aptek ogólnodostępnych wystąpiła o udzielenie zezwolenia na otwarcie kolejnej. Inspektorzy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego stwierdzili jednak, że lokal przeznaczony na aptekę nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Problemem okazała się izba ekspedycyjna, która była pomieszczeniem przechodnim, umożliwiającym przejście z jednej części apteki do drugiej - a nie powinna. Decyzję WIF podtrzymał GIF, w rezultacie sprawa traciła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Spółka zarzucała błędną wykładnię pojęcia prawidłowej organizacji pracy, bezpieczeństwa ekspedycji leków oraz przechodniości izby ekspedycyjnej. Jej zdaniem po postawieniu metalowej ścianki izba ekspedycyjna nie jest już pomieszczeniem przechodnim.

WSA podzielił jednak stanowisko inspektorów farmaceutycznych i oddalił skargę. Zdaniem sądu z akt administracyjnych, opisów technicznych i dwukrotnych oględzin lokalu wynika, że izba ekspedycyjna jest wciąż pomieszczeniem przechodnim. Tymczasem farmaceuta musi mieć zapewnione warunki do niezakłóconej pracy przy ladzie ekspedycyjnej. Przechodnia izba ekspedycyjna nie zapewnia też prawidłowej organizacji pracy.Wyrok WSA potwierdził także Naczelny Sąd Administracyjny, który uznał, że istnienie dwóch odrębnych wejść do apteki nie jest właściwą odpowiedzią na zakaz funkcjonowania izby ekspedycyjnej jako pomieszczenia przechodniego. W myśl przepisów rozporządzenia liczba pomieszczeń apteki oraz ich powierzchnia, kształt i wyposażenie muszą gwarantować jej prawidłowe funkcjonowanie. Skoro proponowany przez spółkę lokal tego nie zapewniał, były podstawy do odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Więcej na ten temat na stronach Rzeczpospolitej.

Źródło: rp.pl

Fałszowane leki zabijają na dwa sposoby... (fot. Shutterstock)Polska ma problem z fałszywymi lekami

Rocznie Polacy wydają 250 mln zł na fałszywe leki na odchudzanie, potencję, ale także...

Uporczywe uchylanie się od płacenia składek członkowskich jest zaprzeczeniem obowiązku solidarnego wspierania działalności samorząd. (fot. Shutterstock)Farmaceuto! Nie płacisz składek? Możesz...

W 2017 roku Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach wydał 11 orzeczeń w sprawach dotyczących...

Jasność i zrozumiałość przepisów dotyczących sposobu wystawiania i realizacji recept jest warunkiem niezbędnym do tego, aby polscy pacjenci otrzymali w aptece potrzebne im leki. (fot. Shutterstock)Lekarze chcą jednoznacznej analizy...

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o dokonanie analizy...

Jak wyglądało wystawienie i zrealizowanie pierwszej e-recepty? Zachęcamy do obejrzenia relacji! (fot. Farmacja.pl)VIDEO: Tak wystawiano pierwszą e-...

Dziś w Siedlcach oficjalnie zainaugurowano pilotaż e-recepty. Podczas specjalnie zorganizowanej...

Co do zasady prowadzenie aptek ogólnodostępnych zastrzeżone jest dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jednakże nie wpływa ona na zmiany zachodzące w podmiotach posiadających określone formy prawne. (fot. Shutterstock)Co z apteką po śmierci wspólnika w...

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, partnerskie, akcyjne... To...