Medycyna i farmacja toczą od lat zacięty wyścig z czasem, by wyrwać ze szponów śmierci kolejnych pacjentów, skazanych na łaskę i niełaskę depresji (fot. Shutterstock)

Depresja daje się leczyć

Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Miara siły chwytu jako element oceny ryzyka występowania incydentów naczyniowo-sercowych

Miara siły chwytu jako element oceny ryzyka występowania incydentów naczyniowo-sercowych

Tagi: 

Badanie polegało na przeanalizowaniu wyników z 17 krajów, do którego zakwalifikowano osoby o różnym stopniu zamożności i różnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych.

Do próby włączono gospodarstwa domowe, w których co najmniej jedna osoba była w wieku 35-70 lat, pozostając w tym przedziale przez następne 4 lata. Uczestnicy byli poddawani testom mierzącym siłę chwytu, wykorzystującym dynamometr Jamara.
Publikacja obejmowała również czteroletni okres następczy, podczas którego oceniano śmiertelność pacjentów.

Populacja osób, które zostały włączone do analizy wynosiła 139 691. W czasie okresu następczego zmarło 3379 co stanowi 2% całości. Po skorygowaniu wyników o osoby, które zmarły z powodu nowotworu i chorób układu oddechowego, wykazano korelację pomiędzy siłą chwytu, a ryzykiem śmierci z przyczyny incydentów sercowo-naczyniowych dla każdej z badanych populacji. Badacze zaznaczają, że potrzebne są dalsze próby umożliwiające dokładne znalezienie relacji pomiędzy spadkiem siły, a zwiększonym ryzykiem zgonu.źródło: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2962000-6/fulltext

Wiceminister zdrowia za nieuzasadnione uważa zarzuty, że internetowa sprzedaż ułatwi nielegalny wywóz leków za granicę (fot. MZ)Dlaczego tylko niepełnosprawni będą...

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnia, że w Polsce już teraz można bezpiecznie...

Ministerstwo wyjaśnia w jakich okolicznościach w praktyce, będzie możliwe uzyskanie zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e u.p.f. (fot. MGR.FARM)Jak otworzyć aptekę z pominięciem...

Minister Zdrowia wydał komunikat w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przebiegu...

Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie?...

Magazyn MGR.FARM jeszcze bardziej otwiera się na swoich czytelników. Chcesz zabrać głos w ważnej...

Uczestnicy jadą bez żadnego wsparcia technicznego, nie wolno im będzie korzystać z pomocy innych ludzi, żadnych wozów technicznych (fot. polakpotrafi.pl)Farmaceutka startuje w The...

Alina Kilian z Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jako jedna 20 kobiet z całego świata,...

W ocenie biegłego brak jest opracowań badawczych, które przekonałyby o 20-krotnie lepszej wchłanialności cytrynianu magnezu w stosunku do tlenku magnezu. (fot. Shutterstock)Sąd rozstrzygał o biodostępności...

Dwóch producentów suplementów diety z magnezem spotkało się w sądzie. Jeden z nich zarzucił...