Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

Michał Byliniak: Zaczynamy odgrywać należną nam rolę w systemie ochrony zdrowia

Michał Byliniak: Zaczynamy odgrywać należną nam rolę w systemie ochrony zdrowia

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie ma nadzieję, że wejście w życie "apteki dla aptekarza" będzie przyczynkiem do zmian nastrojów farmaceutów i zbudowania poczucia, iż po latach zapomnienia zaczynają odgrywać oni należną sobie rolę w systemie ochrony zdrowia.

Michał Byliniak: Możemy obserwować największą od lat akcję medialną mającą na celu zdyskredytowanie procedowanego projektu, samorządu aptekarskiego, a także samych farmaceutów. (fot. MGR.FARM)

W najnowszym biuletynie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Michał Byliniak wskazuje, że założenia projektu przewidujące możliwość otwierania nowych aptek wyłącznie przez farmaceutów przy uwzględnieniu kryteriów geograficznych i demograficznych oraz ograniczenia mające na celu zablokowanie konsolidacji podmiotów prowadzących sieci aptek, są kluczowe dla sukcesu planów wzmocnienia roli farmaceuty oraz o wiele silniejszego niż obecnie włączenia aptek do systemu ochrony zdrowia.

- Projektowane regulacje są z jednej strony ostatnią deską ratunku dla aptek indywidualnych, z drugiej zaś są ogromną szansą dla młodych farmaceutów na likwidację szklanego sufitu hamującego rozwój zawodowy i umożliwienie realizacji własnych planów zawodowych w postaci prowadzenia własnego przedsiębiorstwa i wykorzystania nabytej wiedzy i doświadczenia zawodowego na rzecz pacjentów a nie walki biznesowej o jak największy udział na rynku - pisze prezes Izby.

Jednocześnie zwraca też uwagę, że zaproponowane zmiany w przepisach spotkały się z gwałtowną reakcją przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących sieci aptek, a wśród uczestników dyskusji pojawiły się niemal wszystkie organizacje reprezentujące przedsiębiorców a także przedstawiciele dyplomatów państw, z których wywodzą się najwięksi inwestorzy na rynku aptecznym.

- Jednocześnie możemy obserwować największą od lat akcję medialną mającą na celu zdyskredytowanie procedowanego projektu, samorządu aptekarskiego, a także samych farmaceutów - pisze Byliniak. - W dyskusjach w wielokrotnie zarzucano farmaceutom brak umiejętności prowadzenia aptek, a także wskazywano nas jako sprawców naruszeń przepisów. Zrobiono wiele aby udowodnić niekorzystny wpływ planowanych zmian na przyszłość farmaceutów i wywołać konflikt wewnątrz naszego środowiska.- Jako uczestnik prac nad zmianami przepisów wierzę, że jako środowisko rozumiemy istotność tego projektu dla naszego zawodu, jakości świadczonych usług a przede wszystkim bezpieczeństwa pacjenta - zapewnia wiceprezes NRA, jednocześnie wyrażając nadzieję, że prace nad projektem, zaangażowanie wielu farmaceutów w przekonywanie do jego słuszności jest krokiem do konsolidacji całego środowiska i pierwszym od lat świadectwem umiejętności porozumienia ponad podziałami.

- Mam nadzieję, że wejście w życie procedowanych zmian będzie przyczynkiem do zmiany nastrojów farmaceutów i zbudowania poczucia, że po latach zapomnienia zaczynamy odgrywać należną nam rolę w systemie ochrony zdrowia - pisze Michał Byliniak.

Cały biuletyn Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie można pobrać ze strony Izby.

Źródło: OIA w Warszawie

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...