W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił w Sejmie projekt 75+

Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił w Sejmie projekt 75+

W środę, 9 marca 2016 r., podczas wspólnego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Senioralnej minister Konstanty Radziwiłł przedstawił rozwiązania prawne, wprowadzające bezpłatne leki dla osób powyżej 75. roku życia – czyli rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261).

Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił uzasadnienie dla rozwiązań prawnych, dzięki którym seniorzy po ukończeniu 75 lat będą otrzymywali bezpłatnie leki refundowane, wymienione w odrębnym wykazie w obwieszczeniu refundacyjnym.

„Wprowadzenie bezpłatnych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia jest działaniem, które zostało zapowiedziane przez Panią Premier Beatę Szydło w expose do realizacji w ciągu pierwszych 100 dni działania rządu. Projekt ten w takim czasie trafił do Sejmu” – zaznaczył minister Radziwiłł.

Zadeklarował również, że potrzeba docenienia i otoczenia szczególną opieką zdrowotną osób starszych jest jednym z priorytetów jego działań jako ministra zdrowia – w ramach realizacji polityki lekowej państwa, a także szeroko rozumianej polityki senioralnej. Minister podkreślał, że jego celem jest zagwarantowanie pacjentom w podeszłym wieku dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków oraz zmniejszenie ich wydatków na leki. Przypomniał, że art. 68 ust. 3 Konstytucji RP nakłada na władze publiczne szczególny obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej m.in. właśnie osobom w wieku podeszłym. Wielu seniorów rezygnuje z wykupienia leków lub przeznacza na ten cel znaczną część swojego dochodu. Rządowy projekt ustawy umożliwi dostęp do leków osobom starszym, które obecnie ich nie wykupują ze względów ekonomicznych.

Minister zaznaczył, że „projekt nie przewiduje żadnych dodatkowych kryteriów przyznania uprawnienia do bezpłatnych leków po stronie pacjentów – tylko wiek”. Odnosząc się do pytań parlamentarzystów dotyczących przyjęcia wieku jako jedynego kryterium, minister podkreślał, że takie rozwiązanie jest przemyślane i celowe. „Zaletą tego projektu jest jego prostota, chcieliśmy uniknąć budowania biurokracji, wydatków po stronie władzy publicznej i mitręgi obywateli” – powiedział minister.Zgodnie z projektem leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które będą przysługiwały bezpłatnie osobom powyżej 75. roku życia, znajdą się na odrębnym wykazie w obwieszczeniu refundacyjnym. Będą je przepisywali seniorom opiekujący się nimi lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz uprawnione pielęgniarki.

Pierwszy wykaz zostanie opracowany najpóźniej do 1 września bieżącego roku. Do końca 2016 r. na sfinansowanie bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia zostanie przeznaczonych maksymalnie 125 mln zł. W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy – czyli w 2017 r. – będzie to już 564 mln zł. Wraz z przyrostem liczby osób powyżej 75. roku życia, a także ze względu na planowane rozszerzanie wykazu bezpłatnych leków, w następnych latach kwota ta będzie stopniowo rosła o ok. 15% rocznie (w ciągu kolejnych 6-7 lat).

Zgodnie z projektem ustawy, wejdzie ona w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

źródło: MZ

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...