Ministerstwo Zdrowia będzie promowało leki produkowane w Polsce | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Ministerstwo Zdrowia będzie promowało leki produkowane w Polsce

Ministerstwo Zdrowia będzie promowało leki produkowane w Polsce

Komisja Ekonomiczna w Ministerstwie Zdrowia, negocjując z firmami farmaceutycznymi ceny leków, będzie brała pod uwagę, czy dana firma prowadzi działalność w Polsce. Takie leki będą w pierwszej kolejności trafiały na listy leków refundowanych.

Ministerstwo Zdrowia chce w sposób szczególny traktować firmy, które prowadzą działalność biznesową w Polsce - niezależnie od tego czy mają polski czy zagraniczny kapitał. Czy stosowanie takiego kryterium przy dodawaniu leków na listę leków refundowanych jest zgodne z prawem? Okazuje się, że art. 25 ustawy refundacyjnej wskazuje, że firma farmaceutyczna, składając do Ministerstwa Zdrowia wniosek o objęcie jej leku refundacją, wskazuje miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Poza tym art. 13 tej samej ustawy zakłada, że kiedy minister zdrowia ustala cenę leku trafiającego na listę refundacyjną, powinien brać pod uwagę działalność naukową i inwestycyjno-badawczą producenta tego leku na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

Z nowego podejścia Ministerstwa Zdrowia cieszy się Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, którego zdaniem krajowy przemysł produkuje głównie generyki, czyli tańsze zamienniki leków oryginalnych.Faktem jest, że firmy produkujące w naszym kraju są pod presją niższych cen farmaceutyków przyjeżdżających do nas np. z Indii czy Chin. Trudno z nimi konkurować, bo niższe ceny leków z Azji wywierają nacisk na ceny leków produkowanych w Polsce. Nowa strategia Ministerstwa Zdrowia, zdecydowanie im pomoże.

źródło: www.rp.pl

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net