Ministerstwo Zdrowia dąży do zapewnienia pacjentom ciągłości leczenia i dostępu do nowych terapii lekowych | mgr.farm
W PRL-u niedoborowi aptek próbowano zaradzić, tworząc punkty apteczne I i II typu... (fot. MGR.FARM)

Apeka pod Orłem w Trzemesznie

Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Ministerstwo Zdrowia dąży do zapewnienia pacjentom ciągłości leczenia i dostępu do nowych terapii lekowych

Ministerstwo Zdrowia dąży do zapewnienia pacjentom ciągłości leczenia i dostępu do nowych terapii lekowych

W związku ze zbliżającym się terminem wydania kolejnego, XXIV obwieszczenia refundacyjnego, informujemy, że Ministerstwo Zdrowia dokłada starań, by zapewnić pacjentom jak najszerszy dostęp do farmakoterapii - czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Celem negocjacji cenowych prowadzonych obecnie z przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych jest zapewnienie pacjentom ciągłości leczenia oraz sukcesywne wprowadzanie do refundacji nowych, skutecznych i bezpiecznych terapii lekowych.

Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w 2012 r. na mocy ustawy refundacyjnej do 1 września 2015 roku objęto refundacją 11 nowych, dotychczas nierefundowanych cząsteczek w ramach katalogu chemioterapii, 32 w programach lekowych, a 37 nowych cząsteczek znalazło się na liście leków wydawanych w aptece na receptę. W wielu przypadkach rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych, co pozwoliło skorzystać z refundowanych terapii większej liczbie pacjentów. Udało się uzyskać sukcesywny wzrost dostępu do leków refundowanych z poziomem dopłaty pacjenta ≤ 20 zł oraz spadek liczby leków, do których pacjenci dopłacali powyżej 20 zł.Działania Ministerstwa są nakierowane na utrzymanie tego trendu. Każdy nowy lek, który trafia na listę leków refundowanych w efekcie przeprowadzonych negocjacji i odpowiedzialnej polityki cenowej firm farmaceutycznych, jest wspólnym sukcesem Ministerstwa, podmiotów odpowiedzialnych i pacjentów.

źródlo: MZ

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

dWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z system reklamowego...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.