Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Ministerstwo Zdrowia "prostuje" interpretację OIA w Krakowie

Ministerstwo Zdrowia "prostuje" interpretację OIA w Krakowie

Pod koniec kwietnia na stronie internetowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie pojawił się komunikat zwracający uwagę na problematykę realizacji recept na leki z budesonidem w przypadku braku określonej odpłatności. Wydane niedawno przez Ministerstwo Zdrowia stanowisko w tej sprawie pokazuje, że Izba nie miała racji...

Przepisy nie przewidują brania pod uwagę żadnych innych kryteriów jak tylko kryterium najwyższego poziomu odpłatności określonego w wykazie leków refundowanych.

W swoim komunikacie OIA w Krakowie wskazywała, że leki zawierające budesonid (Miflonide, Budesonid, Budiar, Pulmicort Turbuhaler) występują w dwóch poziomach odpłatności. "R" w przypadku astmy, POChP i eozynofilowego zapalenia oskrzeli, oraz "30%" przy wirusowym zapaleniu krtani u dzieci do 18 roku życia.

Zdaniem Izby w przypadku braku zaznaczenia, przez osobę wystawiającą receptę, wysokości odpłatności - osoba realizująca receptę nie może przypisać samodzielnie odpłatności 30%, ponieważ dotyczy ona jedynie dzieci.

- W związku z powyższym lek można wydać z apteki za 30% odpłatnością tylko osobom do 18 roku życia, a innym pacjentom do 75 roku życia za odpłatnością "R" tylko w przypadku zaznaczenia przez osobę wystawiającą receptę odpłatności "R" oraz bezpłatnie dla seniorów 75+ tylko we wskazaniach objętych refundacją - czytamy w komunikacie OIA w Krakowie. - W pozostałych przypadkach za 100% odpłatnością.

Zdecydowanie inne zdanie na ten temat ma jednak Ministerstwo Zdrowia, które w stanowisku wydanym ma początku sierpnia, tłumaczy w jaki sposób osoby realizujące recepty mają postępować w przypadku braku określonej odpłatności dla takich leków.

Resort przypomina, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich stanowi, że jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem poziomu odpłatności w przypadku gdy lek występuje w więcej niż jednej odpłatności w wykazie leków refundowanych i nie wpisano oznaczenia "X" albo "100%" to osoba wydająca wydaje lek za najwyższą odpłatnością tego leku określoną w tym wykazie.- Zatem przy realizacji recepty, na której nie wpisano poziomu odpłatności, wyżej przywołany przepis nie przewiduje brania pod uwagę żadnych innych kryteriów jak tylko kryterium najwyższego poziomu odpłatności określonego w wykazie leków refundowanych - podkreśla Ministerstwo Zdrowia. - W związku z tym, że literalne brzmienie powyższego przepisu wskazuje wprost, że lek należy wydać z najwyższym określonym w wykazie poziomem odpłatności oraz przepis ten nie nakazuje uwzględnienia żadnego innego kryterium, to w ocenie Ministerstwa Zdrowia w omawianym przykładzie leku o nazwie Miflonide każdorazowo w przypadku kiedy poziom odpłatności nie został określony, prawidłowym postępowaniem będzie wydanie leku z 30% poziomem odpłatności (najwyższym określonym w wykazie leków refundowanych).

W swoim stanowisku Ministerstwo Zdrowia wskazuje na podobny sposób postępowania także w przypadku leków z doksazosyną.

Pełna treść stanowiska Ministerstwa Zdrowia dostępna do pobrania z strony Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Źródło: oia.krakow.pl / nia.org.pl

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...