W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Ministerstwo Zdrowia rozważy przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych

Ministerstwo Zdrowia rozważy przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych

Resort zdrowia podjął działania w zakresie przeprowadzenia ponownej analizy w kontekście zapotrzebowania na techników farmaceutycznych na rynku pracy w systemie ochrony zdrowia. Za pomocą ankiety badana jest zapotrzebowanie na przedstawicieli tej grupy zawodowej w kolejnych latach.

W połowie października posłanka Alicja Chybicka wysłała do Minister Edukacji Narodowej interpelację w sprawie przywrócenia kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny. Przekonywała ona, że decyzja o zakończeniu kształcenia tej grupy zawodowej była błędna i zapotrzebowanie na ich przedstawicieli nadal jest duże.

Zarówno wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji, jak i wykreślenie zawodu z klasyfikacji dokonuje się wyłącznie na wniosek właściwego ministra. W przypadku zawodu technik farmaceutyczny ministrem właściwym jest Minister Zdrowia, który w 2014 r. zawnioskował o zaprzestanie kształcenia w tym zawodzie.

W odpowiedzi na interpelację Alicji Chybickiej, przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewniła, że resort zdrowia podjął działania w zakresie przeprowadzenia ponownej analizy w kontekście zapotrzebowania na techników farmaceutycznych na rynku pracy w systemie ochrony zdrowia. W ramach przedmiotowych działań, resort zdrowia przeprowadza badania ankietowe celem uzyskania informacji na temat liczby zatrudnianych techników farmaceutycznych przez przedsiębiorstwa i hurtownie farmaceutyczne oraz zapotrzebowania na przedstawicieli tej grupy zawodowej w kolejnych latach.- Po zakończeniu analizy Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do przekazania stanowiska w przedmiotowej kwestii do Ministerstwa Edukacji Narodowej - zapewnia w imieniu Ministerstwa Edukacji, sekretarz stanu Teresa Wargocka.

Zmiana wspomnianego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie przywrócenia możliwości kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny będzie możliwa po otrzymaniu wniosku Ministra Zdrowia w przedmiotowym zakresie.

Źródło: sejm.gov.pl

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...