Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Ministerstwo zdrowia tłumaczy się z konferencji z aptekarzami

Ministerstwo zdrowia tłumaczy się z konferencji z aptekarzami

Posłanka Maria Małgorzata Janyska pod koniec maja skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie konferencji podsumowującej rok funkcjonowania ustawy, która wprowadziła zasadę "Apteka dla aptekarza". Resort tłumaczy kto zorganizował wydarzenie i jak dobierano zaproszonych gości...

Marcin Czech zapewnia, że transparentne tworzenie norm prawnych oraz równe traktowanie partnerów społecznych, jest ważnym wyznacznikiem właściwej współpracy Ministerstwa Zdrowia z wszystkimi interesariuszami rynku farmaceutycznego (fot. MGR.FARM)

- W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że kierowany przez Pana resort zorganizował w dniu 21 maja b.r., wspólnie z Naczelną Izbą Aptekarską, konferencję podsumowującą rok funkcjonowania ustawy "Apteka dla aptekarza" - pisała posłanka Janyska w swojej interpelacji do resortu zdrowia. - Niestety jak informują organizacje pracodawców, resort zdrowia nie potraktował równo wszystkich partnerów społecznych i nie zaprosił na nią przedstawicieli organizacji pracodawców.

W swojej interpelacji posłanka domagała się wyjaśnień dotyczących organizacji konferencji, ale również opisania aktualnych prac nad regulacją rynku aptecznego w Polsce (czytaj więcej: Co dalej z docelową regulacją rynku aptecznego w Polsce?).

- Organizatorem konferencji prasowej przeprowadzonej w dniu 21 maja br. była Naczelna Izba Aptekarska - poinformował podsekretarz stanu Marcin Czech z upoważnienia Ministra Zdrowia. - Celem spotkania było zaprezentowanie skutków zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne, nazywanej "Apteką dla Aptekarza".

Ministerstwo stwierdza, że podsumowania dokonał przedstawiciel samorządu aptekarskiego - organizacji skupiającej wszystkich farmaceutów w kraju i będących, zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, przedstawicielami zawodu zaufania publicznego, która posiada ustawową delegację do współdziałania z organami administracji publicznej w zakresie rozwiązań mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego, o czym stanowi ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.

- Zaproszenia na konferencję prasową zostały skierowane, zgodnie z założeniem tego typu spotkania, do mediów. Nie przewidziano udziału innych środowisk branżowych w tym strony społecznej - pisze podsekretarz stanu.

Marcin Czech zapewnia, że transparentne tworzenie norm prawnych oraz równe traktowanie partnerów społecznych, jest ważnym wyznacznikiem właściwej współpracy Ministerstwa Zdrowia z wszystkimi interesariuszami rynku farmaceutycznego.- Resort zdrowia z należytą starannością kieruje akty prawne do opiniowania, tak aby zapewnić jak największy udział organizacji branżowych w konsultacjach społecznych. Dodatkowo podmioty zgłaszające uwagi uczestniczą w konferencjach uzgodnieniowych projektów aktów prawnych, co zapewnia transparentność procesu legislacyjnego oraz stanowi wyraz najwyższego zaufania do strony społecznej. Regulacja rynku aptecznego ujęta w nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne w 2017 r. była istotnym krokiem w kształtowaniu rynku farmaceutycznego. Jej funkcjonowanie poddawane jest ocenie przez wszystkich uczestników rynku, a przekazywane Ministrowi Zdrowia opinie są analizowane - wyjaśnia przedstawiciel ministerstwa zdrowia.

W Ministerstwie Zdrowia prowadzone są dalsze prace, zmierzające do porządkowania rynku, które znajdują się na różnych etapach zaawansowania. Dotyczą one m.in. projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, uruchomienia w aptekach opieki farmaceutycznej, czy wprowadzenia w tych placówkach e-recepty - obecnie pilotaż tego projektu realizowany jest na terenie Skierniewic i Siedlec.

- W działania zaangażowana jest strona społeczna. Równolegle trwają prace zmierzające do ograniczenia procederu nielegalnego wywozu leków za granicę przez podmioty nieuprawnione. Z uwagi na skalę zjawiska w projekt zaangażowane są resorty: zdrowia, finansów i sprawiedliwości. Część tych istotnych zmian jest już przedmiotem konsultacji i prac, które odbywają się na szczeblu Parlamentu RP - wylicza Marcin Czech. - Ponadto, w związku z powołaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego planowana jest kompleksowa reforma Inspekcji Farmaceutycznej, która według założeń stanie się skutecznym narzędziem walki z patologiami funkcjonującymi na rynku farmaceutycznym.

Źródło: sejm.gov.pl

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...