„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Ministerstwo Zdrowia w sprawie Bebilonu: przedłużenie refundacji nie było możliwe...

Ministerstwo Zdrowia w sprawie Bebilonu: przedłużenie refundacji nie było możliwe...

Ministerstwo Zdrowia ustosunkowało się do zarzutów farmaceutów, których oburzyła zmiana w zakresie refundacji Bebilon Pepti DHA 1 i 2. Od 1 listopada mleka te refundowane są w opakowaniach po 400 gramów, a nie jak dotychczas 450 gramów. Aptekarze uważają, że spowoduje to u nich straty finansowe. Zdaniem resortu nie było możliwe jednoczesne umieszczenie w wykazie leków refundowanych obu tych gramatur. Dlaczego?

Okres refundacji produktów Bebilon pepti 1 i 2 DHA w opakowaniach 450 g upływał 31.10.2018 r. (fot. Shutterstock)

Na początku tygodnia redakcja MGR.FARM wysłała pytania dotyczące zmian w wykazie leków refundowanych w zakresie mleka Bebilon Pepti DHA 1 i 2 do Ministerstwa Zdrowia i producenta, firmy Nutricia. Był to efekt oburzenia farmaceutów, którzy w mediach społecznościowych krytykowali objęcie refundację mleka o gramaturze 400 gramów, przy jednoczesnym usunięciu z wykazu opakowań 450 gramowych.

- Brawo Nutricia. Tylko dziś 3 pacjentów nie wykupiło z przyczyn finansowych mleka Bebilon Pepti dla chorych dzieci. Recepty z października, a brak refundacji od listopada dla tej wielkości opakowania (450g). A skład nie zmieniony. Tak to jest gdy refundację determinuje wielkość opakowania - napisał farmaceuta na Twitterze 3 listopada.

Jako pierwsza na nasze pytania o tę sytuację odpowiedziała firma Nuticia. Producent mleka Bebilon Pepti DHA tłumaczył, że zmiana wielkości opakowania to efekt dostosowywania całej kategorii FSMP do rygorystycznych wymogów rozporządzenia Unii Europejskiej. Jednocześnie firma zapewniała, że gdy tylko dowiedziała się o objęciu refundacją mleka w gramaturze 400 gramów, rozpoczęła masową akcję informacyjną, skierowaną do farmaceutów i właścicieli aptek (czytaj więcej: Zmiany w refundacji mleka Bebilon. Farmaceuci oburzeni, producent tłumaczy...).

Aptekarze uważają, że informacje o zmianach w zakresie refundacji mleka Bebilon Pepti DHA 1 i 2 dotarły do nich za późno lub wcale. W rezultacie w magazynach aptek pozostały opakowania w gramaturze, która nie jest już refundowana, co oznacza mniejsze szanse na ich sprzedaż - a w rezultacie straty dla aptek.

W rezultacie do naszej redakcji wpłynęły pytania o to czy nie było możliwe wprowadzenie okresu przejściowego, w którym w wykazie leków refundowanych znalazłyby się obie gramatury mleka. Takie rozwiązanie zasugerował też były wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda, w komentarzu na Twitterze:

- Ciekawe dlaczego nie wprowadzono okresu przejściowego /np. 4 miesiące/, kiedy refundowane by były obydwie wielkości opakowań? To byłaby 100% skuteczna i prosta „kampania informacyjna” do farmaceutów - stwierdził Łanda.

Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia, które wczoraj udzieliło odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Resort przypomina w nich, że produkty spożywcze Bebilon pepti 1 DHA (opakowanie 400 g) oraz Bebilon pepti 2 DHA (opakowanie 400 g) są hydrolizatami białek mleka krowiego znacznego stopnia, podobnie jak produkty Bebilon pepti 1 DHA i Bebilon pepti 2 DHA w opakowaniach 450 g. Wskazanie refundacyjne jest zgodne ze wskazaniem refundacyjnym produktów Bebilon pepti 1 DHA i Bebilon pepti 2 DHA w opakowaniach 450 g („zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe”).

- Okres refundacji produktów Bebilon pepti 1 i 2 DHA w opakowaniach 450 g upływał 31.10.2018 r. - informuje Ministerstwo Zdrowia. - Ze względu na fakt, że produkcja tych środków spożywczych (zgodnie z informacją pozyskaną od Wnioskodawcy) kończy się w 2018 r. i nie będzie kontynuowana w latach następnych, przedłużenie decyzji nie było możliwe. W celu zapewnienia ciągłości terapii oraz dostępu do produktu Wnioskodawca złożył wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla produktów opatrzonych nowymi kodami EAN Bebilon pepti 1 i 2 DHA w nowych opakowaniach 400 g.

Dalej resort informuje, że w ramach rozpatrywania ww. wniosków refundacyjnych przeprowadzono negocjacje cenowe, a także ze względu na zmianę etykiety i sposobu dawkowania tych produktów dokonano aktualizacji liczenia DDD w grupie limitowej 217.8 – zmiana ta ujednoliciła sposób liczenia DDD w tej grupie.- Analiza wpływu na budżet Wnioskodawcy wskazała na oszczędności dla płatnika publicznego w przypadku przyjęcia zaproponowanych rozwiązań. Ponadto w scenariuszu nowym średni koszt jednostki DDD dowolnego produktu w tej grupie z perspektywy NFZ ukształtował się na poziomie o 9% mniejszym - twierdzi resort zdrowia.

W jednym z pytań zwróciliśmy jednak uwagę, że po zmianie w wykazie 400 gramów mleka Bebilon Pepti DHA 1 po zniżce kosztuje pacjenta więcej (18,92 zł) niż 450 gramów tego samego mleka na poprzednim wykazie leków refundowanych (16,55 zł).

- W wyniku pozytywnego rozpatrzenia ww. wniosków zmieniała się sytuacja w grupie limitowej w zakresie wysokości limitu. W związku z tym, że zmieniła się podstawa limitu, zmieniła się tym samym dopłata pacjenta.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o refundacji, wnioskodawca może złożyć wniosek o obniżenie urzędowej ceny zbytu leku i przystąpić do negocjacji z resortem zdrowia - poinformował nas resort zdrowia.

Nasi czytelnicy zwracali też uwagę, że ta nagła zmiana w wykazie leków refundowanych spowodowała problemy dla samych pacjentów.

Ci bowiem, którym na receptach wystawionych w październiku lekarz zaznaczył wielkość opakowania 450 g - co zdarza się na receptach drukowanych - nie będą mogli oni wykupić na nie mleka zniżkowo, gdyż refundowane są obecnie opakowania po 400 gramów.

- W sytuacji, kiedy pacjent ma wypisane na recepcie mleko Bebilon Pepti DHA (1 lub 2) 450 g, konieczne jest poprawienie recepty przez lekarza i wypisane na niej nowej wielkości mleka Bebilon Pepti DHA (1 lub 2) - poinformował resort zdrowia.

Co ciekawe na pytanie o tę samą kwestię, sam producent mleka - firma Nutricia - stwierdził, że receptę wystawioną przed 1 listopada 2018 r. można zrealizować po tym terminie, wykupując w aptece Bebilon pepti 1 DHA lub Bebilon pepti 2 DHA 400 g. A jeśli na recepcie pojawił się jednak dopisek „450 g”, recepta może zostać poprawiona (bez konieczności wypisywania nowej recepty) – poprzez adnotację na recepcie, wraz z podpisem i pieczątką lekarza.

Opracował: ŁW

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...