Model komputerowy przewidujący działania niepożądane leku | mgr.farm
Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Model komputerowy przewidujący działania niepożądane leku

Model komputerowy przewidujący działania niepożądane leku

Tagi: 

Naukowcy postanowili rozwinąć model komputerowy, który będzie w stanie lepiej wykryć interakcje występujące u różnych osób na podstawie ich własnej próbki krwi.

Za badania zabrał się zespół z University of California-San Diego (UCSD). Profesor Bernhard Palsson, specjalista bioinżynierii stwierdza, iż celem badań nie jest jedynie przewidywanie efektywności leku u danego pacjenta, ale także efektów ubocznych możliwych do pojawienia się.

Leki mogą wywoływać różne reakcje u poszczególnych pacjentów, przy czym niektórzy mogą doświadczać efektów ubocznych, zaś inni nie. Intencją badaczy było stworzenie narzędzia komputerowego, które pozwoliłoby lepiej uwidocznić, wskazać potencjalne interakcje możliwe do zaobserwowania u danego pacjenta oraz metody ich eliminacji. Takie narzędzie pozwoliłoby zapobiec wręcz powstawaniu niekorzystnych działań niepożądanych, a także pomogłoby naukowcom w tworzeniu nowych leków.

Naukowcy wstępnie oparli swój model na założeniu, iż każda osoba posiada różną wariację tego samego genu odpowiedzialnego za przetwarzanie substancji w organizmie. Model naukowy wykorzystuje dwie składowe – genotyp konkretnego pacjenta oraz informacje o indywidualnym metabolizmie tegoż pacjenta. Ma to ułatwić symulowanie procesów metabolicznych.
Profesor Palsson twierdzi, że to unikatowe podejście do zagadnienia kinetyki na podstawie genotypu i specyficznego sposobu metabolizmu u danego pacjenta.

Dla celów badania, zespół naukowców przyjął najprostszy model człowieka w oparciu o jego czerwone krwinki. Zebrano dane pod kątem genetycznym oraz metabolicznym od 24 zdrowych osób, a następnie skomponowano model kinetyczny czerwonych krwinek każdej osoby.Naukowcy dokonali kilku przydatnych spostrzeżeń związanych z klasyfikacją człowieka na podstawie czerwonych krwinek. Jeśli potraktujemy metabolity jako wskaźniki indywidualności, to okaże się, iż ich kinetyka będzie stała, natomiast zmieniać się będzie poziom metabolitów we krwi, co pokrywa genotyp.

Jak komentuje wyniki profesor Palsson, konieczne są dalsze badania na większej grupie pacjentów liczącej setki osób. Mimo wszystko badanie to jest istotnym krokiem na przód w tworzeniu bardziej precyzyjnych metod eliminacji zagrożenia z terapii wieloma lekami.

www.medicalnewstoday.com

Medycy narzekają, że sprawdzanie odpłatności staje się jednym z najdłuższych elementów wizyty u lekarza. (fot. Shutterstock)Lekarze nie będą określać odpłatności...

Zdaniem Damiana Pateckiego, wiceprzewodniczącego Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku...

Podczas pierwszej niedzieli do Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy wpłynęło 13 skarg od mieszkańców, dotyczących rzekomego złamania przepisów. (fot. Shutterstock)Niedziela bez handlu dotknęła też...

Mimo, że zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy aptek, to wiele z nich zdecydowało się na...

 Według projektu apteki nadal mogłyby pobierać dopłaty za wydawanie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w porze nocnej. (fot. Shutterstock)Oto projekt w sprawie płatnych dyżurów...

W połowie lutego do Ministerstwa Zdrowia trafił projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego,...

NHS England Pharmacy Fund przekaże w najbliższych dwóch latach około 20 milionów funtów na pracę 180 farmaceutów i 60 techników farmaceutycznych w domach opieki. (fot. Shutterstock)180 farmaceutów i 60 techników znajdzie...

Angielski National Health Service planuje zatrudnienie w sumie 240 farmaceutów i techników...

Rodzice, którzy zasięgają porad Google’a i wykorzystują znajdujące się tam informacje do decyzji o leczeniu dziecka, znacznie częściej też modyfikują rekomendacje lekarza. (fot. Shutterstock)"Internetowi" częściej pytają...

Z badań przeprowadzonych przez agencję IQS wynika, że rodzice poszukujący rozwiązania problemów...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.