„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

MZ: brak jest możliwości wyłączenia prowadzenia przez apteki obrotu szczepionkami

MZ: brak jest możliwości wyłączenia prowadzenia przez apteki obrotu szczepionkami

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało Porozumieniu Pracodawców Opieki Zdrowotnej na list, w którym lekarze apelowali o podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających sprzedaż szczepionek w punktach szczepień i przychodniach. Resort zdrowia stwierdził, że nie ma możliwości wyłączenia aptek z obrotu szczepionkami.

Resort zdrowia zapowiada, że w uprawnienia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie kontroli przechowywania szczepionek będą w najbliższej przyszłości poszerzone (fot. MGR.FARM)

Od kilku tygodni Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia przekonuje, że najbezpieczniejszą metodą wykonywania szczepień jest dokonywanie zakupu przez placówki medyczne, który gwarantuje zachowanie łańcucha chłodniczego. Zdaniem PPOZ podawanie pacjentom szczepionek przyniesionych przez nich z aptek, stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia, bo nieznane są warunki ich przechowywania i transportu.

Swoje uwagi lekarze z PPOZ przekazali Ministrowi Zdrowia i Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia wraz ze stanowiskiem GIS, który wskazuje wprost możliwe rozwiązania prawne, konieczne do pilnego wprowadzenia (czytaj więcej: Sanepid za sprzedażą szczepionek w gabinetach lekarskich). Jednocześnie PPOZ zwróciło się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych celem zapobieżenia powyższym problemom, co w ich ocenie jest niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa polskich pacjentów i całego systemu zdrowia.

W odpowiedzi na to pismo Ministerstwo Zdrowia zwróciło uwagę, że obowiązki dotyczące przechowywania i transportowania szczepionek w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta wynikają z przepisów prawa farmaceutycznego i podlegają nadzorowi Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Nadzór ten rozciąga się również na zakłady lecznicze, które nabywają produkty leczniczego z hurtowni bądź aptek.

Resort zdrowia zapowiada, że w uprawnienia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w tym zakresie będą w najbliższej przyszłości poszerzone

- Postępowanie z produktem leczniczym, którego obrót prowadzony jest na zasadach ogólnych, po jego nabyciu przez pacjenta, w dostarczenie zakupionej w aptece szczepionki do zakładu leczniczego w celu jej podania, nie podlega i nie może podlegać nadzorowi instytucji państwowy - stwierdza Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na list PPOZ.

DPLiF zgadza się co do zasady z twierdzenie, że rozwiązaniem bezpieczniejszym dla jakości i skuteczności szczepionki jest podawanie jej przez uprawnionego pracownika medycznego w ramach usługi świadczonej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Brak jest jednak możliwości wyłączenia możliwości prowadzenia przez apteki obrotu szczepionkami, które nie są dystrybuowane na zasadach opisanych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi- Przedmiotowe produkty są bowiem przedmiotem obrotu prowadzonego na podstawie przepisów Prawa farmaceutycznego, które przewidują ich dystrybucję przez apteki - czytamy w liście Ministerstwa Zdrowia, podpisanego przez P.O. Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, Łukasza Szmulskiego.


Źródło: PPOZ

Czytaj również:

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...