„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

MZ broni ustawy antytytoniowej

MZ broni ustawy antytytoniowej

Tagi: 

Celem dyrektywy tytoniowej nie jest podejmowanie działań, które mogą przynieść straty plantatorom i producentom tytoniu, lecz przede wszystkim ochrona życia i zdrowia osób palących i narażonych na bierne palenie - podkreśla Ministerstwo Zdrowia, odpowiadając na zarzuty BCC wobec projektu nowelizacji tzw. ustawy tytoniowej.

MZ nie podziela argumentów BCC dot. braku części przepisów zawartych w dyrektywie tytoniowej w projekcie implementującym ww. przepisy do prawa krajowego. Ministerstwo Zdrowia przygotowując projekt bazowało na dostępnych publicznie (w tym również dla branży tytoniowej) opracowanych i przyjętych unijnych aktach prawnych.

Resort zwraca uwagę, że Komisja Europejska nie opracowała jeszcze części kluczowych dla branży tytoniowej wytycznych dotyczących sposobu umieszczania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych na jednostkowych paczkach papierosów oraz na torebkach tytoniu do samodzielnego skręcania. Te zagadnienia będą uregulowane w akcie wykonawczym opracowanym przez Komisję Europejską w IV kwartale 2015 r. Przedstawiciele MZ sygnalizują problem braku tych przepisów na posiedzeniach grup roboczych Komisji.

Wszystkie inne informacje zawarte w dyrektywie tytoniowej, dotyczące sposobu umieszczania ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej, znajdą się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które zostanie opracowane przed wejściem w życie projektowanej ustawy – zapowiada MZ.MZ zapewnia, że zaproponowane przepisy są zgodne z nową dyrektywą tytoniową i stanowią jej bezpośrednią implementację, również w części dotyczącej wskazania organów odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów wynikających z nowych regulacji (jak Inspektor ds. Substancji Chemicznych – jednostka wyspecjalizowana w nadzorze nad obrotem substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi dla zdrowia ludzkiego, do których zalicza się nikotynę).

źródło: MZ

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...