MZ broni ustawy antytytoniowej | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

MZ broni ustawy antytytoniowej

MZ broni ustawy antytytoniowej

Tagi: 

Celem dyrektywy tytoniowej nie jest podejmowanie działań, które mogą przynieść straty plantatorom i producentom tytoniu, lecz przede wszystkim ochrona życia i zdrowia osób palących i narażonych na bierne palenie - podkreśla Ministerstwo Zdrowia, odpowiadając na zarzuty BCC wobec projektu nowelizacji tzw. ustawy tytoniowej.

MZ nie podziela argumentów BCC dot. braku części przepisów zawartych w dyrektywie tytoniowej w projekcie implementującym ww. przepisy do prawa krajowego. Ministerstwo Zdrowia przygotowując projekt bazowało na dostępnych publicznie (w tym również dla branży tytoniowej) opracowanych i przyjętych unijnych aktach prawnych.

Resort zwraca uwagę, że Komisja Europejska nie opracowała jeszcze części kluczowych dla branży tytoniowej wytycznych dotyczących sposobu umieszczania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych na jednostkowych paczkach papierosów oraz na torebkach tytoniu do samodzielnego skręcania. Te zagadnienia będą uregulowane w akcie wykonawczym opracowanym przez Komisję Europejską w IV kwartale 2015 r. Przedstawiciele MZ sygnalizują problem braku tych przepisów na posiedzeniach grup roboczych Komisji.

Wszystkie inne informacje zawarte w dyrektywie tytoniowej, dotyczące sposobu umieszczania ostrzeżenia ogólnego i wiadomości informacyjnej, znajdą się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które zostanie opracowane przed wejściem w życie projektowanej ustawy – zapowiada MZ.MZ zapewnia, że zaproponowane przepisy są zgodne z nową dyrektywą tytoniową i stanowią jej bezpośrednią implementację, również w części dotyczącej wskazania organów odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów wynikających z nowych regulacji (jak Inspektor ds. Substancji Chemicznych – jednostka wyspecjalizowana w nadzorze nad obrotem substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi dla zdrowia ludzkiego, do których zalicza się nikotynę).

źródło: MZ

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net