Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

MZ: decyzja Komisji Ekonomicznej o refundacji leków nie wymaga uzasadnienia

MZ: decyzja Komisji Ekonomicznej o refundacji leków nie wymaga uzasadnienia

Tagi: 

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do jego argumentacji i uznał, że uchwała Komisji Ekonomicznej dotycząca refundacji leku lub odmowy refundacji nie wymaga uzasadnienia. NSA uchylił tym samym wyrok sądu wojewódzkiego i oddalił skargę jednej z firm po odmowie refundacji jej leku.

ak podaje w komunikacie ministerstwo zdrowia, w ustnych zasadniczych motywach rozstrzygnięcia NSA stwierdził m.in., że: WSA w swoim wyroku nietrafnie dokonał oceny kwestii dotyczących importu docelowego; uchwała Komisji Ekonomicznej nie wymaga uzasadnienia; Komisja Ekonomiczna nie jest organem i nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego; to nie na Ministrze Zdrowia lecz na wnioskodawcy, czyli firmie farmaceutycznej spoczywa ciężar udowodnienia zasadności refundacji leku i przedstawienia wiarygodnych oraz precyzyjnych dowodów i dokumentów w tym zakresie.

Jest to kolejny wyrok (po prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; sygn. akt. VI SA/Wa 87/15), który potwierdza legalność i prawidłowość działań Ministra Zdrowia w postępowaniach w przedmiocie objęcia refundacją i ustalenia ceny urzędowej leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.Wszelkie wystąpienia dotyczące uzasadniania uchwał Komisji Ekonomicznej kierowane w ostatnim czasie do Ministra Zdrowia m.in. przez Izbę Gospodarczą Farmacja Polska należy więc uznać za bezzasadne i pozbawione podstawy prawnej - podkreśla resort zdrowia.

źródło: MZ

ZAPPA z całkowitym niezrozumieniem i dezaprobatą odnosi się do proponowanego przez KRAUM przywrócenia konieczności posiadania specjalizacji przez kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Farmaceuci w sieciach mają narzucone co...

"Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach...

W komunikacie na swojej stronie internetowej ministerstwo zdrowia zapewniło, że jest otwarte na dialog z technikami farmaceutycznymi (fot. Shutterstock)Minister zdrowia za przywróceniem...

"Jest szansa na przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych. Jestem ogromnym...

Zdaniem ekspertów taka sytuacja na rynku, to efekt jego konsolidacji (fot. Shutterstock)Sieci aptek nadal rosną. Indywidualnych...

Firma IQVIA opublikowała właśnie wyniki swoich badań rynku aptecznego w sierpniu. Wynika z nich...

Nie obowiązku prawnego ustanawiania lub zatrudniania w aptece na odrębnym stanowisku osoby odpowiedzialnej za jakość sporządzanych w aptece leków. (fot. Shutterstock)Kto w aptece jest osobą odpowiedzialną...

W związku z opublikowaniem w nowym wydaniu Farmakopei Polskiej monografii "Leki sporządzane w...

W ostatnich latach farmaceuci coraz częściej bowiem pozywają lokalne władze, wskazując, że harmonogram dyżurów jest dla nich krzywdzący (fot. Shutterstock)Czy ten przepis będzie orężem aptekarzy...

Aktualnie w całej Polsce toczą się spory między aptekarzami i powiatami, dotyczące dyżurów aptek...