MZ: decyzja Komisji Ekonomicznej o refundacji leków nie wymaga uzasadnienia | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

MZ: decyzja Komisji Ekonomicznej o refundacji leków nie wymaga uzasadnienia

MZ: decyzja Komisji Ekonomicznej o refundacji leków nie wymaga uzasadnienia

Tagi: 

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do jego argumentacji i uznał, że uchwała Komisji Ekonomicznej dotycząca refundacji leku lub odmowy refundacji nie wymaga uzasadnienia. NSA uchylił tym samym wyrok sądu wojewódzkiego i oddalił skargę jednej z firm po odmowie refundacji jej leku.

ak podaje w komunikacie ministerstwo zdrowia, w ustnych zasadniczych motywach rozstrzygnięcia NSA stwierdził m.in., że: WSA w swoim wyroku nietrafnie dokonał oceny kwestii dotyczących importu docelowego; uchwała Komisji Ekonomicznej nie wymaga uzasadnienia; Komisja Ekonomiczna nie jest organem i nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego; to nie na Ministrze Zdrowia lecz na wnioskodawcy, czyli firmie farmaceutycznej spoczywa ciężar udowodnienia zasadności refundacji leku i przedstawienia wiarygodnych oraz precyzyjnych dowodów i dokumentów w tym zakresie.

Jest to kolejny wyrok (po prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; sygn. akt. VI SA/Wa 87/15), który potwierdza legalność i prawidłowość działań Ministra Zdrowia w postępowaniach w przedmiocie objęcia refundacją i ustalenia ceny urzędowej leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.Wszelkie wystąpienia dotyczące uzasadniania uchwał Komisji Ekonomicznej kierowane w ostatnim czasie do Ministra Zdrowia m.in. przez Izbę Gospodarczą Farmacja Polska należy więc uznać za bezzasadne i pozbawione podstawy prawnej - podkreśla resort zdrowia.

źródło: MZ

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.