Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Promieniowanie jonizujące niszczy zarówno tkanki zdrowe jak i nowotworowe. kóra po zabiegu jest zaczerwieniona, „poparzona”, naczynka łatwo pękają, często występuje łysienie i bliznowacenie tkanki (fot. Shutterstock)

Dermokosmetyki w onkologii

Wirus odry rozprzestrzenia się podczas kichania czy kaszlu, a także przez bliski albo bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa oraz gardła osoby zakażonej (fot. Shutterstock)

Odra – fakty i mity

Połowa wszystkich chorób psychicznych rozpoczyna się w wieku 14 lat, ale większość przypadków pozostaje niewykryta i nieleczona (fot. Shutterstock)

Światowy Dzień Zdrowia...

MZ: Nałożenie obowiązku tworzenia pracy aptek ogólnodostępnych na samorząd wydaje się działaniem prawidłowym

MZ: Nałożenie obowiązku tworzenia pracy aptek ogólnodostępnych na samorząd wydaje się działaniem prawidłowym

Obowiązek pełnienia dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy jest ustawowym zadaniem aptek ogólnodostępnych, a powinnością kierownika apteki jest właściwa organizacja pracy placówki. WIF sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m.in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności - twierdzi wiceminister zdrowia, Marcin Czech.

Wiceminister zdrowia odpowiada na interpelację w sprawie dyżurów aptek. (fot. mgr.farm)

- Nałożenie obowiązku tworzenia pracy aptek ogólnodostępnych na organy samorządowe wydaje się działaniem prawidłowym z uwagi na to, że działają one najbliżej obywatela - uważa Marcin Czech, wiceminister zdrowia. To fragment jego odpowiedzi na interpelację posłanki Ewy Lieder. - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych wiąże się ze spełnieniem oczekiwań, jakimi kierują się wyborcy, udzielając poparcia a tym samym społecznego zaufania wybranemu kandydatowi na przedstawiciela władzy lokalnej. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, co wynika z art. 94 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Jak stanowi ust. 2 ww. artykułu rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały, rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Marcin Czech przypomina, że ustalenie harmonogramu pracy aptek winno więc odbywać się po uzyskaniu opinii lokalnych władz samorządowych oraz samorządu aptekarskiego.

- Istotne informacje dotyczące liczby ludności, mapy potrzeb, liczby aptek oraz możliwości wypełnienia obowiązku zapewnienia obsady wykwalifikowanego personelu powinny wpływać na decyzję o planie godzin pracy aptek - czytamy w odpowiedzi wiceministra zdrowia. - Z uwagi na powyższe, wydaje się słusznym i wskazanym, by weryfikowanie wykonania uchwały rady odbywało się również na poziomie samorządowym. Należy pamiętać, że obowiązek pełnienia dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy jest ustawowym zadaniem aptek ogólnodostępnych a powinnością kierownika apteki jest właściwa organizacja pracy placówki. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m.in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych. Stanowi o tym przepis art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne.Czech zapewnia, że problem z dostępnością usług aptek w porze nocnej oraz dni wolne od pracy na terenie całej Polski został dostrzeżony i omawiany m. in. na posiedzeniach Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

- Analizowano informacje dotyczące dochodów i kosztów funkcjonowania aptek oraz możliwości skutecznego zapewnienia dostępności usług aptek i egzekwowania od podmiotów prowadzących apteki stosowania aktów prawa miejscowego regulujących dyspozycję tychże usług - relacjonuje wiceminister. - Przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz reprezentanci samorządu zawodowego farmaceutów zaproponowali opracowanie projektu zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne i aktach prawnych powiązanych oraz przedłożenie go Ministrowi Zdrowia. Niniejsze opracowanie zostanie poddane analizie a przedstawione propozycje będą wzięte pod uwagę w czasie prac nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne.

Źródło: sejm.gov.pl

Wytwarzanie tych produktów wymaga specjalistycznej wiedzy naukowej oraz bardzo kosztownego i nowoczesnego wyposażenia (fot. Shutterstock)Główny Inspektor Farmaceutyczny...

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania wytwarzaniem...

Apteki prowadzą obrót środkami spożywczymi, którymi są suplementy diety i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego (fot. Shutterstock)Kontrole Sanepidu w aptekach. Co...

Apteki, punkty apteczne lub sklepy zielarskie by prowadzić obrót suplementami diety, środkami...

Program "Karta Dużej Rodziny" nie jest sprzeczny z zakazami reklamy wynikającymi z art. 94a (fot. Shutterstock)Karta Dużej Rodziny nie jest sprzeczna...

Najświeższy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego zakłada zamiany w art. 94a - dotyczącym...

Zdaniem GIF sąd I instancji pominął, że firma podejmując się prowadzenia działalności sprzecznej z prawem powinna była liczyć się z konsekwencjami w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (fot. Shutterstock)Tymczasowa ochrona dla apteki, która...

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na...

IGWPAiA proponuje, by dostarczać leki i wyroby medyczne mogły również punkty apteczne (kierownik punktu lub wyznaczony technik farmaceutyczny) (fot. Shutterstock)Technicy farmaceutyczni też chcą...

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek zgłosiła swoje uwagi, w ramach...