MZ: Nałożenie obowiązku tworzenia pracy aptek ogólnodostępnych na samorząd wydaje się działaniem prawidłowym | mgr.farm
Poruszająca jest rozmowa Marii Mazurek i prof. Vetulaniego z prof. Markiem Bachańskim, który w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie stosował medyczną marihuanę w leczeniu padaczek lekoopornych u dzieci.

A w konopiach strach

Właściwy dobór poszczególnych rodzajów suplementów diety, w przypadku braku dostępu do leku o pożądanym składzie, lub z powodu innych przyczyn (w tym finansowych). (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Dermokosmetyki z filtrami UV stanowią dobrą profilaktykę przeciw poparzeniom słonecznym. Należy je jednak stosować rozsądnie, gdyż nie wszystkie chronią równie dobrze i nie wszystkie są równie bezpieczne. (fot. Shutterstock)

Moda na zdrowe opalanie

Lekarze nie sięgają po porady farmaceutów. Powodem tego jest przekonanie, że wiedza lekarzy pokrywa się z tą, którą posiadają farmaceuci. (fot. Shutterstock)

Dzień farmaceuty

Racjonalnie skomponowane jadłospisy w większości przypadków są w stanie zapewnić organizmowi dostarczenie wszystkich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników pokarmowych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

MZ: Nałożenie obowiązku tworzenia pracy aptek ogólnodostępnych na samorząd wydaje się działaniem prawidłowym

MZ: Nałożenie obowiązku tworzenia pracy aptek ogólnodostępnych na samorząd wydaje się działaniem prawidłowym

Obowiązek pełnienia dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy jest ustawowym zadaniem aptek ogólnodostępnych, a powinnością kierownika apteki jest właściwa organizacja pracy placówki. WIF sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m.in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności - twierdzi wiceminister zdrowia, Marcin Czech.

Wiceminister zdrowia odpowiada na interpelację w sprawie dyżurów aptek. (fot. mgr.farm)

- Nałożenie obowiązku tworzenia pracy aptek ogólnodostępnych na organy samorządowe wydaje się działaniem prawidłowym z uwagi na to, że działają one najbliżej obywatela - uważa Marcin Czech, wiceminister zdrowia. To fragment jego odpowiedzi na interpelację posłanki Ewy Lieder. - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych wiąże się ze spełnieniem oczekiwań, jakimi kierują się wyborcy, udzielając poparcia a tym samym społecznego zaufania wybranemu kandydatowi na przedstawiciela władzy lokalnej. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, co wynika z art. 94 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Jak stanowi ust. 2 ww. artykułu rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały, rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Marcin Czech przypomina, że ustalenie harmonogramu pracy aptek winno więc odbywać się po uzyskaniu opinii lokalnych władz samorządowych oraz samorządu aptekarskiego.

- Istotne informacje dotyczące liczby ludności, mapy potrzeb, liczby aptek oraz możliwości wypełnienia obowiązku zapewnienia obsady wykwalifikowanego personelu powinny wpływać na decyzję o planie godzin pracy aptek - czytamy w odpowiedzi wiceministra zdrowia. - Z uwagi na powyższe, wydaje się słusznym i wskazanym, by weryfikowanie wykonania uchwały rady odbywało się również na poziomie samorządowym. Należy pamiętać, że obowiązek pełnienia dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy jest ustawowym zadaniem aptek ogólnodostępnych a powinnością kierownika apteki jest właściwa organizacja pracy placówki. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m.in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych. Stanowi o tym przepis art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne.Czech zapewnia, że problem z dostępnością usług aptek w porze nocnej oraz dni wolne od pracy na terenie całej Polski został dostrzeżony i omawiany m. in. na posiedzeniach Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

- Analizowano informacje dotyczące dochodów i kosztów funkcjonowania aptek oraz możliwości skutecznego zapewnienia dostępności usług aptek i egzekwowania od podmiotów prowadzących apteki stosowania aktów prawa miejscowego regulujących dyspozycję tychże usług - relacjonuje wiceminister. - Przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz reprezentanci samorządu zawodowego farmaceutów zaproponowali opracowanie projektu zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne i aktach prawnych powiązanych oraz przedłożenie go Ministrowi Zdrowia. Niniejsze opracowanie zostanie poddane analizie a przedstawione propozycje będą wzięte pod uwagę w czasie prac nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne.

Źródło: sejm.gov.pl

Głosy w sprawie tego, czy klauzula sumienia powinna być wpisana w zawód farmaceuty są podzielone. (fot. Ministerstwo Zdrowia)Klauzula sumienia dla aptekarzy?...

Szumowski pytany o prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty oraz o możliwość wprowadzenia do niej...

Urzędnicy stanowiący szkodliwe, koszto- i czasochłonne dla przedsiębiorcy prawo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. (fot. Shutterstock)Ta idiotyczna czynność zabiera...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept wymienia 15 przypadków wymagających podjęcia przez...

Najbardziej dokuczliwym dla pacjentki objawem jest katar. (fot. Shutterstock)Uporczywy katar. Jak może pomóc...

Do apteki zgłasza się Pani Anna - 35-letnia mama dwójki małych dzieci, na co dzień pracująca w...

W najbliższą sobotę w aptekach w całej Polsce mogą pojawić się kontrole. (fot. Shutterstock)To będzie pracowita sobota dla...

W najbliższą sobotę wszystkie Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne będą pracowały tak, jak w...

Podczas przeszukania podejrzanego, policjanci odnaleźli kilkaset tabletek silnych leków psychotropowych. (fot. lodz.policja.gov.pl)Sprzedawał leki psychotropowe na...

Policjanci z zespołu dw. Cyberprzestępczością KMP w Łodzi zabezpieczyli kilkaset sztuk tabletek...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net