W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

MZ: Prace nad dużą nowelizacją prawa farmaceutycznego nie są kontynuowane

MZ: Prace nad dużą nowelizacją prawa farmaceutycznego nie są kontynuowane

Duża nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne nigdy nie wyszła z fazy koncepcji i nie przyjęła formy konkretnego, zamkniętego i wewnętrznie spójnego dokumentu. Obecnie prace legislacyjne nad nią nie są kontynuowane, a to oznacza, że nie można się spodziewać w najbliższym czasie pionizacji inspekcji farmaceutycznej…

Ministerstwo zdrowia nie wyklucza, że w przyszłości wróci do prac nad projektem "dużej nowelizacji". (fot. MGR.FARM)

Do naszej redakcji napływają listy farmaceutów, którzy odnoszą wrażenie, że od dłuższego czasu w Ministerstwie Zdrowia zwolniły prace dotyczące kwestii kluczowych dla ich środowiska. W rezultacie postanowiliśmy zadać resortowi zdrowia dziesięć pytań, dotyczących polskiego aptekarstwa. Odpowiedzi na nie zostały opublikowane w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (czytaj więcej: Najnowszy numer magazynu MGR.FARM już dostępny!).

Jedno z pytań zadanych przez nas ministerstwu zdrowia dotyczyło dużej nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która zapowiadana byłą od kilkunastu miesięcy. Miała ona między innymi rozwiązać problem nielegalnego wywozu leków z Polski i wprowadzić pionizację Inspekcji Farmaceutycznej. Na jakim etapie są obecnie prace nad tzw. „dużą” nowelizacją prawa farmaceutycznego?

- Duża nowelizacja nigdy nie wyszła z fazy koncepcji, w szczególności nie przyjęła nigdy formy konkretnego, zamkniętego, wewnętrznie spójnego i ustrukturyzowanego dokumentu legislacyjnego - poinformowało nas ministerstwo zdrowia. - Obecnie prace legislacyjne nad tym dokumentem nie są kontynuowane. Już teraz procedowane są kolejne nowelizacje prawa farmaceutycznego, jeden z projektów przyjął już formę ustawy uchwalonej 1 marca br. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości wrócimy do prac nad projektem "dużej nowelizacji".

Resort zaznacza, że problem wywozu leków za granicę w znacznym stopniu ma ograniczyć procedowany obecnie projekt o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Jego pierwsze czytanie odbędzie się podczas jutrzejszego posiedzenia Komisji Zdrowia. Zawiera on przepisy wyłączające możliwość prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w ramach których może on nabywać produkty lecznicze. Ponadto, przedsiębiorca prowadzący hurtowy obrót produktami leczniczymi nie będzie mógł jednocześnie prowadzić działalności leczniczej.

- Rozwiązanie to jest elementem działań, które powinny ograniczyć zjawisko wywozu produktów leczniczych poza granice Polski, dokonywanego w niektórych z wcześniej zidentyfikowanych i dobrze rozpoznanych modeli takiej działalności, a mianowicie – przez przedsiębiorców, którzy prowadzą hurtownie farmaceutyczne, a jednocześnie są wpisani do rejestru podmiotów leczniczych. Poprzez wykorzystywanie luk prawnych w tym obszarze, a jednocześnie stosując "sztuczki księgowe", ten schemat działalności pozwolił skanalizować nielegalny wywóz leków poza granice Polski. Omawiany projekt stawia temu kres - twierdzi Ministerstwo Zdrowia.

Jednocześnie resort jest świadomy, że ten konkretny schemat to nie jedyny, według którego działają albo zamierzają w przyszłości działać osoby parające się karygodnym procederem wywozu leków z polski, kosztem rodzimych pacjentów.

- Problem, z którym boryka się przede wszystkim Inspekcja Farmaceutyczna, to fakt, że zorganizowane grupy zajmujące się wywozem leków za granicę, próbują być zawsze o krok przed aparatem urzędniczym i stosownymi służbami – przy szczupłym zasobie kadrowym tych służb i bardzo ograniczonych zasobach (głównie informacji) i finansów, jak również szczątkowych kompetencjach w zakresie nadzoru nad obrotem lekiem, prowadzonym we wszelkich jego nielegalnych przejawach - twierdzi ministerstwo. - Grupy te mają w każdym razie ku temu środki, przede wszystkim odpowiednio duży kapitał. W miarę możliwości uszczelniamy system.Resort zdrowia zapewnia, że obecnie trwają intensywne prace legislacyjne w obszarze dopracowania przepisów karnych ujętych w ustawie – Prawo farmaceutyczne. Prace te prowadzone są pod kątem ich racjonalizacji, większej kompleksowości, przede wszystkim w aspekcie zwiększenia spektrum możliwości i sposobu karania, w związku z obrotem lekami prowadzonym poza tzw. legalnym łańcuchem dystrybucji.

Jednym ze sposobów walki z wywozem leków jest – dokonane za pośrednictwem ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustawy w związku z wprowadzeniem e-recepty – doprecyzowanie wymagań dotyczących zapotrzebowania, o których mowa w art. 96 ustawy – Prawo farmaceutyczne, które wystawiane są przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, a realizowane w aptekach. Dotychczas ograniczone wymagania względem tych zapotrzebowań były jednym z przyczynków do nadużywania tego instrumentu, m.in. w celu ich docelowego wywozu zagranicę, aczkolwiek jest to tylko jedna ze składowych bardziej złożonego mechanizmu. Poprzez obecne prace w parlamencie, rząd próbuje ukrócić ten stan.

- Do całej kampanii działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie wywozowi leków, należą również zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów, o czym później - podkreśla ministerstwo zdrowia. - Omawiane zmiany nie były natomiast i nie miały być nigdy ujęte w projekcie tzw. "dużej nowelizacji" – choć istotnie – elementem, który był przewidywany do ujęcia w tejże nowelizacji, była pionizacja inspekcji.

A to oznacza, że skoro prace nad "dużą nowelizacją" nie są obecnie kontynuowane, to i pionizacji inspekcji farmaceutycznej nie należy się w najbliższym czasie spodziewać.

Przeczytałeś tylko 15% całego artykułu. Reszta dostępna w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM

W dalszej części artykułu między innymi o pilotażu opieki farmaceutycznej, ustawie o zawodzie farmaceuty, wynagrodzeniach farmaceutów w szpitalach, problemie niedoboru farmaceutów w aptekach, marżach na leki refundowane...

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...