Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

MZ: projekt zmian w wykazie leków refundowanych

MZ: projekt zmian w wykazie leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 marca 2015 r.

W porównaniu do XIX obwieszczenia, obowiązującego od 1 stycznia 2015 r., projekt XX obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 66 nowych produktów, w tym:

- lek zawierający esomeprazolum (2 kody EAN) – refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach,z poziomem odpłatności 50%. Jest to kolejna opcja terapeutyczna dla pacjentów między innymi z chorobą refluksową przełyku, leczonych złożoną terapią eradykacyjną H. pylori czy długotrwale przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne, u których występuje niebezpieczeństwo powstania wrzodów żołądka lub dwunastnicy;

- lek złożony zawierający losartanum i amlodypinum (8 kodów EAN) –refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, z poziomem odpłatności 30%. Jest to kolejna opcja terapeutyczna dla pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, u których osiągnięto kontrolę ciśnienia z zastosowaniem pojedynczych substancji czynnych stanowiących składniki leku złożonego;

- lek złożony zawierający fenoterolum i ipratropii bromidum(1 kod EAN) w postaci aerozolu inhalacyjnego – refundowany we wskazaniu astma, przewlekła obturacyjna choroba, płuc, eozynofilowe, zapalenie oskrzeli, z poziomem odpłatności 30%. Jest to kolejna opcja terapeutyczna dla pacjentów z powyższymi wskazaniami.

Dla 2 substancji czynnych (3 kody EAN) zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją:

- lek zawierający metforminum (2 kody EAN) – refundowany we wskazaniu Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi z poziomem odpłatności 30%;

- lek zawierający dabigatranum (2 kody EAN) – refundowany we wskazaniu zakrzepica żył głębokich i zatorowość płuca oraz prewencja nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych z poziomem odpłatności 30%. Jest to kolejna opcja terapeutyczna dla pacjentów z chorobą zakrzepową i zatorowością płucną.
Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 marca 2015 r. terminu obowiązywania tych decyzji w obwieszczeniu nie znajdą się 24 produkty obecne w poprzednim obwieszczeniu.

Dla 70 produktów zawierających 25 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzajów wyrobów medycznych obniżono urzędowe ceny zbytu: – od 324 zł do 2 gr.

W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii:

- refundacją zostaną objęte leki zawierające immunoglobuliny ludzkie (23 kody EAN) w ramach programu lekowego Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10 G 68.1, G 70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M32.2). W ramach programu mogą być leczeni pacjenci z przewlekłą zapalną polineuropatią demielinizacyjną (CIDP), wieloogniskową neuropatią ruchową (MMN), miastenią (MG), zespołami paranowotworowymi, miopatiami zapalnymi, zespołem Guillaina-Barrego, chorobą Devica (NMO) oraz zapaleniem mózgu z przeciwciałami przeciw antygenom neuronalnym, którzy spełniają kryteria kwalifikacji do programu;

- refundacją zostaną objęte leki zawierające epoprostenol (2 kody EAN) oraz leki zawierające sildenafil (2 kody EAN), w tym niefinansowana dotąd postać zawiesiny doustnej, w ramach programu lekowego Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem i epoprostenolem (TNP) (ICD-10 I27, I27.0). W ramach tego programu rozszerzono również możliwość leczenia sildenafilem o pacjentów dorosłych w II klasie czynnościowej wg WHO oraz pacjentów od 1 do 17 roku życia, które nie było wcześniej objęte finansowaniem w ramach programów lekowych. Dotychczas u pacjentów niepełnoletnich finansowane było jedynie leczenie bosentanem, natomiast w przypadku pacjentów dorosłych leczenie obejmowało wyłącznie pacjentów od III klasy czynnościowej, przy czym terapia skojarzona obejmowała wyłącznie sildenafil z iloprostem. W związku z rozszerzeniem możliwości stosowania terapii skojarzonej sildenafilu z dowolną substancją czynną finansowaną w ramach programów dotyczących leczenia TNP rozszerzony zostanie wachlarz dostępnych opcji terapeutycznych.

Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii:
- w katalogu chemioterapii rozszerzono zakres wskazań refundowanych dla paclitaxelum (21 kodów EAN) w zakresie leczenia nowotworów złośliwychżołądka (ICD-10 C16 w tym C16.0 do C16.9) w przypadku zaawansowanego raka żołądka w drugiej linii leczenia.

źródło: mz.gov.pl

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...