Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

MZ: Samorząd aptekarski nie może opiniować kandydatów na kierowników aptek

MZ: Samorząd aptekarski nie może opiniować kandydatów na kierowników aptek

W ocenie Ministerstwa Zdrowia opiniowania kandydatów na kierowników aptek nie sposób utożsamiać z działaniem mającym na celu wyrażanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwolenia na prowadzenie aptek lub hurtowni. Tymczasem NIA i GIF podpisały niedawno porozumienie, które reguluje współpracę samorządu z inspekcją między innymi w kwestii wydawania opinii o kandydacie na kierownika apteki...

Przedmiotem oceny przez ORA może być wyłącznie to, czy podmiot prowadzący aptekę daje rękojmię prowadzenia apteki, a nie to czy kierownik apteki jest odpowiednią osobą, aby pełnić tę funkcję. (fot. mgr.farm)

Otwarcie apteki ogólnodostępnej jest możliwe dopiero po uzyskaniu zezwolenia na jej prowadzenie, które wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny. Ma ono postać decyzji administracyjnej, a jego wydanie jest uzależnione od spełnienia przez przedsiębiorcę szeregu przesłanek, w tym dawania rękojmi należytego prowadzenia apteki. Ponadto, w każdej aptece zarówno ogólnodostępnej, szpitalnej, jak i zakładowej musi być ustanowiony kierownik apteki tzn. farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, spełniający kryterium stażowe oraz dający rękojmię należytego prowadzenia apteki. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia ustawa Prawo farmaceutyczne, odnosi się wyłącznie do kwestii rękojmi należytego prowadzenia apteki, która warunkuje uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki, jak i jej ciągłość.

- Rękojmia należytego prowadzenia apteki ma tu dwojakie znaczenie, tj. że rękojmie należytego prowadzenia apteki powinien dawać zarówno wnioskodawca (podmiot ubiegający się o zezwolenie, który jest odpowiedzialny za prowadzenie apteki ogólnodostępnej), jak i zatrudniona przez ten podmiot osoba odpowiedzialna za prowadzenie apteki (kierownik) - podkreśla rzecznik prasowa Ministerstwa Zdrowia, Milena Kruszewska.

Dodaje jednak, że z jednej strony art. 99 ust. 4a stanowi, że podmiot prowadzący aptekę obowiązany jest zatrudniać osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki (kierownika apteki), która dawać ma rękojmie jej należytego prowadzenia, z drugiej strony stosownie do treści art. 101 pkt 4 u.p.f., wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki w przypadku, gdy wnioskodawca (a nie wskazany wprost kierownik apteki) nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki.

Resort podkreśla, że rękojmia w rozumieniu art. 101 pkt 4 u.p.f. oznacza brak negatywnych przesłanek czy przeciwwskazań, aby dany podmiot mógł prowadzić aptekę ogólnodostępną. W trakcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki, wojewódzki inspektor farmaceutyczny zwraca się do właściwej miejscowo okręgowej rady aptekarskiej o opinię w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, która takie sprawy rozstrzyga na podstawie art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (dalej „u.i.a”). Po uzyskaniu opinii właściwej okręgowej rady aptekarskiej wojewódzki inspektor farmaceutyczny wydaje decyzję administracyjną o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Strony

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...