Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

MZ: "Warszawska Gazeta" podaje nieprawdziwe informacje

MZ: "Warszawska Gazeta" podaje nieprawdziwe informacje

Teza postawiona w artykule opublikowanym w "Warszawskiej Gazecie" pt. ”PO szykuje prowokację - po wyborach ma zabraknąć leków w aptekach” jest nieprawdziwa – Ministerstwo Zdrowia prowadzi negocjacje z podmiotami odpowiedzialnymi, aby zapewnić pacjentom nieprzerwany dostęp do terapii lekowych - wyjaśnia MZ w oficjalnym komunikacie.

31 grudnia br. upływa termin obowiązywania decyzji administracyjnych dla 2328 leków, które znajdują się obecnie na listach leków refundowanych. Na 2,5 miesiąca przez tym terminem zakończono już negocjacje dotyczące 2309 produktów leczniczych. Sugestie wyrażone w artykule są więc nie tylko niezgodne z prawdą, lecz także niepotrzebnie budzą niepokój społeczny.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadziła mechanizm, który umożliwia ministrowi zdrowia cykliczną weryfikację skuteczności i bezpieczeństwa dotychczas refundowanych leków, a w razie potrzeby - zastąpienie ich preparatami bardziej efektywnymi i bezpieczniejszymi dla zdrowia pacjenta.

Dlatego warunkiem dalszej refundacji każdego leku, w przypadku którego w określonym terminie wygasa decyzja administracyjna o objęciu go refundacją, jest przejście procesu związanego z wydaniem nowej decyzji.Realizując obowiązek uzyskania jak największych efektów zdrowotnych w ramach dostępnych środków publicznych (zapisany w art. 12 ustawy), Ministerstwo Zdrowia prowadzi negocjacje z podmiotami odpowiedzialnymi. Niektóre z nich są obecnie zapraszane na kolejne rundy negocjacji. Ministerstwo dokłada starań, aby cały proces związany z wydawaniem nowych decyzji administracyjnych został zakończony został zakończony do połowy listopada br.

źródło: MZ

ZAPPA z całkowitym niezrozumieniem i dezaprobatą odnosi się do proponowanego przez KRAUM przywrócenia konieczności posiadania specjalizacji przez kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Farmaceuci w sieciach mają narzucone co...

"Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach...

W komunikacie na swojej stronie internetowej ministerstwo zdrowia zapewniło, że jest otwarte na dialog z technikami farmaceutycznymi (fot. Shutterstock)Minister zdrowia za przywróceniem...

"Jest szansa na przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych. Jestem ogromnym...

Zdaniem ekspertów taka sytuacja na rynku, to efekt jego konsolidacji (fot. Shutterstock)Sieci aptek nadal rosną. Indywidualnych...

Firma IQVIA opublikowała właśnie wyniki swoich badań rynku aptecznego w sierpniu. Wynika z nich...

Nie obowiązku prawnego ustanawiania lub zatrudniania w aptece na odrębnym stanowisku osoby odpowiedzialnej za jakość sporządzanych w aptece leków. (fot. Shutterstock)Kto w aptece jest osobą odpowiedzialną...

W związku z opublikowaniem w nowym wydaniu Farmakopei Polskiej monografii "Leki sporządzane w...

W ostatnich latach farmaceuci coraz częściej bowiem pozywają lokalne władze, wskazując, że harmonogram dyżurów jest dla nich krzywdzący (fot. Shutterstock)Czy ten przepis będzie orężem aptekarzy...

Aktualnie w całej Polsce toczą się spory między aptekarzami i powiatami, dotyczące dyżurów aptek...