MZ: "Warszawska Gazeta" podaje nieprawdziwe informacje | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

MZ: "Warszawska Gazeta" podaje nieprawdziwe informacje

MZ: "Warszawska Gazeta" podaje nieprawdziwe informacje

Teza postawiona w artykule opublikowanym w "Warszawskiej Gazecie" pt. ”PO szykuje prowokację - po wyborach ma zabraknąć leków w aptekach” jest nieprawdziwa – Ministerstwo Zdrowia prowadzi negocjacje z podmiotami odpowiedzialnymi, aby zapewnić pacjentom nieprzerwany dostęp do terapii lekowych - wyjaśnia MZ w oficjalnym komunikacie.

31 grudnia br. upływa termin obowiązywania decyzji administracyjnych dla 2328 leków, które znajdują się obecnie na listach leków refundowanych. Na 2,5 miesiąca przez tym terminem zakończono już negocjacje dotyczące 2309 produktów leczniczych. Sugestie wyrażone w artykule są więc nie tylko niezgodne z prawdą, lecz także niepotrzebnie budzą niepokój społeczny.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadziła mechanizm, który umożliwia ministrowi zdrowia cykliczną weryfikację skuteczności i bezpieczeństwa dotychczas refundowanych leków, a w razie potrzeby - zastąpienie ich preparatami bardziej efektywnymi i bezpieczniejszymi dla zdrowia pacjenta.

Dlatego warunkiem dalszej refundacji każdego leku, w przypadku którego w określonym terminie wygasa decyzja administracyjna o objęciu go refundacją, jest przejście procesu związanego z wydaniem nowej decyzji.Realizując obowiązek uzyskania jak największych efektów zdrowotnych w ramach dostępnych środków publicznych (zapisany w art. 12 ustawy), Ministerstwo Zdrowia prowadzi negocjacje z podmiotami odpowiedzialnymi. Niektóre z nich są obecnie zapraszane na kolejne rundy negocjacji. Ministerstwo dokłada starań, aby cały proces związany z wydawaniem nowych decyzji administracyjnych został zakończony został zakończony do połowy listopada br.

źródło: MZ

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.