Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

MZ: Wyjaśnienie ws. artykułu pt. „Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie afery lekowej”

MZ: Wyjaśnienie ws. artykułu pt. „Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie afery lekowej”

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się dzisiaj na portalu TOK FM pt. „Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie afery lekowej” wyjaśniam, że w odniesieniu do wywozu leków za granicę nie ma mowy o żadnej „aferze lekowej” - czytamy w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Nie jest prawdą, że Ministerstwo Zdrowia sprzyja wywozowi leków za granicę bądź nie reaguje na takie przypadki. 12 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu uniemożliwienie wywozu leków, w przypadku których istnieje ryzyko braku dostępności.

Należy pamiętać, że polskie przepisy prawa mają zastosowanie wyłącznie na terenie kraju, a sam fakt obowiązywania 5% marży hurtowej nie ma wpływu na wywóz leków za granicę i na jego skalę w sytuacji, gdy w Polsce są one często kilkakrotnie tańsze niż w innych krajach.

Ministerstwo Zdrowia nie podziela opinii wydanej przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Przepisy ustawy o refundacji odnoszą się do sytuacji prawnych występujących na terenie Polski i obejmują te czynności prawne, które są regulowane reżimem tej ustawy (opinie prawne w tej sprawie znajdują się w plikach do pobrania).

Poseł Tomasz Latos zapowiadał złożenie wniosku do Prokuratury w tej sprawie w czerwcu. Zdumiewające jest, że sprawa powraca pod koniec kampanii wyborczej.Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają różne systemy refundacyjne, w tym m.in. różne poziomy marż, w związku z czym przy eksporcie stosuje się zasady państwa na teren, którego dany lek jest sprzedawany. Ograniczenie zakresu stosowania marży sztywnej do handlu krajowego wynika również z art. 35 TFUE zakazującego ograniczeń ilościowych w eksporcie oraz środków o skutku równoważnym. Tym samym, marże sztywne powinno się stosować jedynie do handlu krajowego z uwagi na zasady prawa europejskiego.

Ministerstwo Zdrowia, wykorzystując swoje uprawnienia zarówno w zakresie przygotowywania i wnioskowania regulacji prawnych, jak i uprawnień kontrolnych, bezwzględnie dba o bezpieczeństwo i dostęp polskich pacjentów do wszystkich leków.

źródło: MZ

ZAPPA z całkowitym niezrozumieniem i dezaprobatą odnosi się do proponowanego przez KRAUM przywrócenia konieczności posiadania specjalizacji przez kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Farmaceuci w sieciach mają narzucone co...

"Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach...

W komunikacie na swojej stronie internetowej ministerstwo zdrowia zapewniło, że jest otwarte na dialog z technikami farmaceutycznymi (fot. Shutterstock)Minister zdrowia za przywróceniem...

"Jest szansa na przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych. Jestem ogromnym...

Zdaniem ekspertów taka sytuacja na rynku, to efekt jego konsolidacji (fot. Shutterstock)Sieci aptek nadal rosną. Indywidualnych...

Firma IQVIA opublikowała właśnie wyniki swoich badań rynku aptecznego w sierpniu. Wynika z nich...

Nie obowiązku prawnego ustanawiania lub zatrudniania w aptece na odrębnym stanowisku osoby odpowiedzialnej za jakość sporządzanych w aptece leków. (fot. Shutterstock)Kto w aptece jest osobą odpowiedzialną...

W związku z opublikowaniem w nowym wydaniu Farmakopei Polskiej monografii "Leki sporządzane w...

W ostatnich latach farmaceuci coraz częściej bowiem pozywają lokalne władze, wskazując, że harmonogram dyżurów jest dla nich krzywdzący (fot. Shutterstock)Czy ten przepis będzie orężem aptekarzy...

Aktualnie w całej Polsce toczą się spory między aptekarzami i powiatami, dotyczące dyżurów aptek...