MZ: Wyjaśnienie ws. artykułu pt. „Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie afery lekowej” | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

MZ: Wyjaśnienie ws. artykułu pt. „Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie afery lekowej”

MZ: Wyjaśnienie ws. artykułu pt. „Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie afery lekowej”

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się dzisiaj na portalu TOK FM pt. „Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie afery lekowej” wyjaśniam, że w odniesieniu do wywozu leków za granicę nie ma mowy o żadnej „aferze lekowej” - czytamy w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Nie jest prawdą, że Ministerstwo Zdrowia sprzyja wywozowi leków za granicę bądź nie reaguje na takie przypadki. 12 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu uniemożliwienie wywozu leków, w przypadku których istnieje ryzyko braku dostępności.

Należy pamiętać, że polskie przepisy prawa mają zastosowanie wyłącznie na terenie kraju, a sam fakt obowiązywania 5% marży hurtowej nie ma wpływu na wywóz leków za granicę i na jego skalę w sytuacji, gdy w Polsce są one często kilkakrotnie tańsze niż w innych krajach.

Ministerstwo Zdrowia nie podziela opinii wydanej przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Przepisy ustawy o refundacji odnoszą się do sytuacji prawnych występujących na terenie Polski i obejmują te czynności prawne, które są regulowane reżimem tej ustawy (opinie prawne w tej sprawie znajdują się w plikach do pobrania).

Poseł Tomasz Latos zapowiadał złożenie wniosku do Prokuratury w tej sprawie w czerwcu. Zdumiewające jest, że sprawa powraca pod koniec kampanii wyborczej.Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają różne systemy refundacyjne, w tym m.in. różne poziomy marż, w związku z czym przy eksporcie stosuje się zasady państwa na teren, którego dany lek jest sprzedawany. Ograniczenie zakresu stosowania marży sztywnej do handlu krajowego wynika również z art. 35 TFUE zakazującego ograniczeń ilościowych w eksporcie oraz środków o skutku równoważnym. Tym samym, marże sztywne powinno się stosować jedynie do handlu krajowego z uwagi na zasady prawa europejskiego.

Ministerstwo Zdrowia, wykorzystując swoje uprawnienia zarówno w zakresie przygotowywania i wnioskowania regulacji prawnych, jak i uprawnień kontrolnych, bezwzględnie dba o bezpieczeństwo i dostęp polskich pacjentów do wszystkich leków.

źródło: MZ

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.