Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

MZ za zmianami w budżecie refundacyjnym za 2017

MZ za zmianami w budżecie refundacyjnym za 2017

Tagi: 

Tekst zmian w rozporządzeniu w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację został warunkowo przyjęty przez Resort Zdrowia.

MZ za zmianami w budżecie refundacyjnym za 2017

Projekt nowelizacji rozporządzenia skierowany został do Rządowego Centrum Legislacji.

Tegoroczny budżet refundacyjny uległ zmianie o 145 779 000 zł, jeśli chodzi o sfinansowanie terapii dotychczas nieobjętych refundacją leków. Mowa o lekach, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu.
Nakłady będą również wyższe (wzrost z 8 mln do 24 mln zł) na refundację leków w wybranych grupach limitowych wynikających ze zmian w ChPL lub ze zmiany praktyki klinicznej.

Na skutek zmian nastąpi całkowite zwiększenie budżetu refundacyjnego o 669 034 000 zł.Nowelizacja ta podyktowana jest projektowaną przez NFZ zmianą planu finansowego Funduszu na rok 2017. Zakłada ona zwiększenie całkowitego budżetu na refundację i wynika ze zwiększenia nakładów NFZ na finansowanie innowacyjnych technologii lekowych.

źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...