Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

MZ: żądanie kserokopii recept może naruszać prawo

MZ: żądanie kserokopii recept może naruszać prawo

Tagi: 

Działania podejmowane przez hurtownie farmaceutyczne w postaci wymogu okazania kopii recept mogą naruszać przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie zapewnienia równego i ciągłego dostępu do leków, jak i zapewnienia aptekom stałych dostaw odpowiedniego asortymentu. Praktyka uzależniania wydania leków aptece przez hurtownie od okazania numerów recept wydaje się również niezgodna z zasadami konkurencji rynkowej - podsumowuje Ministerstwo Zdrowia.

"Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich wyraźnie wskazują, jaką drogę przechodzi recepta, kto ma do niej dostęp i jak należy ją przechowywać. Zgodnie z przepisem, do recepty ma dostęp jedynie lekarz w chwili jej wystawiania, pacjent i farmaceuta w chwili jej realizacji i organy kontroli, tj. NFZ i inspekcja farmaceutyczna. Recepty są specjalnym rodzajem dokumentu pozostającym pod szczególnym nadzorem, do których dostęp mają wyłącznie określone podmioty" - poinformowało Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na pismo Naczelnej Rady Aptekarskiej.

"Warunkiem przetwarzania danych jest zagwarantowanie ich ochrony przed dostępem innych osób. Zabronione jest przekazywanie kserokopii recept, które nie są anonimizowane, a również w przypadku anonimizacji recept przez apteki nie ma pewności, czy wszystkie dane dotyczące lekarza i pacjenta zostaną zaczernione".

"Uzależnianie przez hurtownię wydania leku aptece od okazania kserokopii zanonimizowanych recept i możliwej odmowie podczas, gdy tych recept nie okazała, wydaje się niezgode z intencją ustawodawcy, który wprowadził przepisy w celu zapewnienia pacjentom równego i ciągłego dostępu do leków"."Działania podejmowane przez hurtownie farmaceutyczne w postaci wymogu okazania kopii recept mogą naruszać przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie zapewnienia równego i ciągłego dostępu do leków, jak i zapewnienia aptekom stałych dostaw odpowiedniego asortymentu. Praktyka uzależniania wydania leków aptece przez hurtownie od okazania numerów recept wydaje się również niezgodna z zasadami konkurencji rynkowej".

Pełna treść pisma dostępna jest tutaj.

źródło: MZ

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...