Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

MZ zakaże używania marek parasolowych?

MZ zakaże używania marek parasolowych?

Zakazanie używania tzw. marek parasolowych dla produktów o różnym statusie prawnym jest jednym z rozważanych przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązań, mających uregulować kwestię reklamy produktów aptecznych wprowadzającej w błąd.

3 czerwca 2016 weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2016 r., na podstawie którego powołano Zespół do spraw uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych.

Zadaniem zespołu było opracowanie projektu założeń do zmian aktów prawnych dotyczących reklamy leków, suplementów diety, innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych, a także innych produktów które są prezentowane jako posiadające ich właściwości.

- W toku prac Zespół wskazał m. in. na potrzebę zmian w dotychczas obowiązujących regulacjach prawnych i przedstawił rekomendacje Ministrowi Zdrowia w celu uporządkowania tak ważnego obszaru polityki lekowej państwa jakim jest rynek reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych – poinformował wiceminister Krzysztof Łanda odpowiadając na interpelację posłanki Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. - W ocenie Zespołu, konieczne jest przede wszystkim wprowadzenie takich zmian, które w sposób efektywny wykluczą możliwość prowadzenia takich działań marketingowych, które wprowadzają odbiorców w błąd i prowadzą do zacierania różnic pomiędzy produktami leczniczymi a suplementami diety i wyrobami medycznymi - twierdzi Łanda i wymienia możliwe rozwiązania:

- zwiększenie efektywności nadzoru nad reklamą m. in. poprzez wprowadzenie możliwości natychmiastowego wstrzymania reklamy, na czas prowadzenia pełnego postępowania w sprawie oraz wprowadzenie bardziej dotkliwych sankcji za prowadzenie reklamy sprzecznej z przepisami,
- zakazanie używania tzw. marek parasolowych dla produktów o różnym statusie prawnym (tj. wspólnych nazw handlowych dla produktów leczniczych i suplementów diety/wyrobów medycznych),
- doprecyzowanie zasad prowadzenia reklamy w Internecie, w tym na portalach społecznościowych oraz wprowadzenie zasady odpowiedzialności podmiotu wprowadzającego produkt do obrotu za materiały umieszczane w Internecie.
- wprowadzenie zakazu reklamy produktów leczniczych emitowanej zarówno w kanałach tematycznych przeznaczonych dla osób poniżej 18 r.ż., jak i w innych kanałach pomiędzy programami skierowanymi dla widzów w tej kategorii wiekowej,
- wprowadzenie ograniczeń w możliwości prowadzenia reklamy analogicznych jak przy reklamie leków (np. zakaz wykorzystywania w reklamie wizerunku osób wykonujących zawód medyczny, naukowców i osób znanych publicznie),
- wprowadzenie obowiązkowego komunikatu (ostrzeżenia) w każdej reklamie, informującego o statusie prawnym produktu,
- nadanie Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wyraźnego uprawnienia do nadzoru nad reklamą wyrobów i określenie rodzajów decyzji, które może wydać w stosunku do podmiotu prowadzącego reklamę.

Strony

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...