MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą poprzedzone wnikliwą analizą | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą poprzedzone wnikliwą analizą

MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą poprzedzone wnikliwą analizą

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w całkowitym zakazie reklamy aptek będzie za sobą niosło wysokie ryzyko nadużyć. Dlatego zmiana tej regulacji będzie poprzedzona wnikliwą analizą jej potencjalnych skutków i sformułowana w sposób pozwalający na zapobieżenie jej wykorzystania w sposób inny od zamierzonego.

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)

Pod koniec stycznia posłanka Małgorzata Zwiercan wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwracała uwagę, że "zupełny zakaz reklamy, co bardzo utrudnia uczestniczenie w różnego typu inicjatywach promujących zdrowie, czy informowanie o legalnie działających aptekach internetowych" (czytaj więcej: Ile aptek zrepolonizowano?). Odpowiedzi na zadawane w interpelacji pytania, udzielił niedawno Marcin Czech.

Wiceminister zdrowia zapewnił, że resort planuje złożenie projektu zmiany ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dalej również jako: „Prawo farmaceutyczne” lub „u.p.f.”) w sposób umożliwiający aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”.

- Należy jednak podkreślić, że uczestnictwo w tego typu programach było dotychczas traktowane zarówno przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutyczne, jak również przez sądy administracyjne jako działania naruszające art. 94a ust. 1 u.p.f., tj. jako niedopuszczalna reklama aptek, punktów aptecznych lub ich działalności - zaznaczył Marcin Czech. - Mając na uwadze dotychczasowe próby obchodzenia przedmiotowego przepisu, przede wszystkim poprzez stosowanie przez apteki różnego rodzaju programów lojalnościowych, nie można mieć wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w całkowitym zakazie reklamy tych placówek będzie za sobą niosło wysokie ryzyko nadużyć.

Zmiana przedmiotowej regulacji będzie więc poprzedzona wnikliwą analizą jej potencjalnych skutków i sformułowana w sposób pozwalający na zapobieżenie jej wykorzystania w sposób inny od zamierzonego.Jednocześnie przedstawiciel ministra zdrowia poinformował, że kwestie związane z uczestnictwem aptek i punktów aptecznych w programach Karty Dużej Rodziny oraz „kart seniora” nie zostaną włączone do procedowanych obecnie projektów zmian legislacyjnych, ale będą przedmiotem osobnej, kompleksowej nowelizacji.

Źródło: sejm.gov.pl

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net