Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą poprzedzone wnikliwą analizą

MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą poprzedzone wnikliwą analizą

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w całkowitym zakazie reklamy aptek będzie za sobą niosło wysokie ryzyko nadużyć. Dlatego zmiana tej regulacji będzie poprzedzona wnikliwą analizą jej potencjalnych skutków i sformułowana w sposób pozwalający na zapobieżenie jej wykorzystania w sposób inny od zamierzonego.

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)

Pod koniec stycznia posłanka Małgorzata Zwiercan wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwracała uwagę, że "zupełny zakaz reklamy, co bardzo utrudnia uczestniczenie w różnego typu inicjatywach promujących zdrowie, czy informowanie o legalnie działających aptekach internetowych" (czytaj więcej: Ile aptek zrepolonizowano?). Odpowiedzi na zadawane w interpelacji pytania, udzielił niedawno Marcin Czech.

Wiceminister zdrowia zapewnił, że resort planuje złożenie projektu zmiany ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dalej również jako: „Prawo farmaceutyczne” lub „u.p.f.”) w sposób umożliwiający aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”.

- Należy jednak podkreślić, że uczestnictwo w tego typu programach było dotychczas traktowane zarówno przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutyczne, jak również przez sądy administracyjne jako działania naruszające art. 94a ust. 1 u.p.f., tj. jako niedopuszczalna reklama aptek, punktów aptecznych lub ich działalności - zaznaczył Marcin Czech. - Mając na uwadze dotychczasowe próby obchodzenia przedmiotowego przepisu, przede wszystkim poprzez stosowanie przez apteki różnego rodzaju programów lojalnościowych, nie można mieć wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w całkowitym zakazie reklamy tych placówek będzie za sobą niosło wysokie ryzyko nadużyć.

Zmiana przedmiotowej regulacji będzie więc poprzedzona wnikliwą analizą jej potencjalnych skutków i sformułowana w sposób pozwalający na zapobieżenie jej wykorzystania w sposób inny od zamierzonego.Jednocześnie przedstawiciel ministra zdrowia poinformował, że kwestie związane z uczestnictwem aptek i punktów aptecznych w programach Karty Dużej Rodziny oraz „kart seniora” nie zostaną włączone do procedowanych obecnie projektów zmian legislacyjnych, ale będą przedmiotem osobnej, kompleksowej nowelizacji.

Źródło: sejm.gov.pl

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...