Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą poprzedzone wnikliwą analizą

MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą poprzedzone wnikliwą analizą

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w całkowitym zakazie reklamy aptek będzie za sobą niosło wysokie ryzyko nadużyć. Dlatego zmiana tej regulacji będzie poprzedzona wnikliwą analizą jej potencjalnych skutków i sformułowana w sposób pozwalający na zapobieżenie jej wykorzystania w sposób inny od zamierzonego.

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)

Pod koniec stycznia posłanka Małgorzata Zwiercan wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwracała uwagę, że "zupełny zakaz reklamy, co bardzo utrudnia uczestniczenie w różnego typu inicjatywach promujących zdrowie, czy informowanie o legalnie działających aptekach internetowych" (czytaj więcej: Ile aptek zrepolonizowano?). Odpowiedzi na zadawane w interpelacji pytania, udzielił niedawno Marcin Czech.

Wiceminister zdrowia zapewnił, że resort planuje złożenie projektu zmiany ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dalej również jako: „Prawo farmaceutyczne” lub „u.p.f.”) w sposób umożliwiający aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”.

- Należy jednak podkreślić, że uczestnictwo w tego typu programach było dotychczas traktowane zarówno przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutyczne, jak również przez sądy administracyjne jako działania naruszające art. 94a ust. 1 u.p.f., tj. jako niedopuszczalna reklama aptek, punktów aptecznych lub ich działalności - zaznaczył Marcin Czech. - Mając na uwadze dotychczasowe próby obchodzenia przedmiotowego przepisu, przede wszystkim poprzez stosowanie przez apteki różnego rodzaju programów lojalnościowych, nie można mieć wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w całkowitym zakazie reklamy tych placówek będzie za sobą niosło wysokie ryzyko nadużyć.

Zmiana przedmiotowej regulacji będzie więc poprzedzona wnikliwą analizą jej potencjalnych skutków i sformułowana w sposób pozwalający na zapobieżenie jej wykorzystania w sposób inny od zamierzonego.Jednocześnie przedstawiciel ministra zdrowia poinformował, że kwestie związane z uczestnictwem aptek i punktów aptecznych w programach Karty Dużej Rodziny oraz „kart seniora” nie zostaną włączone do procedowanych obecnie projektów zmian legislacyjnych, ale będą przedmiotem osobnej, kompleksowej nowelizacji.

Źródło: sejm.gov.pl

W roku 1982 w prestiżowym czasopiśmie Cancer Magazine opublikowano badanie, wiążące stosowanie talku z ryzykiem zachorowania na raka jajnika (fot. shutterstock)Co kryje puder?

Czy coś tak delikatnego, pachnącego i niewinnego jak… puder, może zwiększać ryzyko powstawania...

Podczas przeszukania zabezpieczono leki o wstępnej wartości 10 milionów złotych, dokumentację finansowo – księgową oraz sprzęt elektroniczny (fot. gdansk.policja.gov.pl)VIDEO: Tak wyglądało zatrzymanie...

W ubiegłym tygodniu policjanci z Gdańska, funkcjonariusze z Urzędu Celno-Skarbowego oraz z...

Farmaceuci zwracają uwagę, że taka konstrukcja przepisów sprawia, że zawężenie grupy odbiorców do pacjentów niepełnosprawnych będzie można bardzo łatwo obejść (fot. Shutterstock)Leki na receptę będą dostępne w...

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, posłowie przegłosowali poprawkę do...

Dr Krystyna Chmal-Jagiełło otrzymała propozycję objęcia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji szpitalnej (fot. szpitalrydygier.pl)Znamy nazwisko nowego krajowego...

Jak nieoficjalnie dowiedziała się redakcja serwisu AptekaSzpitalna.pl, Ministerstwo Zdrowia...

Zdaniem autorów zaproponowane rozwiązania przyjęte w rekomendacjach pozwolą na redukcję problemu polipragmazji (fot. Shutterstock)Pacjenci przyjmujący 10 i więcej leków...

Royal Pharmaceutical Society przekazało do konsultacji projekt wytycznych dla profesjonalistów...