Na mieszkańcach NRD masowo testowano leki | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Na mieszkańcach NRD masowo testowano leki

Na mieszkańcach NRD masowo testowano leki

Podczas "zimnej wojny" zachodnie firmy farmaceutyczne testowały leki na mieszkańcach NRD. Koncerny zostały oskarżone o wykorzystywanie tamtejszej sytuacji politycznej i niskiej odpowiedzialności władz za los obywateli.

Sprawozdanie berlińskiego Instytutu Historii Medycznej i Etyki ujawnia, że przez trzy dekady zachodnie firmy przeprowadziły setki testów leków na mieszkańcach wschodnich Niemiec. W latach 1961-1989 w Niemieckiej Republice Demokratycznej z polecenia koncernów farmaceutycznych odbyło się co najmniej 900 eksperymentów medycznych.

Testy przeprowadzane były za zgodą władz i przy udziale Stasi. W proceder zamieszane były nie tylko zachodnioniemieckie firmy, ale też brytyjskie, amerykańskie i francuskie. Łącznie, testy przeprowadzane były przez 75 różnych firm z 16 krajów, wśród których znalazły się tak znane koncerny jak Bayer, Pfizer i Roche.Niemniej wydaje się jednak, że testy prowadzone były zgodnie z ówczesnymi standardami, choć nie przystającymi do tych, które obowiązują w XXI wieku. – To, co wydaje wątpliwe nam dzisiaj, nie występowało tylko w NRD, chociaż niektóre z praktyk wydają się etycznie wątpliwe – stwierdził Volker Hess, szef grupy badawczej. Przyznał też, że nie znaleziono dowodów systematycznych naruszeń międzynarodowego kodeksu etycznego. Nie udało się także zweryfikować, czy uczestnicy zawsze brali udział w badaniach dobrowolnie.

źródło: wprost.pl

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.