Naczelna Izba Aptekarska pracuje pełną parą | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Naczelna Izba Aptekarska pracuje pełną parą

Naczelna Izba Aptekarska pracuje pełną parą

5 lutego 2016 roku odbyło się w Warszawie pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej VII kadencji. Rada wyłoniła ze swojego grona członków Prezydium NRA oraz ustanowiła 13 komisji, którymi będą kierować wybrani przez Radę koordynatorzy.

Prezes NRA - mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - przedstawiła informację o spotkaniu przedstawicieli samorządu aptekarskiego z dr Konstantym Radziwiłłem, Ministrem Zdrowia. W spotkaniu z Ministrem wzięli udział mgr farm. Elżbieta Piotrowska–Rutkowska, prezes NRA, mgr farm. Michał Byliniak, prezes ORA w Warszawie oraz mgr farm. Marcin Wiśniewski (animator Ruchu Aptekarzy Polskich).

Rada zapoznała się z projektem strategii działania NRA w zakresie ograniczenia obrotu pozaaptecznego oraz w zakresie przestrzegania przepisów antykoncentracyjnych. Projekt strategii dotyczącej ograniczenia obrotu pozaaptecznego przedstawił mgr farm. Marek Tomków, a w zakresie poszanowania przepisów antykoncentracyjnych mgr farm. Michał Byliniak i mgr farm. Marek Tomków.

Prezes NRA, mgr farm. Elżbieta Piotrowska–Rutkowska zapowiedziała, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie prawników reprezentujących izby aptekarskie. Celem spotkania będzie ustalenie zasad współdziałania w zakresie spraw wspólnych dla całego samorządu aptekarskiego.

Prezes NRA poinformowała, że Rada przygotowuje opinię , która będzie przedstawiona stronie rządowej w sprawie planowanego podatku związanego z prowadzeniem działalności w soboty oraz w niedziele i święta.

Naczelna Rada Aptekarska zdecydowała, że spotkania NRA odbywać się będą co dwa miesiące.Podczas swojego pierwszego posiedzenia Naczelna Rada Aptekarska ustanowiła 13 komisji, którymi będą kierować wybrani przez Radę koordynatorzy.

Komisja ds. aptek ogólnodostępnych – koordynator mgr farm. Bożena Śliwa
Komisja ds. farmacji szpitalnej – koordynator mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka
Komisja ds. hurtowni farmaceutycznych – koordynator mgr farm. Jakub Dorociak
Komisja ds. opieki farmaceutycznej – koordynator dr Piotr Brukiewicz
Komisja ds. informatyzacji – koordynator mgr farm. Marian Witkowski
Komisja ds. legislacji – koordynator mgr farm. Michał Byliniak
Komisja ds. kontaktów zagranicznych – koordynator dr Piotr Migas
Komisja ds. odwoławczych – koordynator mgr farm. Małgorzata Pietrzak
Komisja ds. młodej farmacji – koordynator mgr farm. Paweł Martyniuk
Komisja ds. szkoleń i edukacji – koordynator dr Paweł Chrzan
Komisja ds. informacji – koordynator mgr farm. Marek Tomków
Komisja ds. działalności gospodarczej – koordynator dr Mikołaj Konstanty
Komisja ds. kultury, sportu i rekreacji - koordynator mgr farm. Małgorzat Lelito

Rada powołała 7 zespołów problemowych, którym powierzono zadania w następujących sprawach:

- dyżurów aptek;
- ustawy o zawodzie;
- pracowni leków cytostatycznych;
- aptek i rynku aptecznego. Apteka dla aptekarza;
- pracowników aptek;
- obrotu pozaaptecznego;
- antykoncentracji.

źródło: NIA

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net