W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Nadmierna uprzejmość czy łapówka?

Nadmierna uprzejmość czy łapówka?

Na rynkach wschodzących, które są motorem wzrostu dla producentów leków, praktyki stosowane w branży farmaceutycznej wciąż bardziej odzwierciedlają stare zasady. Przykładami miejsc, gdzie wręczanie upominków oraz szeroki gest stanowią ważną część kultury biznesowej, są Chiny oraz pozostałe kraje Azji Południowo-Wschodniej.

Jednostki sprzedażowe odbierają przepisy antykorupcyjne jako niesprzyjające wykonywaniu ich pracy.

- Pomimo nakładania na firmy farmaceutyczne licznych kar za niestosowanie się do przepisów antykorupcyjnych, producenci leków wchodzą w konflikty z prawem - pisze Anna Kuśmierczuk, analityk w dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY.

Ekspertka zwraca uwagę, że choć zespoły odpowiedzialne za etykę i zgodność (compliance) funkcjonujące w firmach farmaceutycznych wdrażają złote standardy i procedury, jednostki sprzedażowe odbierają przepisy antykorupcyjne jako niesprzyjające wykonywaniu ich pracy. To właśnie ta grupa może odczuwać efekty uboczne wspomnianych regulacji, np. w postaci utraty premii lub prowizji.

- Od lat firmy farmaceutyczne miały szereg interakcji z lekarzami, poprzez korzystanie z ich usług, oferowanie udziału w konferencjach czy szkoleniach lub wręczanie upominków. Organy nadzorujące zwracają uwagę, że takie praktyki grożą konfliktem interesów - pisze Kuśmierczuk i przypomina, że w Polsce funkcjonuje Kodeks Przejrzystości.

Jest to zbiór zasad ustanowionych przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA dotyczących udostępniania informacji na temat wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze współpracą firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym.- Nowe przepisy znacznie zmniejszyły skalę nadmiernej uprzejmości przejawianej przez producentów farmaceutyków w stosunku do podmiotów wpływających na sprzedaż ich produktów w krajach zachodnich. Jednak na rynkach wschodzących, które są motorem wzrostu dla producentów leków, praktyki stosowane w branży farmaceutycznej wciąż bardziej odzwierciedlają stare zasady. Przykładami miejsc, gdzie wręczanie upominków oraz szeroki gest stanowią ważną część kultury biznesowej, są Chiny oraz pozostałe kraje Azji Południowo-Wschodniej - twierdzi ekspertka.

Więcej na ten temat na Blogu eksperta EY.

Źródło: blog.ey.pl

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...