W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Nadużywanie alkoholu – czynniki dziedziczne

Nadużywanie alkoholu – czynniki dziedziczne

Tagi: 

Podatność syna na zaburzenia związane z nadużywanie alkoholu może być ściśle skorelowane z postawą biologicznego ojca. Regularne spożywanie alkoholu w dużych ilościach przez biologicznego ojca, nawet przed poczęciem, może wpływać na kształtowanie się u syna pociągu do alkoholu.

Tezę tę wysunęli naukowcy z University of Pittsburgh School of Medicine na łamach Internetu w PLOS ONE. Badanie kierowane było przez Andrey Finegersh-doktoranta w Zakładzie Farmakologii i Biologii Chemicznej. Projekt naukowy został przeprowadzony na grupie samców mysich, którzy były poddani działaniu alkoholu.

Uzyskane wyniki pokazały, iż ich potomkowie męscy sprzed „okresu alkoholowego” byli mniej podatni na uzależnienia od alkoholu: rzadziej go spożywali i byli bardziej wrażliwi na jego działanie.
Dotychczasowe badania wskazują, że ludzki alkoholizm może być dziedziczony w rodzinie, jednak do tej pory tylko kilka genów zostało powiązanych z zaburzeniami alkoholowymi, co stanowi tylko ułamek istniejącego problemu.

W wyżej wymienionym badaniu naukowcy szukali odpowiedzi na to, czy choroba alkoholowa ojca, może zmienić ekspresję genów przekazywanych dzieciom.Czynniki środowiskowe częściej niż mutacje sekwencji genetycznej, mogą prowadzić do zmian, które modyfikują aktywność genu. Co ciekawe, badania ukazały wpływ zachowania ojca na syna, jednak zależności tej nie wykazano u córek. Naukowcy mają w planach kontynuację badań i rozwikłanie m.in. problemu związanego z działaniem modyfikacji genetycznych tylko u męskich potomków.
[The Medical News]

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...