Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Zadaniem lekarza jest dobór takiego leku, który będzie cechował się odpowiednim stosunkiem kannabinoidów i będzie dobrze tolerowany przez pacjenta, przy zaleconym dawkowaniu. (fot. Shutterstock)

THC i CBD - czyli to co jest...

Czy znacie jeszcze innych farmaceutów, którzy w ostatnim czasie napisali i opublikowali książkę? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach!

Farmaceuci książki piszą - i...

Już teraz w niektórych aptekach ekspozycję zastępują multimedialne ekrany, które pokazują pacjentowi asortyment apteki, pomagają aptekarzowi wytłumaczyć jak poprawnie korzystać z inhalatora czy obrazują, jak należy samodzielnie wykonać zastrzyk (fot. rowa.de)

Inteligentna apteka

Apteka Wendego (Fot. Referat Gabarytów/Archiwum Państwowe m. st. Warszawy)

Apteki w Powstaniu...

Naukowcy zmierzyli efekty opieki farmaceutycznej. Jakie wyniki?

Naukowcy zmierzyli efekty opieki farmaceutycznej. Jakie wyniki?

Tagi: 

W najnowszym numerze European Journal of Hospital Pharmacy pojawił się artykuł podsumowujący kontrolowane randomizowane badanie oceniające wpływ opieki farmaceutycznej, na częstotliwość występowania negatywnych efektów leczenia. Program taki przeprowadzono na oddziale ratunkowym u pacjentów z niewydolnością serca i/lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

W grupie z wdrożoną interwencją mniejsza liczba pacjentów, w porównaniu z grupą kontrolną, doświadczała negatywnych efektów związanych ze stosowanymi lekami. (fot. Shutterstock)

Artykuł pod tytułem "Impact of a pharmaceutical care programme for patients with chronic disease initiated at the emergency department on drug-related negative outcomes: a randomised controlled trial" opisuje wpływ programu opieki farmaceutycznej na pacjentów z chorobami przewlekłymi zainicjowany w oddziale ratunkowym i negatywne skutki związane ze stosowaniem leków. Badacze skupili się na rozwiązywaniu potencjalnych problemów lekowych na oddziale ratunkowym u pacjentów z niewydolnością serca i/lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Metodologia

W badaniu wzięły udział osoby starsze (≥65 lat) otrzymujące cztery lub więcej leków przyjmowanych na oddziale ratunkowym przez ≥12 godzin w wyniku pogorszenia niewydolności serca i/lub POChP. Randomizację przeprowadzono w stosunku 1:1 - przydzielając pacjentów do grupy z interwencją (wdrożeniem opieki farmaceutycznej) lub do grupy ze standardową opieką (grupa kontrolna). Porównania między grupami przeprowadzono dla odsetka pacjentów z negatywnymi epizodami dotyczącymi leków, liczby negatywnych epizodów związanych z lekiem na pacjenta, średniego pobytu, pacjentów ponownie włączonych w ciągu 180 dni i śmiertelności 180-dniowej. Ostatecznie do badania włączono 118 pacjentów, po 59 w każdej grupie.

Wyniki

W grupie z wdrożoną interwencją mniejsza liczba pacjentów (37 osób, co daje 62,7%), w porównaniu z grupą kontrolną (47 osób, co daje 79,7%), doświadczała negatywnych efektów związanych ze stosowanymi lekami (p=0,042). Jednocześnie pacjentów, którzy znaleźli się w grupie objętej opieką farmaceutyczną, rzadziej dotykały negatywne efekty działania leków (56 czyli 0,95 na pacjenta) niż w przypadku grupy kontrolnej (85 czyli 1,44 na pacjenta)(p=0,01).

Średni czas pobytu w szpitalu w obu grupach wynosił - 194,7 godziny w grupie z interwencją w porównaniu do 242,5 godziny w grupie kontrolnej (p=0,186). Natomiast jeśli chodzi o częstości ponownych wizyt w ciągu 180 dni, naukowcy stwierdzili - 32 (54,24%) w grupie z interwencją i 22 (37,3%) w grupie kontrolnej (p=0,065).



Śmiertelność 180-dniową stwierdzono u 11 (18,6%) pacjentów w grupie z interwencją, w porównaniu z 13 (22%) w grupie kontrolnej (p=0,647).

Całość artykułu dostępna na stronie ejhp.bmj.com.

Źródło: AptekaSzpitalna.pl

Ministerstwo zdrowia od początku było przeciwne takiemu pomysłowi, jednak większość parlamentarna zdecydowała o skierowaniu projektu do pracy w komisjach (fot. Shutterstock)Sejm przeciwko dowolności szczepień -...

W piątek 9 listopada Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy, który przewidywał likwidację...

Jeżeli kierownik apteki szpitalnej nie będzie musiał posiadać specjalizacji, to może tylko być asystentem ze znacznie mniejszym uposażeniem. (fot. szpitalrydygier.pl)Mamy za mało farmaceutów ze...

"Jeżeli chcemy mieć dobrze wyszkolonych farmaceutów szpitalnych, którzy zadbają o budżety...

Priorix przeciw odrze, śwince i różyczce to nie jedyna szczepionka, której brakuje w aptekach. Pacjenci mają problem również ze szczepionką przeciwko grypie, Vaxigrip Tetra (fot. Shutterstock)W aptekach nie ma szczepionki przeciwko...

"W związku z pojawiającymi się informacjami o zachorowaniach na odrę w Polsce postanowiłem się...

Pod wpływem środków antydepresyjnych ryby stają się mniej czujne wobec drapieżników, a samce ptaków mniej śpiewają samicom (fot. Shutterstock)Ptaki i ryby na antydepresantach....

Australijscy naukowcy przebadali owady i pająki żyjące nad ciekami wodnymi w Melbourne. Jak się...

Pielęgniarki uważają, że farmaceuci nie są przygotowani do szczepienia pacjentów i protestują przeciwko nadaniu im takich uprawnień (fot. Shutterstock)Pielęgniarki coraz mocniej przeciwko...

Stowarzyszenie Pielęgniarek Cyfrowych opublikowało stanowisko Konsultanta Krajowego w dz....