Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Naukowcy zmierzyli efekty opieki farmaceutycznej. Jakie wyniki?

Naukowcy zmierzyli efekty opieki farmaceutycznej. Jakie wyniki?

Tagi: 

W najnowszym numerze European Journal of Hospital Pharmacy pojawił się artykuł podsumowujący kontrolowane randomizowane badanie oceniające wpływ opieki farmaceutycznej, na częstotliwość występowania negatywnych efektów leczenia. Program taki przeprowadzono na oddziale ratunkowym u pacjentów z niewydolnością serca i/lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

W grupie z wdrożoną interwencją mniejsza liczba pacjentów, w porównaniu z grupą kontrolną, doświadczała negatywnych efektów związanych ze stosowanymi lekami. (fot. Shutterstock)

Artykuł pod tytułem "Impact of a pharmaceutical care programme for patients with chronic disease initiated at the emergency department on drug-related negative outcomes: a randomised controlled trial" opisuje wpływ programu opieki farmaceutycznej na pacjentów z chorobami przewlekłymi zainicjowany w oddziale ratunkowym i negatywne skutki związane ze stosowaniem leków. Badacze skupili się na rozwiązywaniu potencjalnych problemów lekowych na oddziale ratunkowym u pacjentów z niewydolnością serca i/lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Metodologia

W badaniu wzięły udział osoby starsze (≥65 lat) otrzymujące cztery lub więcej leków przyjmowanych na oddziale ratunkowym przez ≥12 godzin w wyniku pogorszenia niewydolności serca i/lub POChP. Randomizację przeprowadzono w stosunku 1:1 - przydzielając pacjentów do grupy z interwencją (wdrożeniem opieki farmaceutycznej) lub do grupy ze standardową opieką (grupa kontrolna). Porównania między grupami przeprowadzono dla odsetka pacjentów z negatywnymi epizodami dotyczącymi leków, liczby negatywnych epizodów związanych z lekiem na pacjenta, średniego pobytu, pacjentów ponownie włączonych w ciągu 180 dni i śmiertelności 180-dniowej. Ostatecznie do badania włączono 118 pacjentów, po 59 w każdej grupie.

Wyniki

W grupie z wdrożoną interwencją mniejsza liczba pacjentów (37 osób, co daje 62,7%), w porównaniu z grupą kontrolną (47 osób, co daje 79,7%), doświadczała negatywnych efektów związanych ze stosowanymi lekami (p=0,042). Jednocześnie pacjentów, którzy znaleźli się w grupie objętej opieką farmaceutyczną, rzadziej dotykały negatywne efekty działania leków (56 czyli 0,95 na pacjenta) niż w przypadku grupy kontrolnej (85 czyli 1,44 na pacjenta)(p=0,01).

Średni czas pobytu w szpitalu w obu grupach wynosił - 194,7 godziny w grupie z interwencją w porównaniu do 242,5 godziny w grupie kontrolnej (p=0,186). Natomiast jeśli chodzi o częstości ponownych wizyt w ciągu 180 dni, naukowcy stwierdzili - 32 (54,24%) w grupie z interwencją i 22 (37,3%) w grupie kontrolnej (p=0,065).Śmiertelność 180-dniową stwierdzono u 11 (18,6%) pacjentów w grupie z interwencją, w porównaniu z 13 (22%) w grupie kontrolnej (p=0,647).

Całość artykułu dostępna na stronie ejhp.bmj.com.

Źródło: AptekaSzpitalna.pl

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...