Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Neuca prostuje informacje tygodnika wSieci

Neuca prostuje informacje tygodnika wSieci

W związku z opublikowaniem w tygodniu wSieci artykułu pod tytułem "Apteki: kto i o co gra", firma Neuca S.A. postanowiła sprostować nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje jakie pojawiły się we wspomnianej publikacji.

Neuca prostuje informacje tygodnika wSieci

O artykule, którego dotyczy sprostowanie pisaliśmy w miniony wtorek: wSieci rozgryza farmaceutycznych lobbystów.

„13.02.2017 W tygodniku wSieci ukazał się artykuł pt. ”Apteki: kto i o co gra?”. Zawiera on informacje nieprawdziwe i wprowadzające odbiorców w błąd narażając tym samym na konsekwencje z tego płynące podmioty z Grupy NEUCA:

• Grupa NEUCA nigdy nie lobbowała, ani nie wspierała działań lobbingowych związanych z projektem ustawy „Apteka dla Aptekarza”.

• Zgodnie z wiedzą Zarządu Grupy NEUCA, Stowarzyszenie „Leki tylko z Apteki” również nigdy nie lobbowało, ani nie wspierało działań lobbingowych związanych z projektem ustawy „Apteka dla Aptekarza”.

• Przedstawiciele Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki jak i też przedstawiciele Grupy NEUCA nie uczestniczyli w żadnym z licznych spotkań, konferencji czy debat dotyczących projektu ustawy „Apteka dla Aptekarza”. Zarzucanie Grupie NEUCA prowadzenia działalności lobbingowej jest bezpodstawne. Co więcej dziennikarze tygodnika wSieci nie próbowali w jakikolwiek sposób weryfikować przedstawianych tez ani w Grupie NEUCA, ani w Stowarzyszeniu, czyli nie dołożyli należytej staranności koniecznej do wykonywania zawodu dziennikarza.

• Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki zostało założone zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacja o jego założeniu i działaniach została szeroko opublikowana na rynku ochrony zdrowia. Grupa NEUCA nigdy nie ukrywała swojego wsparcia dla Stowarzyszenia Leki tylko z Apteki ponieważ organizacja ta aktywnie działa na rzecz farmaceutów i zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. Stowarzyszenie powstało na długo przed pojawieniem się projektu „AdA”, a jego celem jest ograniczenie rynku pozaaptecznego. Stowarzyszenie prowadziło i prowadzi działania w tym właśnie obszarze. Jest to wyraźnie opisane w statucie stowarzyszenia:

,,Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) działania wpływające na poprawę ochrony zdrowia i zwiększenie świadomości
społecznej związanej z ochroną zdrowia oraz rehabilitacją zawodową i społeczną inwalidów;
b) współpracę z ośrodkami opiniotwórczymi;
c) budowanie świadomości związanej z ochroną zdrowia i z zagrożeniami wynikającymi
z zakupu leków poza apteką;
d) nagłaśnianie zagrożeń związanych z kupowaniem leków poza aptekami;
e) promowanie wśród pacjentów nawyku kupowania leków tylko w aptekach w celu
zwiększenia świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia i prowadzenie kampanii „Leki tylko z apteki";”

• Grupa NEUCA nie jest, jak sugeruje artykuł, „powiązana biznesowo” z samorządem Aptekarskim. Grupa Neuca obsługuje większość aptek niezależnych w Polsce, a z kolei ich właściciele mają obowiązek uczestniczenia w organizacjach samorządowych – część z nich znajduje się we władzach tych organizacji. Na tej zasadzie są oni „powiązani” ze wszystkimi hurtowniami farmaceutycznymi. Wielu z nich, jako praktycy zawodu prowadzi w ramach Aptekarskiej Szkoły wykłady dotyczące bieżących wydarzeń związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty, za co zgodnie z obowiązującym prawem, muszą otrzymywać wynagrodzenia. Wynagrodzenia te odpowiadają stawkom rynkowym i są weryfikowane przez odpowiednie organy. Analogiczne wykłady są prowadzone dla wielu podmiotów na rynku ochrony zdrowia, gdyż wskazane osoby posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu zawodu.• Członek Rady Nadzorczej Grupy NEUCA Pani Bożena Śliwa nie jest w Radzie przedstawicielem samorządu aptekarskiego, a reprezentantem licznych akcjonariuszy spółki – aptekarzy niezależnych.

• Nieprawdą jest jakoby Pan Marek Tomków i Pan Michał Byliniak, członkowie prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej byli redaktorami wewnętrznego biuletynu firmy NEUCA.

• Grupa NEUCA uznaje za strategicznych klientów niezależnych aptekarzy. Aby więc z nimi nie konkurować - co jest podstawą uczciwych relacji biznesowych - nie posiada własnych aptek. Większościowi akcjonariusze Grupy NEUCA nie prowadzą, ani nie zamierzają prowadzić żadnych rozmów dotyczących zbycia swoich akcji.

• Grupa NEUCA dostarcza towar do ponad 12 tysięcy aptek w Polsce, a nie jak pisze autor artykułu do 6 tys. punktów aptecznych, co świadczy o kompleksowości działania i dążeniu do zrównoważonego rynku aptecznego.

• Kredyty kupieckie, czy programy marketingowe nie są „metodą biznesową koncernu NEUCA” a powszechną praktyką rynkową stosowaną przez wszystkie hurtownie farmaceutyczne w Polsce.

Pragniemy z cała stanowczością zaznaczyć, że przedstawione w artykule doniesienia są w absolutnej sprzeczności z prawdą i mają negatywny wpływ na wizerunek Grupy NEUCA na rynku".

Całe sprostowanie dostępne do pobrania pod TYM ADRESEM..

Źródło: Neuca S.A.

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...