Nawet uprawianie sportów również może przyczynić się do wystąpienia alergii... (fot. Shutterstock)

10 najbardziej zaskakujących...

Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

Neuca wyjaśnia spór z Sobczykami

Neuca wyjaśnia spór z Sobczykami

Grupa kapitałowa Neuca wydała oświadczenie w związku z informacjami dotyczącymi spółki, które rozpowszechniane są w ostatnim czasie w postaci wiadomości e-mail oraz publikowane są na różnego rodzaju forach internetowych. Neuca ujawnia toczące się sprawy postępowania w tej sprawie. Kwoty roszczeń zaskakują...

NEUCA w związku z działaniami prowadzonymi przez Państwa Barbarę i Rafała Sobczyk złożyła zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, które obejmują również przedmiot opisanych poniżej postępowań sądowych.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia Grupy Kapitałowej Neuca:

Od kilku miesięcy obserwujemy rozpowszechnianie w postaci wiadomości e-mail oraz publikowanie na różnego rodzaju forach internetowych szkalujących i nieprawdziwych informacji dotyczących spółki NEUCA S.A.

Autorami tych kierowanych do mediów, partnerów biznesowych i klientów spółki informacji, są Państwo Barbara i Rafał Sobczyk. Skierowaliśmy do nich wezwanie do niezwłocznego zaprzestania naruszania dóbr osobistych, dobrego imienia i renomy spółki NEUCA S.A.

Celem Państwa Sobczyk jest próba pogorszenia wizerunku spółki poprzez składanie nieuzasadnionych pozwów, jak również podawanie różnego typu informacji oczerniających spółkę do publicznej wiadomości na użytek toczącego się sporu sądowego.

Spółka dokonywała oceny informacji związanych z postępowaniami w kontekście definicji informacji poufnych. Informowanie o powyższych toczących się postępowaniach mogłoby prowadzić do błędnego przekonania inwestorów o realnej możliwości zapłaty powyższych kwot, co w ocenie Spółki jest bardzo mało prawdopodobne. Ze względu na bezzasadność zgłoszonych roszczeń, nikłe prawdopodobieństwo przegranej sprawy, jak również przestępczą działalność Państwa Sobczyk, podjęliśmy decyzję o nieprzekazywaniu do publicznej wiadomości informacji o toczących się postępowaniach sądowych z ich udziałem.

Grupa NEUCA 25 maja br. opublikowała w sprawie Państwa Sobczyk oświadczenie, jak również wyjaśniała poszczególne kwestie w raportach i informacjach kierowanych do KNF. Nasze wyjaśnienia KNF uznał za wystarczające.

NEUCA w związku z działaniami prowadzonymi przez Państwa Barbarę i Rafała Sobczyk złożyła zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, które obejmują również przedmiot opisanych poniżej postępowań sądowych. Postępowania są w toku.

Obecnie toczą się sprawy i postępowania:

1. Barbara Sobczyk przeciwko NEUCA S.A. o zapłatę kwoty 15.200.000 zł2. Barbara Sobczyk przeciwko NEUCA S.A. o zapłatę kwoty 94.948.239,16 zł.

3. NEUCA S.A. przeciwko Rafałowi Sobczyk o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na kwotę 1.200.000 zł

4. NEUCA S.A. przeciwko Rafałowi Sobczyk o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na kwotę 1.898.028 zł

5. NEUCA S.A. przeciwko Barbarze Sobczyk o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na kwotę 1.500.000 zł

6. Dodatkowo, NEUCA złożyła doniesienia o popełnieniu przestępstw przez Barbarę i Rafała Sobczyk, w wyniku czego toczą się dwa śledztwa w sprawie usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i fałszerstwa dokumentów.

W raporcie kwartalnym spółki poinformowaliśmy, że kwota 4,99 mln zł została wyłudzona przez byłego kontrahenta, którym byli Państwo Sobczyk. Mechanizm tego wyłudzenia opierał się na złożeniu przez Państwa Sobczyk przed Sądem nieprawdziwego oświadczenia, iż należności w stosunku do nich nie zostały uiszczone przez NEUCA. Wprowadzili oni tym samym Sąd w błąd. Na skutek tego uzyskali tytuły wykonawcze przeciwko NEUCA, wyłudzając na ich podstawie wskazaną kwotę. O powyższych przestępczych działaniach NEUCA zawiadomiła organy ścigania.

Zarówno postępowania przed sądem gospodarczym, jak i postępowania karne wynikające z pozwów NEUCA, zostały opisane w raporcie za I kw. br. i w ostatnim raporcie bieżącym. Zostaną one podsumowane w najbliższym raporcie półrocznym.

Źródło: neuca.pl

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...