Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

NFZ apeluje do aptek, by zwrócić uwagę przy realizacji recept na te leki...

NFZ apeluje do aptek, by zwrócić uwagę przy realizacji recept na te leki...

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że farmaceuta ma możliwość odmowy realizacji recepty lub wydania leku w sytuacjach budzących wątpliwości lub podejrzenia co do ich legalności lub bezpieczeństwa. Za takie należy uznać przypadki gdy jednocześnie na rzecz jednego pacjenta wystawiono leki antagonistyczne, ilości ordynowanych leków przekraczają dawki terapeutyczne, bądź...

Farmaceuci mają zwrcić uwagę na recepty z takim lekami jak Sandostatin, Somatulina, Neulasta, Pulmozyme, Effentora, Tramal, Prolia, Clexane i Noxafil. (fot. Shutterstock)

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska udostępniła na swojej stronie internetowej komunikat, jaki wydał Śląski OW NFZ. Zwraca się on m.in. z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi przy realizacji recept, na których wypisano leki o wysokiej refundacji oraz zagrożone wywozem, takie jak: Sandostatin, Somatulina, Neulasta, Pulmozyme, Effentora, Tramal, Prolia, Clexane i Noxafil.

- Przypominam, że w związku z art. 96 ust 5 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 2211 ze zm.) farmaceuta ma możliwość odmowy realizacji recepty lub wydania leku w sytuacjach budzących wątpliwości lub podejrzenia co do ich legalności lub bezpieczeństwa. Za takie należy uznać przypadki gdy jednocześnie na rzecz jednego pacjenta wystawiono leki antagonistyczne, ilości ordynowanych leków przekraczają dawki terapeutyczne, bądź w tym samym czasie w jednej aptece realizowana jest duża liczba recept wystawionych przez jednego lekarza na dane różnych pacjentów - podaje NFZ.

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje też, że w związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu Ministra Zdrowia w sprawie recept oraz realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w dalszym ciągu w obiegu znajdują się recepty refundowane mogące zawierać identyfikator REGON, zarówno świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z Funduszem, jak i podwykonawcy, który udzielił świadczenia zdrowotnego.- W związku z powyższym, dopuszcza się przekazywanie w komunikacie elektronicznym LEK zamiennie numeru REGON świadczeniodawcy lub numeru REGON podwykonawcy do dnia 30 czerwca 2018 roku - czytamy w komunikacie NFZ.

Źródło: Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska

Komisja Etyki Reklamy postanowiła jednak oddalić skargę ze względu na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy (fot. Shutterstock)Nie da się przywrócić koloru włosa tym...

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu DX2. Skarżący zarzuca producentowi...

Tylko w dwóch województwach liczba farmaceutów przewyższała liczbę techników - pomorskim i lubuskim (fot. Shutterstock)GUS: farmaceutów ubywa, techników...

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec 2017 r. w aptekach...

Apteki są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego i dokonania korekty sprawozdawanych danych (fot. Shutterstock)NFZ o wycofaniu walsartanów i korektach...

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że apteki w przypadku zwrotu przez pacjenta leku wycofanego...

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca...

Jak ustalił Fakt, departament prawny Ministerstwa Zdrowia negatywnie zaopiniował projekt podniesienia cen Xarelto (fot. Shutterstock)Lek z refundacją droższy, niż bez....

Po lipcowej podwyżce ceny Xarelto okazuje się, że jego wersja pełnopłatna jest w niektórych...