Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Zadaniem lekarza jest dobór takiego leku, który będzie cechował się odpowiednim stosunkiem kannabinoidów i będzie dobrze tolerowany przez pacjenta, przy zaleconym dawkowaniu. (fot. Shutterstock)

THC i CBD - czyli to co jest...

NFZ kwestionuje stosowanie "mnożników aptecznych" przy wprowadzaniu składników do receptury

NFZ kwestionuje stosowanie "mnożników aptecznych" przy wprowadzaniu składników do receptury

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez kontrolerów NFZ zasad zaokrąglania wartości surowców używanych przy sporządzaniu leków recepturowych, Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie wystosowała do Narodowego Funduszu Zdrowia prośbę o wyjaśnienie jak należy robić to prawidłowo.

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)

Okręgowa Izba Aptekarska zwróciła się do NFZ o podanie metody obliczania wartości surowców używanych przy sporządzaniu leków recepturowych i zasad dokonywania zaokrąglania tych wartości, w przypadku, gdy ilość cyfr po przecinku wynosi trzy lub więcej, stosowanej przez pracowników Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w trakcie kontroli aptek oraz wskazanie podstawy prawnej do stosowania właśnie takiej metody zaokrąglania tych wartości.

- W ocenie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie obowiązujące przepisy w zakresie refundacji cen produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie precyzują wprost sposoby dokonywania zaokrąglania tych wartości przy obliczaniu wartości surowców użytych do sporządzenia leku recepturowego w aptece, w przypadku gdy ilość cyfr po przecinku wynosi trzy lub więcej - uważa OIA w Warszawie.

Co ciekawe w ocenie Narodowego Funduszu Zdrowia problemem w kontrolowanych aptekach nie jest sposób zaokrąglania tylko fakt, że osoby wprowadzające dane dotyczące surowców farmaceutycznych do systemu komputerowego apteki, dokonują przeliczenia ceny hurtowej surowca stosując tzw. mnożniki apteczne.

- Ta praktyka prowadzi niestety do zawyżania wartości składników, w sposób który nie może zostać zaakceptowany, gdyż nie jest on zgodny z przepisami (par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych) - uważa Mazowiecki Oddział NFZ. - Należy mieć również na uwadze, że do kosztu sporządzenia dodawana jest 25% marża, której wartość jest tym wyższa, im wyższe są wartości poszczególnych składników.

Jako przykład NFZ podaje aptekę, która w hurtowni zakupiła Aqua pro usu officinale w cenie 10,80 zł za opakowanie 100-gramowe. Cena ta została potwierdzona fakturą zakupy i przekazana w komunikacie elektronicznym xml. Do wykonania leku recepturowego zostało zużyte 970 gramów. Wartość zużytej wody powinna więc wynieść 104,76 zł, tymczasem apteka w komunikacie elektronicznym sprawozdała wartość 106,70 zł. Tym samym różnica w wyliczonej wartości to 1,94, zaś powiększona o 25% marżę daje wartość 2,43 zł.W trakcie kontroli MOW NFZ realizacja takiej recepty zostaje oceniona negatywnie, zaś apteka w zaleceniach pokontrolnych zostaje poproszona o wykonanie korekty poprawiającej zarówno wartość tego składnika, jak wartość całego leku recepturowego oraz wartość kwoty refundacji. W wyjaśnieniach kierownik apteki jako przyczynę powstałego błędu podaje fakt, że podczas przyjmowania surowca na stan, dokonuje wyliczeń wartości 1 rama surowca, który kosztuje 0,108, co po zaokrągleniu daje wartość 0,11 zł. Wówczas użyte 970 gramów wody generuje koszt 106,7 czyli wartość sprawozdaną w xml.

- Przyjęcie powyższej praktyki nie może zostać zaakceptowane przez płatnika publicznego gdyż uzyskana wartość nie wynika wprost z ceny hurtowej brutto i prowadzi do wniosku, że apteka kupiła wodę w cenie hurtowej brutto 11,00 zł, czego nie można potwierdzić fakturą zakupu - pisze NFZ.

Do pobrania:

Źródło: Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

Korzyści z wywozu leków były kolosalne. Jeden z podejrzanych zarabiał miesięcznie ok. 600 tys. zł (fot. Mazowiecka Policja)Wywozili leki jako "usługi...

W minionym tygodniu Policja zatrzymała 11 osób biorących udział w nielegalnym wywozie leków z...

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu udostępnia procedurę stworzoną przez CSIOZ (fot. Shutterstock)Kierownik nieobecny w aptece - jak...

CSIOZ przygotował procedurę zakładania konta apteki w systemie P1 dla farmaceutów, którym...

Rodzina zmarłego nie wierzy, by mógł on popełnić samobójstwo. Na wolności czekała na niego ukochana kobieta i dziecko (fot. Shutterstock)Zmarł wskutek zatrucia promazyną, choć...

Wojciech Babiuk, 24-letni więzień aresztu śledczego w Toruniu, zmarł w tajemniczych...

Polscy eksperci przeciwni pomysłowi Komisji Europejskiej (fot. Shutterstock)Wspólny kalendarz szczepień - czy...

W obawie przed chorobami zakaźnymi Komisja Europejska rozważa wprowadzenie ogólnego kalendarza...

Zdarzają się takie apteki, w których pracują farmaceuci będący też ich właścicielami, niemogący pozwolić sobie na uczestnictwo w szkoleniu. W takich przypadkach w progi apteki zawita indywidualny trener, gotowy odpowiedzieć na każde pytanie (fot. MZ)E-recepty : Czy styczeń 2019 roku...

E-recepty mają być ukłonem w stronę pacjentów, którzy dzięki temu nie będą stać w kolejkach do...