Nawet uprawianie sportów również może przyczynić się do wystąpienia alergii... (fot. Shutterstock)

10 najbardziej zaskakujących...

Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

NFZ kwestionuje stosowanie "mnożników aptecznych" przy wprowadzaniu składników do receptury

NFZ kwestionuje stosowanie "mnożników aptecznych" przy wprowadzaniu składników do receptury

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez kontrolerów NFZ zasad zaokrąglania wartości surowców używanych przy sporządzaniu leków recepturowych, Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie wystosowała do Narodowego Funduszu Zdrowia prośbę o wyjaśnienie jak należy robić to prawidłowo.

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)

Okręgowa Izba Aptekarska zwróciła się do NFZ o podanie metody obliczania wartości surowców używanych przy sporządzaniu leków recepturowych i zasad dokonywania zaokrąglania tych wartości, w przypadku, gdy ilość cyfr po przecinku wynosi trzy lub więcej, stosowanej przez pracowników Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w trakcie kontroli aptek oraz wskazanie podstawy prawnej do stosowania właśnie takiej metody zaokrąglania tych wartości.

- W ocenie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie obowiązujące przepisy w zakresie refundacji cen produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie precyzują wprost sposoby dokonywania zaokrąglania tych wartości przy obliczaniu wartości surowców użytych do sporządzenia leku recepturowego w aptece, w przypadku gdy ilość cyfr po przecinku wynosi trzy lub więcej - uważa OIA w Warszawie.

Co ciekawe w ocenie Narodowego Funduszu Zdrowia problemem w kontrolowanych aptekach nie jest sposób zaokrąglania tylko fakt, że osoby wprowadzające dane dotyczące surowców farmaceutycznych do systemu komputerowego apteki, dokonują przeliczenia ceny hurtowej surowca stosując tzw. mnożniki apteczne.

- Ta praktyka prowadzi niestety do zawyżania wartości składników, w sposób który nie może zostać zaakceptowany, gdyż nie jest on zgodny z przepisami (par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych) - uważa Mazowiecki Oddział NFZ. - Należy mieć również na uwadze, że do kosztu sporządzenia dodawana jest 25% marża, której wartość jest tym wyższa, im wyższe są wartości poszczególnych składników.

Jako przykład NFZ podaje aptekę, która w hurtowni zakupiła Aqua pro usu officinale w cenie 10,80 zł za opakowanie 100-gramowe. Cena ta została potwierdzona fakturą zakupy i przekazana w komunikacie elektronicznym xml. Do wykonania leku recepturowego zostało zużyte 970 gramów. Wartość zużytej wody powinna więc wynieść 104,76 zł, tymczasem apteka w komunikacie elektronicznym sprawozdała wartość 106,70 zł. Tym samym różnica w wyliczonej wartości to 1,94, zaś powiększona o 25% marżę daje wartość 2,43 zł.W trakcie kontroli MOW NFZ realizacja takiej recepty zostaje oceniona negatywnie, zaś apteka w zaleceniach pokontrolnych zostaje poproszona o wykonanie korekty poprawiającej zarówno wartość tego składnika, jak wartość całego leku recepturowego oraz wartość kwoty refundacji. W wyjaśnieniach kierownik apteki jako przyczynę powstałego błędu podaje fakt, że podczas przyjmowania surowca na stan, dokonuje wyliczeń wartości 1 rama surowca, który kosztuje 0,108, co po zaokrągleniu daje wartość 0,11 zł. Wówczas użyte 970 gramów wody generuje koszt 106,7 czyli wartość sprawozdaną w xml.

- Przyjęcie powyższej praktyki nie może zostać zaakceptowane przez płatnika publicznego gdyż uzyskana wartość nie wynika wprost z ceny hurtowej brutto i prowadzi do wniosku, że apteka kupiła wodę w cenie hurtowej brutto 11,00 zł, czego nie można potwierdzić fakturą zakupu - pisze NFZ.

Do pobrania:

Źródło: Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...