NFZ: Wyniki kontroli w aptekach w I kwartale 2016 r.
Poruszająca jest rozmowa Marii Mazurek i prof. Vetulaniego z prof. Markiem Bachańskim, który w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie stosował medyczną marihuanę w leczeniu padaczek lekoopornych u dzieci.

A w konopiach strach

Właściwy dobór poszczególnych rodzajów suplementów diety, w przypadku braku dostępu do leku o pożądanym składzie, lub z powodu innych przyczyn (w tym finansowych). (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Dermokosmetyki z filtrami UV stanowią dobrą profilaktykę przeciw poparzeniom słonecznym. Należy je jednak stosować rozsądnie, gdyż nie wszystkie chronią równie dobrze i nie wszystkie są równie bezpieczne. (fot. Shutterstock)

Moda na zdrowe opalanie

Lekarze nie sięgają po porady farmaceutów. Powodem tego jest przekonanie, że wiedza lekarzy pokrywa się z tą, którą posiadają farmaceuci. (fot. Shutterstock)

Dzień farmaceuty

Racjonalnie skomponowane jadłospisy w większości przypadków są w stanie zapewnić organizmowi dostarczenie wszystkich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników pokarmowych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

NFZ: Wyniki kontroli w aptekach w I kwartale 2016 r.

NFZ: Wyniki kontroli w aptekach w I kwartale 2016 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia podał informację o przeprowadzonych, przez oddziały wojewódzkie NFZ, kontrolach w aptekach oraz ich wynikach. W I kwartale 2016 r. przeprowadzono łącznie 284 postępowania kontrolne w aptekach, z czego 243 kontrole zakończyły się przekazaniem zaleceń pokontrolnych.

NFZ: Wyniki kontroli w aptekach w I kwartale 2016 r.

W 62 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie, danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki.

Najczęstszymi błędami były: realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach. Inspektorzy NFZ doszukali się również braku lub błędnej daty wystawienia recepty, braku identyfikatora płatnika lub błędnego wpisu. W wielu przypadkach odnotowano również brak pieczęci świadczeniodawcy, nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, a w tym niepełna nazwa leku, postać, dawka, wielkość opakowania i ilość leku oraz sposób dawkowania.

NFZ doszukał się również nieprawidłowości w realizacji recept przed datą wystawienia lub po upływie terminu ich ważności, wydaniu leku ze zniżką poza wskazaniami refundacyjnymi czy braku potwierdzenia realizacji recepty. Nagminne było również dzielenie opakowań leków refundowanych, wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia.Ponadto doszukano się realizacji recept wypisanych przez lekarzy nieuprawnionych, których druki lub zakresy liczb nie zostały im przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu lub świadczeniodawcę, wystawionych na nieaktualnych drukach lub wypisanych na blankiecie lekarza innego niż wystawiający.

Kontrole sprawdziły też niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept oraz przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach.

Zdarzał się też brak informacji lub nieterminowe informowanie w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece. NFZ zwrócił też uwagę o braku farmaceuty w godzinach czynności apteki oraz braku informacji o zawarciu umowy na realizację recept.

Źródło: nfz.gov.pl

Głosy w sprawie tego, czy klauzula sumienia powinna być wpisana w zawód farmaceuty są podzielone. (fot. Ministerstwo Zdrowia)Klauzula sumienia dla aptekarzy?...

Szumowski pytany o prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty oraz o możliwość wprowadzenia do niej...

Urzędnicy stanowiący szkodliwe, koszto- i czasochłonne dla przedsiębiorcy prawo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. (fot. Shutterstock)Ta idiotyczna czynność zabiera...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept wymienia 15 przypadków wymagających podjęcia przez...

Najbardziej dokuczliwym dla pacjentki objawem jest katar. (fot. Shutterstock)Uporczywy katar. Jak może pomóc...

Do apteki zgłasza się Pani Anna - 35-letnia mama dwójki małych dzieci, na co dzień pracująca w...

W najbliższą sobotę w aptekach w całej Polsce mogą pojawić się kontrole. (fot. Shutterstock)To będzie pracowita sobota dla...

W najbliższą sobotę wszystkie Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne będą pracowały tak, jak w...

Podczas przeszukania podejrzanego, policjanci odnaleźli kilkaset tabletek silnych leków psychotropowych. (fot. lodz.policja.gov.pl)Sprzedawał leki psychotropowe na...

Policjanci z zespołu dw. Cyberprzestępczością KMP w Łodzi zabezpieczyli kilkaset sztuk tabletek...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net