NIA komentuje projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów | mgr.farm
Poruszająca jest rozmowa Marii Mazurek i prof. Vetulaniego z prof. Markiem Bachańskim, który w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie stosował medyczną marihuanę w leczeniu padaczek lekoopornych u dzieci.

A w konopiach strach

Właściwy dobór poszczególnych rodzajów suplementów diety, w przypadku braku dostępu do leku o pożądanym składzie, lub z powodu innych przyczyn (w tym finansowych). (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Dermokosmetyki z filtrami UV stanowią dobrą profilaktykę przeciw poparzeniom słonecznym. Należy je jednak stosować rozsądnie, gdyż nie wszystkie chronią równie dobrze i nie wszystkie są równie bezpieczne. (fot. Shutterstock)

Moda na zdrowe opalanie

Lekarze nie sięgają po porady farmaceutów. Powodem tego jest przekonanie, że wiedza lekarzy pokrywa się z tą, którą posiadają farmaceuci. (fot. Shutterstock)

Dzień farmaceuty

Racjonalnie skomponowane jadłospisy w większości przypadków są w stanie zapewnić organizmowi dostarczenie wszystkich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników pokarmowych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

NIA komentuje projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów

NIA komentuje projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej postulaty Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich zmierzające do wprowadzenia do porządku prawnego klauzuli sumienia dla farmaceutów są zbyt ogólne. Samorząd aptekarski jest zdania, że w uwagi na istotę i złożoność zagadnienia, istnieje konieczność precyzyjnego określenia zakresu działania projektowanych zmian legislacyjnych.

Naczelna Izba Aptekarska chce wiedzieć, które dokładnie leki miałyby zostać objęte klauzulą sumienia? (fot. Shutterstock)

Pod koniec maja 2017 do Sejmu trafiła petycja dotycząca klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników farmaceutycznych i właścicieli aptek, autorstwa Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. Wraz z petycją, jej autorzy przedłożyli również projekt zmian ustaw, które doprowadzają do sytuacji prawnej umożliwiającej farmaceutom korzystanie z wolności sumienia podczas wykonywania pracy (czytaj więcej: Projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników i właścicieli aptek w Sejmie). Komisja petycji zadecydowała w czwartek 9 listopada 2017 roku o skierowaniu do ministra zdrowia dezyderatu w sprawie powoływania się przez farmaceutów na klauzulę sumienia. Posłowie PiS uznali, że kwestia ta wymaga uregulowania (czytaj więcej: Coraz bliżej klauzuli sumienia dla farmaceutów i techników farmaceutycznych?).

Biuro Analiz Sejmowych pod koniec listopada 2017 roku pozytywnie oceniło projekt klauzuli sumienia Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski, przyznając, że ustawowe uregulowanie zasad korzystania z klauzuli sumienia przez farmaceutów i techników farmacji jest w świetle Konstytucji i prawa międzynarodowego nie tylko dopuszczalne, ale wręcz nakazane. BAS zwrócił uwagę jednak, że projekt nie odpowiada na pytanie, co zrobić ma pacjent, który pomimo, iż dysponuje ważną receptą, spotyka się z odmową wydania produktu leczniczego z powołaniem się na klauzulę sumienia (czytaj więcej: BAS chwali projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów).

Przez całą dotychczasową ścieżkę legislacyjną projektu klauzuli sumienia dla farmaceutów, głosu w tej sprawie nie zabierała Naczelna Izba Aptekarska. Ostatecznie jednak, samorząd aptekarski odniósł się do propozycji Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich, wskazując na liczne mankamenty projektu.

- Postulaty Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich zmierzające do wprowadzenia do porządku prawnego klauzuli sumienia dla farmaceutów są zbyt ogólne - poinformował nas Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej. - Z uwagi na istotę i złożoność zagadnienia, w naszej opinii istnieje konieczność precyzyjnego określenia zakresu działania projektowanych zmian legislacyjnych.

NIA wymienia szereg wątpliwości związanych z projektem klauzuli sumienia, który trafił do Sejmu:

  1. Jak szeroko powinny zostać określone ramy stosowania klauzuli sumienia?
  2. Czy powinna uwzględniać również inne (niż katolickie) wyznania i poglądy religijne, czego konsekwencją może być odmowa wydawania leków powstałych na bazie alkoholu, czy też odmowa wydawania urządzeń do przetaczania krwi przez wyznawców innych kultur?
  3. Jakie mechanizmy wprowadzić, aby zapewnić pacjentowi dostęp do leków wypisanych na recepcie? Przypominamy, że już dziś w Polsce odnotowano brak dostępności blisko 200 leków ratujących życie - czy wprowadzenie nieprecyzyjnych i zbyt ogólnych przepisów odnośnie klauzuli sumienia nie pogłębi tego trendu, niekorzystnego dla polskich pacjentów i aptek?
  4. W jaki sposób farmaceuta powołujący się na klauzulę sumienia mógłby precyzyjnie określić schorzenie, na które dany lek został przepisany przez lekarza, skoro obecnie obowiązujące przepisy nie dają aptekarzom możliwości dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta? Jest to kwestia wymagająca wnikliwego wyjaśnienia, m.in. z uwagi na dostępność leków stosowanych w chorobach żołądka, które mogą wywoływać poronienia, jak również leków antykoncepcyjnych wykorzystywanych w celach leczenia chorób skórnych (np. trądzik młodzieńczy).
  5. Które dokładnie leki miałyby zatem zostać objęte klauzulą sumienia?
  6. Czy zapisy miałyby również dotyczyć przypadków niewydawania leków testowanych na zwierzętach, z uwagi na indywidualne przekonania farmaceuty? Tego rodzaju kwestie są już przedmiotem debaty, która odbywa się za pośrednictwem mediów.- Mając powyższe na względzie, podzielamy pogląd wyrażony przez resort zdrowia, zwracający uwagę na fakt, iż ewentualne wprowadzenie przepisów umożliwiających farmaceutom stosowanie klauzuli sumienia, powinno mieć na uwadze potrzebę równoległego zapewnienia mechanizmu dającego możliwość rzeczywistego dostępu pacjentów do wszystkich leków dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski - informuje Tomasz Leleno.

Podkreśla on, że Naczelna Izba Aptekarska szanując poglądy i przekonania zarówno zwolenników, jak i przeciwników projektowanych zmian, proponuje doprecyzowanie powyższych kwestii przez Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich, a więc organizację będącą wnioskodawcą oraz inicjatorem tego dezyderatu prawnego.

- Precyzyjna odpowiedź na wyżej wymienione zagadnienia pozwoli rozwiać przynajmniej część nasuwających się wątpliwości - podsumowuje Leleno.

Źródło: NIA

Głosy w sprawie tego, czy klauzula sumienia powinna być wpisana w zawód farmaceuty są podzielone. (fot. Ministerstwo Zdrowia)Klauzula sumienia dla aptekarzy?...

Szumowski pytany o prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty oraz o możliwość wprowadzenia do niej...

Urzędnicy stanowiący szkodliwe, koszto- i czasochłonne dla przedsiębiorcy prawo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. (fot. Shutterstock)Ta idiotyczna czynność zabiera...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept wymienia 15 przypadków wymagających podjęcia przez...

Najbardziej dokuczliwym dla pacjentki objawem jest katar. (fot. Shutterstock)Uporczywy katar. Jak może pomóc...

Do apteki zgłasza się Pani Anna - 35-letnia mama dwójki małych dzieci, na co dzień pracująca w...

W najbliższą sobotę w aptekach w całej Polsce mogą pojawić się kontrole. (fot. Shutterstock)To będzie pracowita sobota dla...

W najbliższą sobotę wszystkie Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne będą pracowały tak, jak w...

Podczas przeszukania podejrzanego, policjanci odnaleźli kilkaset tabletek silnych leków psychotropowych. (fot. lodz.policja.gov.pl)Sprzedawał leki psychotropowe na...

Policjanci z zespołu dw. Cyberprzestępczością KMP w Łodzi zabezpieczyli kilkaset sztuk tabletek...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net