NIA: komunikat ws. obowiązku rejestracji lodówek, klimatyzatorów, pomp ciepła oraz gaśnic | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

NIA: komunikat ws. obowiązku rejestracji lodówek, klimatyzatorów, pomp ciepła oraz gaśnic

NIA: komunikat ws. obowiązku rejestracji lodówek, klimatyzatorów, pomp ciepła oraz gaśnic

Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska wydała komunikat w sprawie obowiązku rejestracji lodówek, klimatyzatorów, pomp ciepła oraz gaśnic.

W dniu 16 stycznia 2016 r. utworzony został Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Rejestr dotyczy Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych {wykaz substancji zubożających warstwę ozonowa (SZWO) na: http://www.ichp.pl/szwo) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (wykaz na: http://wwAv.ichp.pl/f-gazy).

W terminie 60 dni od dnia utworzenia Centralnego Rejestru Operatorów, tj. od dnia 16 stycznia 2016 r., operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, zainstalowanych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (10.07.2015r.), są obowiązani do zapewnienia sporządzenia dla każdego takiego urządzenia lub systemu Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, (patrz: art. 60 ust. 3 ww. ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych).

Informacje pozwalające stwierdzić, czy posiadane w aptece urządzenia wymagają założenia karty urządzenia w CRO dostępne są na tzw. tabliczkach znamionowych urządzeń, na których podana jest informacja o rodzaju i masie środka chłodniczego lub czynnika podlegającego rejestracji. W przypadku klimatyzatora są one umieszczone na tzw. jednostce centralnej znajdującej się zazwyczaj na zewnątrz pomieszczenia.Z informacji uzyskanych w serwisach ww. urządzeń wynika, że obowiązek założenia karty urządzenia w CRO w większości przypadków nie dotyczy aptek, ponieważ urządzenia, jakie znajdują się w aptekach rzadko napełnienie czynnikiem chłodzącym w ilości przekraczającej 3 kg.

Należy jednakże sprawdzić ilość substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, ponieważ za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara pieniężna - podkreśla Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Pełna treść komunikatu znajduje się tutaj.

źródło: NIA

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net