W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

NIA: proszę nie popierać zmian dot. zakazu reklamy

NIA: proszę nie popierać zmian dot. zakazu reklamy

- Środowisko aptekarskie, reprezentowane przez Naczelną Radę Aptekarską, stanowczo sprzeciwia się wszelkim działaniom zmierzającym do złagodzenia zakazu reklamy aptek - pisze Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w liście do ministra zdrowia.

- W związku z próbą ponownego rozpoczęcia dyskusji na temat zakazu reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności, podjętą w ostatnich dniach w kontekście stanowiska Prokuratora Generalnego w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. SK 23/15, kwestionującego konstytucyjność zakazu, uprzejmie informuję, że środowisko aptekarskie, reprezentowane przez Naczelną Radę Aptekarska, stanowczo sprzeciwia się wszelkim działaniom zmierzającym do złagodzenia zakazu zawartego w art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

- Zakaz reklamowania aptek (punktów aptecznych) oraz ich działalności, o którym mowa w art. 94a ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne, stanowi - zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej – jedną z najważniejszych podstaw i gwarancji prawidłowego funkcjonowania aptek, jako placówek ochrony zdrowia publicznego, oraz aptekarzy, jako przedstawicieli medycznego zawodu zaufania publicznego.

Zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej opinia Prokuratora Generalnego jest nietrafna, powierzchowna i nie uwzględnia skomplikowanego kontekstu faktycznego i prawnego zagadnienia, a przede wszystkim pomija fakty, które uzasadniały wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy aptek.- Proszę Pana Ministra o niepodejmowanie i niepopieranie jakichkolwiek zmian przepisu art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne - podkreśla prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Pełna treść pisma: http://www.nia.org.pl/news/3039/1/pismo-pani-prezes-nra-do-ministra-zdrowia-z-proba.html

źródło: NIA

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...