Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

NIA: system zaopatrywania pacjentów w leki nie jest prawidłowo uregulowany

NIA: system zaopatrywania pacjentów w leki nie jest prawidłowo uregulowany

21 lipca Sejmowa Komisja Zdrowia RP rozpatrywała informacje w sprawie wykonywania i skutków stosowania ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych po trzech latach od wejścia w życie.

Naczelną Izbę Aptekarską reprezentowali między innymi: prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz i wiceprezes NRA Alina Fornal.

W opracowaniu dotyczącym oceny skutków realizacji ustawy refundacyjnej, przygotowanym przez Naczelną Izbę Aptekarska, podkreślono, że ustawa o refundacji leków miała stanowić bardzo ważny, ale jedynie pierwszy z serii aktów normatywnych reformujących system ochrony zdrowia w części obejmującej zaopatrzenie Polaków w leki i wyroby medyczne.

W celu zapewnienia pełnej transparentności i czytelności obrotu refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi samorząd aptekarski opowiedział się za rozwiązaniem zapewniającym sztywne ceny zbytu i sztywne marże na produkty lecznicze i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych na wszystkich poziomach obrotu.
Samorząd uważał, że uporządkowanie cen na leki refundowane zagwarantuje wszystkim obywatelom (świadczeniobiorcom) równy dostęp do świadczeń zdrowotnych w postaci zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne, niezależnie od ich sytuacji materialnej i miejsca zamieszkania, a w konsekwencji zrealizowany zostanie nakaz zawarty w art. 68 ust. 2 zd. 1 Konstytucji RP.
Niestety, po trzech latach obowiązywania ustawy refundacyjnej okazało się, że obszar zaopatrywania Polaków w leki refundowane nie został prawidłowo uregulowany.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest kierowanie się niezrozumiałymi i nieuprawnionymi interpretacjami prawnymi urzędników Ministerstwa Zdrowia, w tym karygodną interpretacją w sprawie wysokości marży hurtowej, jaka ma być stosowana na leki refundowane wywożone poza terytorium Polski oraz tolerowanie nieprawidłowości i zjawiska o charakterze patologicznym w obszarze zaopatrywania pacjentów w leki (na przykład: tzw. odwrócony łańcuch dystrybucji, system sprzedaży bezpośredniej, nieprzestrzeganie przepisów antykoncentracyjnych).

Państwo polskie oddało władzę w zakresie kształtowania polityki lekowej i dystrybucyjnej dużym koncernom farmaceutycznym i wielkim sieciom dystrybutorów. Nasze państwo, pomimo posiadania wielu instrumentów prawnych, pozwoliło, by w Polsce realizowane były modele dystrybucji leków refundowanych korzystne dla dystrybutorów, a nie takie, które gwarantują Polakom stały i równy dostęp do leków.System zaopatrywania polskich pacjentów w leki refundowane jest fikcją. Obecnie obowiązuje system oparty na przepisach powszechnie obowiązujących i umowach cywilnoprawnych, w którym - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. ustawy refundacyjnej - każda apteka w celu realizacji świadczeń objętych umową na realizację recept na leki refundowane ma obowiązek zapewnić świadczeniobiorcy dostępność do produktów objętych wykazami refundacyjnymi, a równocześnie podmioty odpowiedzialne, wytwórcy i importerzy produktów leczniczych nie mają obowiązku stałych dostaw leków refundowanych do wszystkich podmiotów systemu.

Polskie apteki indywidualne prowadzone przez farmaceutów zostały pozbawione ekonomicznych podstaw funkcjonowania. Są dyskryminowane w zakresie dostępu do leków, w szczególności leków refundowanych. Nie mają one stałego i równego dostępu do leków refundowanych ze środków publicznych, w konsekwencji polscy pacjenci także nie mają równego dostępu do tych leków.

Ponadto aptekom nie rekompensuje się także szkód ponoszonych w związku ze zmianami w wykazach leków refundowanych.

Pełna treść opracowania znajduje się tutaj.

źródło: NIA

ZAPPA z całkowitym niezrozumieniem i dezaprobatą odnosi się do proponowanego przez KRAUM przywrócenia konieczności posiadania specjalizacji przez kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Farmaceuci w sieciach mają narzucone co...

"Polska codzienna praktyka pokazuje, że farmaceuci zatrudnieni w komercyjnych sieciach...

W komunikacie na swojej stronie internetowej ministerstwo zdrowia zapewniło, że jest otwarte na dialog z technikami farmaceutycznymi (fot. Shutterstock)Minister zdrowia za przywróceniem...

"Jest szansa na przywrócenie kształcenia techników farmaceutycznych. Jestem ogromnym...

Zdaniem ekspertów taka sytuacja na rynku, to efekt jego konsolidacji (fot. Shutterstock)Sieci aptek nadal rosną. Indywidualnych...

Firma IQVIA opublikowała właśnie wyniki swoich badań rynku aptecznego w sierpniu. Wynika z nich...

Nie obowiązku prawnego ustanawiania lub zatrudniania w aptece na odrębnym stanowisku osoby odpowiedzialnej za jakość sporządzanych w aptece leków. (fot. Shutterstock)Kto w aptece jest osobą odpowiedzialną...

W związku z opublikowaniem w nowym wydaniu Farmakopei Polskiej monografii "Leki sporządzane w...

W ostatnich latach farmaceuci coraz częściej bowiem pozywają lokalne władze, wskazując, że harmonogram dyżurów jest dla nich krzywdzący (fot. Shutterstock)Czy ten przepis będzie orężem aptekarzy...

Aktualnie w całej Polsce toczą się spory między aptekarzami i powiatami, dotyczące dyżurów aptek...